Aš - Pankrác kauza

Dlouhodobé a jednorázové soutěže mužů ČNS, republikové i regionální, kluby, družstva, hráči, trenéři, rozhodčí, řídící orgány, pořadatelé, média
Pravidla fóra
Příspěvky, které obsahují vulgarity nebo urážlivé výroky, nezákonné jednání, nesmyslný nebo nečitelný obsah, spam, reklamu (s výjimkou reklamy partnerů NM nebo ČNS), porušují autorská práva, jsou opakovaným příspěvkem, budou odstraněny. Příspěvky, které obsahují hodnocení činnosti konkrétních orgánů ČNS, konkrétních funkcionářů orgánů ČNS, konkrétních organizačních článků ČNS, nebo se dotazují konkrétních funkcionářů orgánů ČNS, musí obsahovat jméno, příjmení a mateřský oddíl (event. funkci v orgánech ČNS) přispěvatele. Příspěvky nesplňující tyto podmínky budou odstraněny. K pokládání dotazů na funkcionáře orgánů ČNS doporučujeme využít rubriku Funkcionáři ČNS odpovídají.

Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Tomáš » pát 11. čer 2010 8:59:01

Chtěl bych se zeptat Dozorčí rady svazu, jestli se nespokojí s odpovědí, co bylo uveřejněno na zetkách a opravdu seriózně přistoupí k prošetření celéjho případu. Bylo toho už opravdu hodně porušeného. Je to hodně silná káva, jak některé komise pracují. Na zetkách se k tomu nikdo z vás nevyjadřuje, sem funkcionáři ze svazu píšou. Tak snad se dočkám odpovědi. Dále bych se chtěl zeptat, zda Pankráci už byly vráceny peníze, když se porkázalo, že vedoucí Aše lhal při svědectví a jestli někdo z komise p. Dutky se Pankráci omluvil, což by bylo slušnost. A nakonec jestli budou potrestaní funkcionáři, kteří nasekali ty chyby? Mnohokrát děkuji za odpověď.
Tomáš
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Jiří Doubrava » pát 11. čer 2010 12:11:54

Netuším, zda-li se někdo z Disciplinární komise omluvil představitelům TJ Pankrác a zároveň si nejsem jist, že je k tomu důvod. I já jsem si vyložil znění platných předpisů trochu jinak a jediné o čem jsem schopen polemizovat je výše udělené finanční pokuty. V této kauze neshledávám podstatu v necertifikovanosti použitého vybavení, ale ve výkonu rozhodčích. Osobně bych vznášel námitku raději k výkonu rozhodčích, i když chápu, že přes necertifikovanou síť je to průkaznější. Dokáži si představit, že bude p. Chynoranský zbaven funkce a potrestán zákazem činnosti a současně si dokáži představit, že bude svoji funkci vykonávat prostřednictvím jiné osoby. Nikdo mu nemůže zakázat navštěvovat veřejná utkání a komunikaci s hráči. Oficiálních aktů spojených s funkcí vedoucího družstva je minimum, tudíž potrestání tímto způsobem by bylo dle mého názoru bezúčelné. Myslím si, že v nohejbalové minulosti let nedávných se událo nesčetně prohřešků proti platným předpisům a ne pouze nohejbalovým. V současnosti je mnohem větší snaha dotáhnout každý případ průkazně do konce. Nejsem legislativní odborník, určitě nedokáži předpisy vykládat zcela správně, ale neshledávám výrazná pochybení ve zmiňovaném disciplinárním řízení.
Jiří Doubrava
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Tomáš » pát 11. čer 2010 13:12:42

P. Doubravo, tak já jsem z toho volako zmatený. Z toho co se píše na zetkách a jak tam někdo okopíroval vaše dotázání se Disciplinárky, tak jsem si myslel, že se tam ptáte Disciplinárky, proč nerozhodovala při potrestání vedoucího Aše podle platného předpisu. Disciplinárka odpověděla tak jak odpověděla. Asi těžko se mohla čekat něco jiného, přece nenapíšou jsme blbci, tak to uděláme znova a teď už správně. A teď tady říkáte, že vlastně předpisy a tresty v nich obsažené jsou k ničemu a vlastně se jima nemusí nikdo ani svaz řídit. Tak já nevím, zda jste to opravdu psal vy jako šéd Dozorčí rady, nebo si z nás (a vás) někdo dobře vystřelil?
Tomáš
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Luboš » pon 14. čer 2010 22:19:28

