Nejčtenější články - Svět

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 12.07. 11:41 TORNÁDO OPEN 2019(NasNohec)
    TORNÁDO OPEN 2019 - Memoriál Jiřího Hladíka Srdečně zveme všechny naše ...
V Ženevě odstartovala nová éra mezinárodních vztahů Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pátek, 29.10.2010

2010_kongresunif_01(Ženeva, Švýcarsko) Hned dvojnásobný kongres hostila Ženeva, sídlo mnoha mezinárodních institucí. Na pořadu dne byl jak ustavující kongres světové nohejbalové asociace UNIF (Union Internationale de FutNet), tak i řádný kongres evropské nohejbalové asociace EFTA (European FutNet Association). Tedy mezinárodních organizací s novým mezinárodním názvem nohejbalu, do jejichž struktury vstoupila Česká republika na základě požehnání nejvyššího českého orgánu ČNS, Valné hromady, po vystoupení ze stávající světové nohejbalové asociace FIFTA. Delegaci ČNS na oba kongresy vedl prezident ČNS i právě evropské asociace EFTA, KAMIL KLENÍK.

"Kromě mé osoby byl účastníkem obou akcí také člen Výkonného výboru ČNS Vlastimil Stehlík, který byl Švýcary nominován na pozici šéfa technické komise UNIF a současně šéfa trenérské komise EFTA. Zbytek výpravy tvořil zúžený národní tým mužů, který přijel změřit síly s domácím celkem v rámci plánovaného exhibičního utkání, hraného v rozsahu singl, dvojice, trojice. Trenér Jiří Šmejkal vybral pro tento případ osvědčenou modřickou dvojici Petr Bubniak - Radek Pelikán, které doplnil čakovický Jakub Mrákava a karlovarský Jan Vanke. Roli řidiče a kustoda tradičně naplnil Vlastimil Pabián. Přátelské utkání se hrálo v sobotu večer a náš národní tým zvítězil napohled hladce 3:0, když Švýcaři promarnili celkem tři mečboly - jeden v singlu proti Jakubovi Mrákavovi a hned dva proti úřadujícím mistrům světa Bubniak, Pelikán. Ve hře trojic již soupeř nekladl větší odpor. Ale zpět k průběhu toho hlavního, co zahýbalo výrazně nohejbalovými dějinami.

Ustanovující setkání UNIF, které svolali společně prezident Švýcarské FTA Massimo Nobile a prezident Katalánské FTA Alberto Pastor Aubeso, se uskutečnilo v sobotu 16. října v salónku hotelu Novotel Aeroport ve francouzské části Ženevy. Zakládajícími zeměmi se staly Anglie, Baskicko, Dánsko, Česká Republika, Francie, Katalánsko, Kostarika, Slovensko, Švýcarsko a USA. Hlasováním byla mezi zakládající země jednohlasně přijata i Jihoafrická Republika, která splnila veškeré zakládající podmínky, ale její zástupce Brian Linda Monnapule nakonec neobdržel včas švýcarské vízum. Čestné členství bylo poskytnuto Argentině, Austrálii, Malajsii a Polsku, jejichž zástupci se nemohli z různých důvodů tohoto setkání zúčastnit. Tyto země už ovšem téměř splnily podmínky vstupu do UNIF a budou na nejbližším zasedání Výkonného výboru přijaty za plnohodnotné členy. Potom bude toto společenství čítat celkem 15 členů, národních asociací nohejbalu. Prvním prezidentem byl jednohlasně zvolen Massimo Nobile (SWI), viceprezidentem David Solano (Kostarika), hospodářem Alistair David Miller (Austrálie). Dalšími členy výkonného Výboru Abdelkrim Abour (FRA), Zuzana Viňanská (SVK), Effendi Jagan bin Abdullah (Malajsie), Ricardo Crudo (Argentina), Brian Linda Monnapule (JAR). Funkce mimo výkonný výbor obsadili sekretář Garcia del Fresno (Katalánsko) a generální sekretář Alberto Pastor Aubeso (Katánsko). Šéfem Technické komise se stal Vlastimil Stehlík (CZE), šéfem Komise rozhodčích Romain Jaquet (SWI), šéfem Komise strategického rozvoje Alistair David Miller (Austrálie), šéfem Investiční komise Jan Kafka (USA), šéfem Společenské komise Brian Linda Monnapule (JAR), šéfem Komise marketingu, sponzoringu a komunikace Michal Sieczko (POL), šéfem Legislativní komise Effendi Jagan bin Abdullah (Malajsie).

