Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 24.09. 21:17 Nohecmagazin
    Pokud sem mohu přidat příspěvek, mohli by jste i Vy redaktoři? ...
  • 17.08. 12:08 Turnaj trojic Výrovice(Pablo)
    26.ročník nohejbalového turnaje trojic o putovní pohár, startovné 150 Kč ...
Zahájení soutěží - stanovisko DR ČNS Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pondělí, 11.05.2020

2020 zahajenivyjadrenidr(Č. Budějovice, Praha, Radomyšl) V současnosti probíhá hlasování Rady ČNS ohledně okamžitého startu dlouhodobých soutěží. Své stanovisko k situaci požádala zveřejnit Dozorčí rada ČNS.

Znění stanoviska:

Vážení členové rady a výkonného výboru ČNS,

dozorčí rada (DR) ČNS ve vazbě na usnesení přijaté na posledním jednání VV dne 28.4.2020 stran hlasování o variantách změn dlouhodobých soutěží (DS)2020 o kterém by měla rozhodovat Rada ČNS hlasováním formou per rollam se rozhodla předložit následující stanovisko:

1) Dle názoru DR ČNS Není zcela jednoznačné, zda dle Stanov ČNS (bod 4.4.11) navrhované usnesení pro Radu ČNS, spočívající v nahrazení dlouhodobé soutěže dle stávajících platných rozpisů dlouhodobých soutěží (RDS) a Termínového kalendáře, za novou jednokolovou soutěž je v působnosti Rady konané hlasováním per rollam.  Dle mínění DR ČNS jde totiž o podstatný! zásah do soutěží a soutěžního řádu (SŘ) samotného.

2) Dle názoru DR ČNS není přípustné, aby VV ČNS navrhované Usnesení pro Radu ČNS hlasováním formou per rollam obsahovalo přenos platnosti přihlášek do soutěžního ročníku 2020 a vybraných finančních prostředků od klubů k soutěži. Družstva se hlásila v přepsaném termínu do jiné soutěže za podmínek daných platným RDS 2020 a ne do redukované jednokolové, více méně nerovné soutěže nahrazující klasickou DS.

3) Dle názoru DR ČNS nahrazení dvoukolové soutěže za jednokolovou redukovanou nesplňuje podmínku spravedlnosti soutěže systému utkání doma a venku a očekávaného play off/out a nenarovná to ani postup všech družstev do play off a sestup posledního družstva z play out. Jednokolová soutěž nesplňuje podmínku rovnosti jednotlivých účastníků takové soutěže.

4)   Dle názoru DR ČNS oddíly a jejich družstva mají oprávněná očekávání o podobě soutěže, do které se řádně přihlásily k 31.1.2020 a zaplatily příslušné startovné. Nová podoba jednokolové soutěže nenaplňuje tato právní očekávaní a v případě schválení jednokolové varianty dlouhodobé soutěže by měla být klubům vrácena větší část zaplaceného startovného.

5) Dle názoru DR ČNS je s velkou mírou pravděpodobností jednokolová soutěž v termínech 6.6. až 30.8.2020 změnou Soutěžního řádu (proto ne per rollam, jak je uváděno výše), kde je podmínka soutěže hrané v delším časovém rozpětí, což dokonce dle názoru DR ČNS odporuje dikci SŘ. Oproti předchozím ročníkům DS je zjevná redukce dlouhodobosti soutěže samotné. Navrhována soutěž je na necelé 1.5 měsíce základní části. Jde tedy dle názoru DR ČNS o podstatnou ! změnu SŘ v dlouhodobosti soutěže.

6) DR ČNS doporučuje VV ČNS napříště v případě nejistoty svého rozhodování ve vazbě na Stanovy ČNS a z toho pramenící nevědomé obcházení smyslu SŘ, vždy své rozhodnutí či vydaná usnesení konzultovat s odbornou (legislativní) komisí ČNS.   

DR ČNS v souvislosti s výše uvedeným navrhuje:

1) Zrušit s okamžitou platností přijaté usnesení a svolat jednání Rady ČNS bez distančního hlasování, jak Stanovy ČNS přepokládají při dopadu změn do Soutěžního řádu.

2) Na tomto nedistančním jednání Rady ČNS projednat navržené event. jiné varianty od všech účastníků DS2020.

3) Zrušit celý soutěžní ročník DS2020 tak jak byla k 31.1.2020 nastavena dle RS a přejít okamžitě k přípravám na uspořádání DS systém podzim-jaro 2020/2021.

4) Vyhlásit novou DS2020 ve vazbě na bod 3) a to na principu dobrovolnosti v přihlášení do soutěže a bez vlivu na postup a sestup družstev ze své úrovně soutěže. Parametry DS by byly dány rozhodnutím STK ČNS po oboustranné konzultaci s jejími účastníky.       

Bohužel DR ČNS je nucena konstatovat, že dle jejího názoru je celá tato situace do značné míry způsobena nečinností VV ČNS v období vyhlášeného nuceného stavu až do jeho zasedání dne 27.4.2020, které bylo možné dle názoru DR ČNS využít zejména ke konzultacím o možných variantách DS2020 a to se zástupci všech ! účastníků minimálně celostátních DS2020. Pokud by k tomu došlo, bylo dle názoru DR ČNS možné si do značné míry udělat ucelenou představu na vzniklou situaci tak, jak jí aktuálně vnímají účastníci celostátních DS2020 a nebylo pak nutné přijmout diskutabilní usnesení, které bylo ve finále z důvodu „nejistoty„  delegováno na Radu ČNS…

Ke stanovisku se za DR vyjádřil její člen JIŘÍ MATYÁŠEK. "Dozorčí rada ČNS sice obdržela text usnesení pro Radu ČNS poměrně pozdě, ale přesto jsme se urychleně rozhodli připravit podkladový názor kontrolního orgánu pro členy Rady, pokud by ho chtěli využít. Stejně, jako této možnosti využil také legislativní poradce ČNS. Bylo zde totiž podezření, že rychlou jehlou šitý návrh VV ČNS je v rozporu se Soutěžním řádem ČNS. Za sebe si přeji co nejrychlejší spouštění nohejbalových soutěží, ale formou dobrovolné soutěže, bez sankcí, levnou a umožňující následné vypořádání dotací a grantů."

 

 

Komentáře   

 
#1 Znalec 2020-05-13 08:55
Jednokolo neprošlo o několik hlasů. Teď se bude vymýšlet co dál. Pochybuju že se povede vyhrát zastáncům obrácení sezóny. Spíš se bude hrát něco náhradního a další sezona začne normálně.
 
 
#2 ostroj 2020-05-13 10:11
Jestli neprošlo. Tak jednokolo za navržených podmínek. Znamená to ztracený drahocený čas.
 
 
#3 Beneš 2020-05-13 12:44
K ostroji : ale to jednokolo neprošlo, takže s tímto hybridem je naštěstí konec.
 
 
#4 Znalec 2020-05-13 14:10
Máš pravdu. Nechápu proč si to svaz předem neprojednal s klubama, včas by věděl že jednokolka s trestama neprojde a mohlo se vymyslet něco rozumného, co by se začalo hrát.