Tak jsem si myslel, že alespoň p. Doubravovi bude blbé, co STK a disciplinární komise provedla za zvěrstva a jak se vysmála všem i předpisům. Fandil jsem tomu, že DR přece jenom nebude za idioty a nencehá to tak. Když to teď čtu, tak je hodně smutné. Nemáte už asi na to co říct, že? Hlavně že se kasáte, jak budete s oddílama a členama komunikovat. Když nikdo z vás ze svazu nenajde v sobě kousek cti se omluvit za ty prasárny poškozené Pankráci, tak to řeknu za vás. "Bylo to pro nás hodně složité a někteří znás si s tím nevěděli rady a něco rozhodnout museli. Sice špatně, porušili jsme předpisy, ignorovali důkazy, ale rozhodli jsme. Život jde dál zkusíme se příště polepšit. Promiňte." Hodně by p. Dutko, Doubravo nebo Kleníku bolelo tohle přiznat a ukázat, že přiznat chybu je chlapčtější než se zbaběle schovávat a mlčet?
Luboš
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Kleník » úte 15. čer 2010 9:24:13

Dobrý den Luboši! Víte dobře, že tady na Nohecmagazínu zástupci ČNS poměrně často diskutují a vkládají své příspěvky do redakčních článků. Proto Vaše kritika v tomto směru není zcela jistě na místě. Nikdo z nás (VV ani DR) se žádné odpovědi nevyhýbá a za sebe mohu říci, že bych v tomto případě nerozhodoval znovu jinak. Vezmu celou kauzu pěkně popořádku. První námitka byla vznesena k použití necertifikované sítě a požadována kontumace utkání ve prospěch Pankráce. Nechal jsem zpracovat od právní kanceláře výklad k dotčeným článkům SŘ a DŘ v souvislosti s obsahem námitky. Výsledek a doporučení jednoznačné. Kontumace utkání dle současného znění našich předpisů není možná, protože použitá síť, tím že by nebyla certifikovaná, neodporuje regulérnosti dle SŘ a znění Pravidel. Síť totiž může být poškozená nebo špatně upnutá a bude stejně tak neregulérní bez ohledu na její certifikaci. Pokud by namítající podával námitku k porušení regulérnosti předmětné sítě (vykazovala jiné parametry, např. pružnost pro odraz míče, odlišné chování míče při dotyku krycí pásky apod.), pak by měla celá kauza jiný směr posuzování. V žádném případě to není známé "Šalamounské" rozhodnutí a obava před kontumací utkání. Já osobně nemám sebemenší důvod k takovému postoji. Naopak prosazuji dodržování předpisů na všech úrovních bez ohledu na jméno klubu či osoby. Pokud by skutečnosti byly odlišné a museli bychom rozhodnout ve prospěch Pankráce, tak by jsme byli naopak pod palbou členů Aše a jejich příznivců. Takže jsme se na tuto skutečnost neohlíželi a bylo nám jasné, že se na nás tak jako tak spustí lavina kritiky. Přesto všechno jsme zachovali neutrálnost a rozhodli jsme s maximální vážností a odpovědností k oběma účastníkům řízení. Podnět k disciplinárnímu řízení proti výpovědi p.Chynoranského jsem podal já na základě svého rozhodnutí netolerovat vědomé lživé svědectví při disciplinárních řízení každého stupně (posudky výrobců Pokorný-sítě a Řezáč byly více než jasné). Tady se jen potvrzují má slova o odhodlání věci řešit bez ohledu na osoby a kluby. Nemám k nikomu žádné osobní vazby, nohejbal, jako sport, mám rád a nechci jen přihlížet tomu kam směřuje chování některých jeho členů. Na rozporuplné rozhodnutí o druhu uděleného trestu panu Chynoranskému jsem se dozvěděl z diskusí na ZZZZ. Proto jsem celé řízení znovu prostudoval a můj subjektivní názor nebyl příliš odlišný od některých oponentů na diskusním fóru. Proto jsem, opět já, upozornil DR na tuto skutečnost a předseda J.Doubrava pak začal jednat v souladu se statutem DR. Výsledek znáte. Já jsem si nechal současně zpracovat právní názor od předsedy naší Legislativní komise JUDr.Ladislava Kratochvíla (jednoho z průkopníků a tvůrců současné legislativy ČNS). Ten bohužel potvrdil mou domněku, že zákaz výkonu funkce vedoucího družstva (nebo trenéra) lze postihnout dle současného znění DŘ. Výklad p.Dutky není zcela správný, protože se toto ustanovení vztahuje pouze k funkcím voleným VH ČNS (to byl třeba případ A.Opravila - ten ale nakonec odstoupil sám). Disciplinární orgány by pak nemohly uložit zákaz výkonu funkce členům družstev hrajících soutěže ČNS. Výňatek z dopisu JUDr.Kratochvíla vše vysvětluje: "Ustanovení odstavce 2.4.4 Disciplinárního řádu v tomto a obdobných případech nevylučuje uložení disciplinárního trestu zákazu funkce vedoucího družstva. Systematickým a logickým výkladem lze dovodit, že uvedené ustanovení mělo posílit zábrany proti tomu, aby disciplinární orgán nepřekračoval svoji působnost, tedy aby při projednávání provinění a ukládání trestů pouze účastníkům soutěží a v souvislosti s těmito soutěžemi, také neukládal tresty v rámci jakékoliv činnosti v ČNS. Je totiž běžné, že vedoucí družstva, trenér, rozhodčí či obdobný funkcionář stanovený Soutěžním řádem a rozpisy soutěží vykonává souběžně i volenou funkci předsedy oddílu nohejbalu, člena výkonného orgánu svazu apod. do kterých byl zvolen, případně je vykonával na základě pracovního poměru a to i na základě dohod o provedení práce či pracovní činnosti."
To, že pan Chynoranský byl shledán vinným přeci ale nemění podstatu a předmět první námitky Pankráce o necertifikované síti, jak se někteří domnívají. Jak jsem shora uvedl certifikace sama o sobě nenahrazuje výklad regulérnosti.
Snad jsem vysvětlil vše co se této kauzy týká a možná tak některým méně zasvěceným udělal více jasno v této věci.
Přeji krásný den a hodně sportovního štěstí v závěrečných bojích základní části ligových soutěží!
Kamil Kleník, Prezident ČNS
Kleník
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Luboš » úte 15. čer 2010 10:46:45