2010_kongresunif_03Další důležitá rozhodnutí jsou vzájemná dohoda o spolupráci mezi UNIF a EFTA, roční členský poplatek ve výši 250 Euro, přijetí antidopingové směrnice, přijetí mezinárodních pravidel nohejbalu, přijetí strategického plánu UNIF 2011-17, rozhodnutí o zahájení vyjednávání smlouvy o marketingovém zastupování agenturou Proximma Sports & Marketing, základní roční plat generálního sekretáře ve výši 3000 Euro plus provize za zrealizované příjmy od sponzorů. Hlavními akcemi UNIF v následujících dvou letech jsou v listopadu 2011 řádný kongres UNIF (Kostarika) v rámci ustanovujícího setkání kontinentální nohejbalové asociace APAFUT Asociación Panamericana de FutNet. V listopadu nebo prosinci 2012 řádný kongres UNIF a první MS družstev mužů, žen a juniorů v Barceloně.

Co se týká inovovaných mezinárodních pravidel nohejbalu, ty mají v důležitých ustanoveních tuto konečnou podobu. Počet maximálně povolených dopadů míče v rozmezí 1 až 3 dle rozhodnutí každé národní asociace pro své domácí soutěže. Pro mezinárodní soutěže takto: jednotlivci jeden dopad vyjma kategorie mladšího žactva do 12 let, kde jsou povoleny dva dopady. Dvojice a trojice jeden dopad pro kategorii mužů, dva dopady pro kategorii žen, juniorů a staršího žactva, tři dopady v kategorii mladšího žactva. Výška sítě 110 cm u všech kategorií s výjimkou mladšího žactva, kde je výška sítě 100 cm. Rozměr hřiště pro hru jednotlivců beze změn. Hřiště pro hru dvojic 9 x 12,80 m bez křížové čáry pro pole podání. Hřiště pro hru trojic zůstává beze změn. Použití antének na síti se ruší. Set končí 11. bodem s rozdílem dvou, maximálně však do 15. bodů. Ostatní ustanovení pravidel vesměs navazují ne předchozí mezinárodní pravidla. Výše uvedené znění bylo vyjednáno po předchozí dohodě zemí ČR, SR, FRA a SWI.

2010_kongresunif_02První Kongres EFTA se konal na stejném místě o den později, tzn. 17. října. Kongres přijal jednomyslně nové země - Anglie, Dánsko, Polsko. Jeden ze zakládajících zemí EFTA, Rumunsko, bylo vyzváno prezidentem EFTA Kamilem Kleníkem k doplacení ročního členského poplatku ve výši 200 Euro, který byl splatný 30. června a k vyjasnění postoje vůči případnému členství v UNIF. Protože UNIF Stanovy a Etický kodex neumožňují členství ve dvou světových organizacích nohejbalu a Rumunsko je stále členem FIFTA. Lhůta pro vyjádření rumunského prezidenta G.Gradinara byla stanovena do 10. listopadu. V případě, že Rumunsko nebude vůbec reagovat nebo nesplní některý z uvedených závazků, bude s okamžitou platností vyloučeno s odvoláním na porušování příslušných ustanovení Stanov EFTA. Dalšími členy výkonného výboru byli zvoleni Pavel Mašek (DK) a Abrahim Anthony West (ENG). Michal Sieczko (POL) je prvním náhradníkem pro případ vyloučení Rumunska resp. rumunského prezidenta G.Gradinara z Výkonného výboru pro takto uvolněné místo.

Dalšími důležitými rozhodnutími Kongresu jsou změna Stanov EFTA s ohledem na drobné připomínky Katalánské vlády a vztah vůči UNIF namísto k FIFTA, strategický plán EFTA 2011-17, ME mužů singlů, dvojic a trojic na Korsice (FRA) 7.- 9. října 2011, Kongres EFTA 8. října 2010 na Korsice (FRA), ME žen a juniorů v jednotlivcích, dvojicích a trojicích ve Vitorii (ESP - Baskicko) 4.- 5. června 2011, informace o konání národního nohejbalového mistrovství v Belgii a možnost účasti klubů nebo národních týmů s ohledem na propagaci nohejbalu v této zemi, příprava klubového Pohárů mistrů evropských zemí v roce 2012, Kongres EFTA listopad nebo prosinec 2012 (Barcelona). Ostatní důležité informace jsou obsaženy v zápisech z těchto jednání a dalších souvisejících dokumentech, které budou vloženy na stránky ČNS, jakmile budou schváleny všemi členskými zeměmi."