P. Kleníku děkuji za dlouhé vysvětlení. Už jsem si myslel, že se nikdo nenajde kdo by se za tu slušnou část svazu vyjádřil. V hodně věcech se shodujte s naším názorem. Proto se vás zeptám jenom na pár věcí. Sám píšete že jste nespokojený, jak to vyřešily sportovní a disciplinární komise a DR. Tím zkonstatováním by to ale nemělo asi skončit, že jo? Vy jste nejvyšší představitrel svazu a vy jste odpovědný za špatnou práci komisí. Přece vy si jmenujete členy Výkonného výboru a členy všech komisí. Takže za ně zodpovídáte. Nezlobte se na mě, ale tady ty komise nasekaly boty jako kráva a když si třeba přečete co píše p. Dutka za zetkách, to je buď na ránu nebo na to se rozbrečet. On si vůbec neuvědomuje, co způsobil a jak se po takovém jednání musí cítit Pankrác a její představitelé. Píše furt o anonymech, ale třeba p. Hrubý a p. Beránek se vždycky podepsali. Já se vás zeptám na několik otázek a poprosím vás p. Kleníku o odpověď.
1. Jak je možné, že tak složité kauzy rozhodují lidi, co vůbec neznají právo a nemají s ním zkušenosti?
2. Jak je možné, že třeba p. Dutka sedí ve 3 komisích a každá z nich může svým rozhodnutím poškodit klub nebo jednotlivce?
3. Jak je možné, že p. Dutka rozhodoval v tomto případu ve všech 3 komisích a nikdo ho nevyločil pro podjatost, když už rozhodoval u předchozí komise?
4. Jak je možné, že STK vůbec nevzala do úpvahy zprávu delegáta p. Dvořáka, který píše ze síť nebyla regulérní?
5. Jak je možné, že k potrestání p. Chynoranského nedošlo podle předpisů, ale disciplinární komise si vymyslela trest podle sebe?
6. Jak je možné, že DR začla věc řešit až půl roku potom, co se ten malér stal?
7. Jak je možné, že když se vedoucí Pankráce p. Beránek oficiélní cestou přes sekretariát svazu dotazoval na některé rozhodnutí komisí, p. Dutka se mu vysmál a dělá si z něj srandu i na zetkách doteďka?
8. Když Vy i DR víte a přiznáváte, že komise chybovaly, budete to řešit a dojde k nějakému vyvození důsledků pro členy chybujících komisí?
9. V každém sporu je vítěz a poražený, co platí. Tady ale do kasy svazu museli platit vítěz i poražený. Uvažujete o tom, když se prokázalo že p. Chynoranský křivě svědčil a komise STK i disciplinární chybovali, vrátit Pankráci zaplacený poplatek a třeba se i za svaz omluvit?
10. Co mají dělat kluby, když je před zvůli svazových komisí neochrání ani předpisy, ani Výkonný výbor, ani prezident. Mají se soudit?
Luboš
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Kleník » úte 15. čer 2010 22:53:36

Dobrý večer Luboši. Nezlobte se, ale opravdu si nemyslím, že existuje jakási slušná a neslušná část ČNS, jak uvádíte. Obsazení VV ČNS jsem skutečně navrhoval já, ale VH ČNS všechny mnou navržené kandidáty jednotlivě schvalovala, takže jsme my všichni ve VV (já, Pabián, Králík, Janeba, Šimečková) voleni nejvyšším orgánem našeho svazu a musím podotknout, že volba byla téměř jednohlasná. Tzn. velká důvěra, i když v roce 2008 se neprezentovala žádná opozice a volba tím byla delegátům ulehčena. To ale není naší chybou, ale spíše obrazem naší současné nohejbalové kultury. Vlastimila Stehlíka jsme letos kooptovali za odstoupivšího Vladimíra Sehnala. Personální naplnění jednotlivých odborných komisí je samozřejmě v plné kompetenci, ale i odpovědnosti mé a ostatních členů VV. Musím Vás upozornit, že období konce roku 2008, kdy odcházeli z funkcí ČNS lídři tehdejší "nové generace" (G.Knop, M.Frélich, M.Maršálek), nebylo vůbec příznivé pro získání nových tváří do struktur ČNS. Jsem velmi rád, že mi podali pomocnou ruku funkcionáři z let nedávno minulých (V.Mašát - komise zahr.rozvoje + legislativní komise, L.Chvalovský - komise zahr.rozvoje, JUDr.Kratochvíl - Legislativní komise, Ing.Jonák, R.Beneš - komise mládeže, Vl.Pavlík - Legislativní komise, komise tuz.rozvoje a komise rozhodčích, M.Maršálek - komise tuz.rozvoje). Komise rozhodčích byla vždy v minulosti velmi nevděčnou a každý se jí vyhýbal. Ivan Škoda podržel ČNS v určitém období a tuto komisi do letošního roku vedl. Ke konci roku totiž již podal rezignaci a bude velmi těžké někoho ochotného a fundovaného přesvědčit, aby tuto komisi vedl v příštím roce!!! Hospodářskou komisi vede jeden z nejfundovanějších z nás v této oblasti - Vl.Pabián. Komisi STK velí I.Králík, který na této pozici jedná zcela bez jakýchkoliv osobních vazeb na ligové kluby a jeho spolupráce vyzařuje velmi pozitivní energií a snahou jednat plně v souladu s platnými řády. Poměrně nová komise žen si plní beze zbytku své poslání a VV pečlivě naslouchá jejich názorům a nápadům. Na závěr jsem si ponechal komisi disciplinární, v tuto dobu asi nejvíce kritizovanou. Její předseda J.Dutka je, dle mého poznání, určitě poctivý a svědomitý člověk, plně oddaný nohejbalu. Bohužel se vývojem jednotlivých kauz dostal do situace, kdy je jejich součástí jak z pozice předsedy Disciplinární komise, tak z pozice člena komise rozhodčích, tak i z pozice člena STK. To není samozřejmě vůbec dobrá kombinace a může svádět nohejbalovou veřejnost k různým úvahám. Myslím si, že i on sám by byl raději činný pouze v jedné, max.ve dvou komisích. J.Dutka ovšem svým osobním vkladem nohejbalovému hnutí nejvíce ublížil sám sobě. Protože nikdo z jeho oponentů neumí udržet své emoce v mezích slušného chování mezi lidmi a on sám na tuto bezvýchodnou hru přistoupil tím, že se do těchto diskuzí pustil a ještě k tomu použil slovník svých oponentů. Chci Vás, pane Luboši, ubezpečit, že mi současná situace v některých komisích lhostejná není, tím více že některé z nich mají své členy provázané do jiných komisí. Stojím si, ale za tím, že všichni co v těchto komisích "pracují" jsou čestní lidé s ochotou pomoci ve prospěch naší společně věci - rozvoj nohejbalu. Také Vás chci upozornit na fakt, že občanské sdružení, které svým funkcionářům neplatí žádné odměny za činnost je něco úplně jiného než fungující firma s možností finančních stimulací nebo naopak postihů. V současném ČNS je to více o přesvědčování a vytváření přívětivého prostředí než o tvrdých sankcích. Každý Vám ihned odpoví na kritiku slovy - já to dělat nemusím, když je to tak špatný. Pokud bychom u všech vyzdvihovali pouze jejich chyby tak, se bych se takovým zvoláním vůbec nedivil. Jsem rád, že se ponořily do svazové práce i nové tváře (M.Janeba, J.Doubrava, T.Vaňourek a další), kteří sice původně vůbec nechtěli žádnou funkci zastávat, ale nakonec při neochotě ostatních "špinit si ruce", vzali své poslání do svých rukou na 100%. Michal Janeba, coby předseda komise mládeže, to má velmi složité a určitě nějakou tu chybu i vyprodukoval. Ale na druhé straně je velmi vnímavý a dokáže o věci konstruktivně jednat nakonec i vytvořit finální produkt. Takže se nezlobte, že mi již nezbývá v tuto chvíli síla odpovědět na Vámi položené otázky dle Vašeho členění, ale snad jsem odpověděl alespoň na některé z nich. Jan Dutka má stále mou důvěru, ale určitě mu budu chtít poradit vhodnější formu komunikace a zvážení jeho účasti v tolika komisích najednou. Věřím, že právě on se tímto neurazí, ale najde v těchto slovech to pozitivní, protože jsem s ním o tom ještě osobně nehovořil.
S pozdravem
Kamil Kleník, prezident ČNS
Kleník
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Luboš » stř 16. čer 2010 9:19:48

P. Kleníku, i přes ty dlouhé řeči jsme zklamný z toho, že na moje otázky nikdo neodpoví. Víte, už jsem podobné otázky v této kauze dával na zetka a také okolo plno řečí, ale na konkré=tně jasně zadanou potázku nikdo nenašel odvahu odpovědět. V tom je ten problém. Spousta keců kolem ale odpověď žádná. Z toho si můžu vyvodit jediný důvod proč tomu tak je. Nikdo ze svazu nechce přiznat chybu. Nemám nic proti vám ani třeba proti p. Dutkovi, ale vadí mi hlavně právě tohleto. Prostě ve svazu dneska neplatí konkrétní otázka = dostanu konkrétní jasnou odpověď.
Luboš
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod trenér mládeže » stř 16. čer 2010 9:52:36

Pane prezidente, zmínku o předsedovi mládeže panu Janebovi jak dokáže vytvořit finální produkt, beru jako žert. Já nevím jestli posuzujete práci komisí, ale pomohu vám. Panu Janebovi se komise rozpadla a za víc než rok nedokázali zorganizovat jimi prosazovanou 2.ligu dorostu a žáků.
trenér mládeže
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Radim » stř 16. čer 2010 10:02:32

Je pěkné pane Kamile Kleníku že se stavíte za svoje lidi. Ale kde jsou jejich výsledky? P. Dutka? Manuélně pracující člověk a od něj chcete, aby řešit složité právnické kauzy? A vy za ním stojíte přesto, že minimálně tahle kauza se mu strašně nepovedla a vy sám to dobře víta, i jste podával podněty. P. Stehlík? Dodneška nevidím co má vlastně na starost. P. Janeba? To co dávali dohromady p. Jonák, Hlavička a další z mládeže několik let, se mu rozpadlo za rok. P. Šimečková? Kdo to vůbec je. Dozorčí rada? To je úplně k smíchu, doteďka kromě jednoho dopisu neudělali nic. Vy pořád něco vymýšlíte nového, ale nemáte čas se postarat aby fungovalo to, co tady dneska je. Na jednu stranu se vymýšlejí kokotiny jako ligy žáků, dorostů, povinosti pro kluby, nové mezinárodní asociace a přitom svaz není schopný poslat do Čelakovic a jinam instruktora, není schopný delegovat aby všude přišli dva rozhodčí, není schopný si ohlídat jestli kluby hrají mládež, v novinách už nejsou tabulky ani výsledky, není schopný aby se rozhodovalo podle platných řádů, úplně zmizel Český pohár, nejsou noví spnozoři jenom ti co už dřív byli, odpadly některé okresy a kluby co v nich hrajou. Taková anarchie co je dneska tady deset let nebyla. Kromě vás jednoho ale ani nikdo nekomunikuje veřejně. Pokud na všechny dotazy a stížnosti budete odpovídat jen tak, že nemáte lidi a dělají to zadarmo, tak se na to mžůeme vykašlat všichni. Já jsem od vás očekával mnohem víc, než jen populistické fráze a okecávačky, proč to všechno nejde. Hřešíte jenom na to že nemáte žádnou opozici a tak se nemusíte nikomu zodpovídat. Udělal jste velkou chybu, že jste se obklopil jenom lidma kolem repre a hlavně sobě loajálními, ale jejich schopnosti byly druhořadé. Možná kdybyste si vzal i ty míň loajální remcaly ale schopné a pracovité, mohlo to vypadat jinak.
Radim
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod A.Stehlík » stř 16. čer 2010 17:27:03

Otázka pro Radima zní: proč nemá nikdo v řídících strukturách opozici? Prosím o odpověď!!! :-))
A.Stehlík
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Kleník » stř 16. čer 2010 21:22:12

Pro pana Luboše tedy uvádím konkrétní odpovědi na jasně položené otázky. S odpovědí opravdu nemám žádný osobní problém. Jen jsem chtěl včera trochu více objasnit současnou situaci ve strukturách ČNS a už mi na to v noci nezbyly síly.
1. Jak je možné, že tak složité kauzy rozhodují lidi, co vůbec neznají právo a nemají s ním zkušenosti?
Také mne netěší, že se zatím neobjevil nikdo takový, kdo by tyto základy měl. Myslím, že to ale v minulosti nebylo vždy pravidlem, že by v této komisi zasedali zrovna právně vzdělaní lidé. Pokusím se přesvědčit někoho, kdo by takové zkušenosti měl. Nicméně, současná Disciplinární komise žádnou zásadní chybu neudělala. To jsem Vám popsal již výše.
2. Jak je možné, že třeba p. Dutka sedí ve 3 komisích a každá z nich může svým rozhodnutím poškodit klub nebo jednotlivce?
Poškodit může, ale zatím se tak nestalo. S panem Dutkou budu zcela jistě o této nevhodné situaci hovořit. Nicméně zatím neumím říci, kdo by ho mohl nahradit. Budeme ale na tomto problému pracovat.
3. Jak je možné, že p. Dutka rozhodoval v tomto případu ve všech 3 komisích a nikdo ho nevyločil pro podjatost, když už rozhodoval u předchozí komise?
Nemáte pravdu. V první instanci rozhodovala námitku Pankráce STK - zde zasedal p.Dutka. Odvolání rozhodoval VV ČNS - zde p.Dutka nerozhodoval, p.Králík, jako člen VV a předseda STK, byl z tohoto rozhodování předem vyloučen právě pro skutečnost, že rozhodoval v první instanci. To je vše co bylo rozhodnuto. Podnět k disciplinárnímu řízení proti klamavému jednání p.Chynoranského jsem podal já jako prezident ČNS a toto jednání svou podstatou vůbec nemohlo ovlivnit platnost rozhodnutí o námitce Pankráce - v této komisi p.Dutka zasedal. Jednoduše proto, že podaný právní výklad při odvolání jasně deklaruje, že certifikace sítě nemůže být zaměněna s regulérností dle Pravidel a SŘ a tím pádem nemůže jít o kontumaci dle DŘ.
4. Jak je možné, že STK vůbec nevzala do úpvahy zprávu delegáta p. Dvořáka, který píše ze síť nebyla regulérní?
Delegát Dvořák, pokud si dobře pamatuji, popisoval síť jako necertifikovanou a nikoliv neregulérní ve smyslu Pravidel (prověšená, špatně upnutá apod.).
5. Jak je možné, že k potrestání p. Chynoranského nedošlo podle předpisů, ale disciplinární komise si vymyslela trest podle sebe?
Zde se podle mého stalo nepochopení znění článků Disciplinárního řádu ve smyslu druhu uloženého trestu. Popsal jsem to také již výše.
6. Jak je možné, že DR začla věc řešit až půl roku potom, co se ten malér stal?
To se opravdu musíte zeptat přímo Dozorčí rady. Té žádný předpis neukládá žádné termíny a pracuje zcela nezávisle na výkonné struktuře ČNS.
7. Jak je možné, že když se vedoucí Pankráce p. Beránek oficiélní cestou přes sekretariát svazu dotazoval na některé rozhodnutí komisí, p. Dutka se mu vysmál a dělá si z něj srandu i na zetkách doteďka?
Jednoduše chybné a neadekvátní jednání p.Dutky. Kdokoliv z členské základny má právo se ptát svých zvolených zástupců na jejich rozhodnutí a má mu být dána slušná odpověď. Pan sekretář zcela správně tento dopis postoupil předsedovi DR p.Dutkovi k vyřízení. To co následovalo je velmi smutné a budeme to určitě řešit.
8. Když Vy i DR víte a přiznáváte, že komise chybovaly, budete to řešit a dojde k nějakému vyvození důsledků pro členy chybujících komisí?
Chybovala pouze DK v případě p.Chynoranského, dle mého názoru, a v ostatních souvisejících krocích žádnou chybu neshledávám. Také jsem komentoval výše. Se členy DK budeme zcela jistě o tomto případu hovořit a pokusíme se najít východisko, třeba i personální. Ale nevidím žádný mechanismus individuálního trestu. Navíc případ pana Chynoranského nemá zásadní vliv na předmětnou kauzu Aš-Pankrác a druh trestu je podružný. Důležitější je fakt uznání jeho provinění.
9. V každém sporu je vítěz a poražený, co platí. Tady ale do kasy svazu museli platit vítěz i poražený. Uvažujete o tom, když se prokázalo že p. Chynoranský křivě svědčil a komise STK i disciplinární chybovali, vrátit Pankráci zaplacený poplatek a třeba se i za svaz omluvit?
Z výše uvedených odpovědí a ostatních mých příspěvků je zřejmé, že omluva Pankráci ze strany ČNS není na místě, protože orgány svazu rozhodly ve vztahu k Pankráci zcela podle předpisů. To se týká i vrácení vložených poplatků.
10. Co mají dělat kluby, když je před zvůli svazových komisí neochrání ani předpisy, ani Výkonný výbor, ani prezident. Mají se soudit?
Já žádnou zvůli nevidím a poškození jakéhokoliv klubu už vůbec ne. Pokud je kdokoliv z účastněných natolik přesvědčen o své pravdě, tak je jeho nepopiratelné právo se obrátit na civilní soud.
Tímto jsem Vám Luboši podal naprosto jasné odpovědi na Vaše otázky. Nemám se za co stydět, nebo se čemukoliv vyhýbat!
Přeji příjemný večer.
Kamil Kleník, prezident ČNS
Kleník
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Luboš » stř 16. čer 2010 23:13:48

P. Kleníku, zaprvé vám děkuji, že jako jediný ze svazu snad ještě s p. Pabiánem se s námi všemi bavíte. U některých odpovědí si ale myslím, že zbytečně chráníte lidi za každou cenu, i když udělali chyby. Někdy je moudřejší přiznat chybu, než nekonečně obhajovat. Ale abych byl konkrétní:
1. Můžete mi říci, kdo z STK nebo Disciplinární komise má znalost práva? P. Dutka to rozhodně není, sám psal, že se živí rukama. Kdo tedy jiný tam je, kdo právu rozumí a je schopný rozhodovat tak, aby byli dodržené předpisy a zákony? Nikdo!
2. a 3. P. Dutka nasazoval do Aše na utkání s Pankrácí rozhodčí. Pak v STK rozhodoval o chybě rozhodčího, který nepoznal že síť není v pořádku. Podle mě jasná podjatost, přece neshodí lidi, které tam sám nasadil. Pak rozhodoval v Discpilinární komisi a zase k tomu samotnému utkání. Správně měl v obouch případech nehlasovat pro podjatost.
4. Jestli se nepletu, p. Dvořák jasně napsal, že síť byla "neregulérní". Nepsal tam nic o "necertikovaní". Nechci se hádat.
5. Ano, to máte pravdu. Ale opravdu si myslíte, že to bylo z nepochopení? Vy jste nečetl vyhádření p. Dutky na zetkách a v dopisu p. Beránkovi z Pankráce? Věříte na náhody? To nevidíte nebo nechcete vidět tu evidentní další podjatost???
6. DR opravdu nemá smysl řešit. Žádná není, je to jen formálně a sedí v ní reprezentanti. Já vím že to nikdo nechtěl dělat. Vyjádření tady dole od p. Doubravy ukazuje, že tahle komise doteď ani neví, co by vlastně měla a mohla dělat. Omlouvám se, že jsem jí tady vůbec zmiňoval.
7. Děkuji p. Kleníku, že tady už i vám došla trpělivost s tou hroznou arogancí.
8. Tak jsem rád, že to personálně budete řešit. Je to potřeba. Jen nezůstanťe u slov, konejte!
9. Tady se asi neshodneme. Ale nějak to vezmu.
10. Pravda je jenom jedna. Nedá se získat tak, že si vysvětlíte předpisy podle sebe, že to zrovna tak vyhovuje. Tady v tomhle případu došlo k výkladům předpisů. Také došlo k porušení, sám to přiznáváte v jiném bodě. Taky došlo k moc náhodám najednou, ne náhodám, ale účelové podjatosti. Nemá cenu to pořád opakovat. Ale všichni budou rádi, když si z toho vemete ponaučení a nebudete chyby vašich podřízených omlouvat. Už jednou jkste v případě p. Opravila ukázal, že za chyby se platí i vyhazovem z funkce. Měřte všem stejně, nerozlišujte kamarády a nekamarády.
Luboš
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Kleník » čtv 17. čer 2010 12:34:46

Jen pár upřesnění pro pana Luboše.
Způsob řízení občanského sdružení (ČNS) je opravdu velmi odlišné od způsobu řízení běžné firmy nebo větší obchodní společnosti. Už jsem to také výše popisoval a vysvětloval. V našem případě máte pouze možnost donekonečna stále vysvětlovat své vlastní názory a postoje ostatním členům orgánů ČNS. Já k nim opravdu nemám žádné nadřízené vztahy ve smyslu postihů nebo naopak odměn. Musel jsem se hodně sebezapřit a některé problémy řešit jinak, než jsem zvyklý ve firmě, kterou řídím. Tady je opravdu vše založeno na dobrovolnosti a s tím asi v nejbližší době nic neuděláme, pokud ovšem nebudeme mít roční rozpočet tak 5x vyšší než dnes :-) Nevím, ale myslím si že kdokoliv jiný v mé pozici narazí na ten samý problém. Proto se tedy svých lidí zastávám, byť vím že také dělají chyby. Pokud to dělat nebudu, tak tu zůstanu sám a pak to nejspíš taky "zabalím". Jak ale můžete vidět z mých příspěvků, tak s tou situací nejsem ztotožněn a chci se pokusit to nějak změnit k lepšímu.
Na konec mého příspěvku jen doplním, že pana Opravila jsem neodvolal já. To ani nelze, protože byl zvolen jako člen DR přímo valnou hromadou ČNS. Pouze jsem podal námět k disciplinárnímu řízení na základě zjištěných skutečností. Pan Opravil pak odstoupil sám, a myslím že udělal jedinou správnou věc v ten okamžik. Například zrovna u Aleše Opravila mne ale mrzí, že tak jednal. Protože on je jeden z mála, kteří pomocnou ruku vždy nabídli a mají alespoň nějaké nohejbalové povědomí. Mohl by býval být dnes třeba užitečný nohejbalu.
Příjemný den!
Kamil Kleník, prezident ČNS
Kleník
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod Radim » pát 18. čer 2010 8:05:31

Tondo Stehlíku, proč to nevím. Asi to moc nikdo nechce dělat nebo né v takové sestavě co tam teďka je. Kamil Kleník se ty chyby snaží omlouvat a že nemá páku s tím něco dělat. Já si to ale nemyslím. Byl a všichni jeho lidi zvoilený dobrovolně. Každý z nich přebral funkci dobrovolně a tedy s určitou zodpovědností. Takže by neměli říkat, i když to dělají zadarmo, že můžeme být rádi jak to někdo dělá. To není správně. Buď tu funkci nebereu, nebo jí beru, ale musím mít zodopovědnost. Nic mezi není. Myslím že předchůdci současných lidí ve výborech a komisích ČNS byli zodpovědnější. Stačí si vzít to STK, když mu velel Knop. Všichni se báli jeho přísnosti, ale když se něco semlelo, rozhodovala to STK přesně podle předpisů a bez milosti a bez ohlížení. Sice to někdy bolelo, ale všichni věděli, že mají šanci se dovolat svého práav. Dneska výsměch. Z různých zápoasů chodí na ČNS námitky a stížnosti a co je výsledek? Buď se tím nikdo ani nezabývá, nebo to hned rychle zamítnou, aby si nedělali zle mezi kamarádama. Komunkace s lidma tragická, žádná. Nejsem si jistý Kamile Kleníku, že dřív byl rozpočet ČNS 5x větší. Asi ne a některé věci fungovali.
Radim
 

Re: Aš - Pankrác kauza

Příspěvekod A.Stehlík » pát 18. čer 2010 16:08:29

O tom to ale právě je! Nejsou lidi a ti kteří jsou to dělají jak nejlépe umí! věž tomu! Pokud nebudou jiní, mladší a fundovanější vždy se nějaká kauza vyskytne. Klasika je můj případ. Už jsem nechtěl být v žádné komisi. Nakonec jsem loni ještě svolil ale vím že už to nejlepší ze mně je pryč! Chtěl jsem se vzdát funkce letos ale po odchodech mladších jsem nakonec zůstal abych neutíkal od odpovědnosti za stav mládeže. Je spousta mladých trenérů kteří by to dělat mohli a lépe ale nikdo nechce a tak je mi jasné že je to ve všech komisích. Jediná cesta z toho je výněna generací! Pokaždé tvrdím že moje výzva není gesto! Pojďte nás někdo vystřídat nebo alespoň doplnit!
A.Stehlík
 


Zpět na Soutěže mužůKdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník