Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


 • 10.01. 15:54 Pravidla - aut
  Rozhodčí vždy hledá stopu doteku míče s čárou. Pokud se jí míč dotýk ...
 • 10.01. 12:45 Pravidla - aut
  [quote="Stehlik":1ltfvyqo]je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč ...
 • 09.11. 18:41 Pravidla - aut
  je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč dotknout čáry. ...
 • 31.10. 22:10 Pravidla - aut
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přesnou definici rozlišující dopad mí ...
SUN není „druhou asociací“ nohejbalu, říká Matia Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Středa, 23.01.2013

2013_sunmatia_01(Košice) Ne vždy plyne voda jen jedinou cestou. Stejné je to i s lidskými osudy. Mezinárodní nohejbal dlouho hledal kompromisy, až některým došla trpělivost a rozhodli se jít vlastní cestou. Jenže někdy ani na národní úrovni nemusí všichni mít jednotný názor. Takovým typickým příkladem je Slovensko. Dnes zde v nohejbale působí hned dvě zastřešující sdružení, Slovenská nohejbalová asociace (SNA) a Slovenská unie nohejbalu (SUN). Prvně jmenovaný subjekt nemá smysl představovat, zato ten druhý zatím v českých zemích moc ve známost nevešel. Proto jsme k rozhovoru přizvali IVANA MATIU, prezidenta SUN.

Pane Matio, na Slovensku začala v nohejbale působit i druhá asociace, Slovenská unie nohejbalu. Vy v ní zastáváte pozici prezidenta. Přibližte nám prosím důvody jejího vzniku, kolik hráčů a oddílů sdružuje a jaké jsou její cíle.

Protože vaše úvodní otázka v sobě skrývá několik rozličných částí, vezmeme to po pořádku. I když to na první pohled může vypadat jako paradox, sportovní sdružení s plným názvem „Slovenská únia nohejbalu * SUN * Footballtennis Slovakia" není žádnou „druhou asociací" v nohejbalu na Slovensku. Takový názor je zásadním omylem. V roce 2010 totiž došlo k oficiálnímu mezinárodnímu rozdělení sportovního odvětví s česko-slovenským označením „nohejbal" na dvě samostatné větve. Jednak na nohejbal-footballtennis pod křídly FIFTA (Federation International of the Footballtennis Associations) s 25-letou tradicí a jednak na nohejbal-futnet pod záštitou UNIF (Union Internationale de Futnet) s dvouletou tradicí. To jsou nezpochybnitelná fakta. Takže SUN je aktuálně jediným právoplatným zástupcem Slovenska pro nohejbal-footballtennis ve FIFTA (s celým dědictvím této mezinárodní organizace od roku 1987), SNA plní stejnou funkci od roku 2010 pro nohejbal-futnet v UNIF.

Důvodů pro založení SUN však bylo více. SUN vznikla jako celkem nečekaná, neplánovaná, ale v konečném důsledku úplně přirozená a demokratická reakce na rozporuplný vývoj v SNA během posledních pěti, šesti roků na domácí i mezinárodní scéně. Série diskriminačních kroků ze strany SNA proti Kulturnímu sdružení občanů a Sportovnímu klubu (slovenská zkratka KZOaŠK) Miláno 2007 Nohejbal*Footballtennis Košice, kamufláž ze strany členů VV SNA s paralelní existencí dvou nohejbalových klubů na shodné adrese DPMK v Košicích, vícenásobné porušení Stanov SNA v souvislosti s procesem vystupování SNA z FIFTA, nesmyslný bojkot 9. Mistrovství světa mužů a 6. Mistrovství světa žen a juniorů v Istanbule 2010 a vícero dalších kauz, spolu s katastrofálním stavem členské základny slovenských nohejbalistů obou pohlaví. To byl spouštěcí mechanizmus pro iniciování znovunavrácení Slovenska, jako nejúspěšnější země v dosavadní historii světových a evropských šampionátů FIFTA v nohejbale-footballtennise, na jednání a soutěže této organizace.

Tak vznikla SUN, tak se slovenská reprezentace mohla zúčastnit 10. Mistrovství Evropy FIFTA 2011 v Nikósii na Severním Kypru a 10. Mistrovství světa FIFTA 2012 v maďarském Harkány. Díky nedávnému zisku bronzové medaile 15-letého žáka ZŠ Kecerovce Lukáše Vidličky v jednotlivcích v kategorii juniorů do 18 let se Slovensko vrátilo na stupně vítězů na světových šampionátech FIFTA. SUN registruje více než 700 členů, úzce spolupracuje s představiteli olympijského hnutí, reprezentanty nohejbalu-footballtennisu i několika zástupci nohejbalu-futnetu, v čele se Sokolem Prostějov. Strategický cíl SUN se dá shrnout do slov „Olympijská túžba nohejbalu". Zda ty uvozovky někdy zmizí, to ani zdaleka nezávisí jenom na SUN.

2013_sunmatia_02Dále nám ještě ve stručnosti zkuste popsat organizační strukturu SUN a jaký je její vztah k státním institucím (není tím myšlena běžná registrace občanského sdružení), zejména k ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu, které rozhoduje o podpoře sportovních svazů.

SUN je samostatnou organizační jednotkou KZOaŠK Miláno 2007 Nohejbal*Footballtennis Košice a řádným členem FIFTA. Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky spolu s dalšími institucemi dostanou podrobné informace o aktuální mezinárodní situaci v nohejbale-footballtennise (pod patronátem FIFTA) v porovnání s nohejbalem-futnetem (pod patronátem UNIF).

Slovenský organizovaný nohejbal čítá kolem tisícovky členů. Není luxusem pro tak malou základnu mít dvě zastřešující asociace?

Ano, je to luxus. Ale zřejmě nevyhnutelný. Vyplývá z reality luxusu dvou zastřešujících mezinárodních organizací, kterými jsou FIFTA pro nohejbal-footballtennis (od roku 1987) a UNIF pro nohejbal-futnet (od roku 2010). Obě vznikly ve Švýcarsku.

Najdou se i tací, kteří za tím vidí především uraženou ješitnost. Opravdu pro vás nebyla cesta v rámci mantinelů SNA? Vždyť SNA demokraticky rozhodla o vystoupení z FIFTA a vstupu do UNIF. Proč jste se nepodřídil většinovému rozhodnutí?

Myslím, že na tuto směs otázek a konstatování by vámi uváděným „takovým" mohli dát nejlepší odpověď Miloš Forman a jeho film Přelet nad kukaččím hnízdem. Nebo bezreferendový způsob rozdělení Česko-Slovenska v letech 1992-93. Odkud pramení přesvědčení nezúčastněného českého novináře, že SNA opravdu rozhodla o vystoupení Slovenska z FIFTA a vstupu do UNIF v roce 2010 demokraticky a ve smyslu svých aktuálně platných stanov? Vždyť všechna naše dosavadní činnost směřovala výhradně mezi mantinely SNA. Když nám však někdo za každou cenu už déle než tři roky brání účastnit se jakýchkoliv jednání a soutěží SNA... Proč musela být svolána dodatečně (ex post) mimořádná konference SNA, když většina členů SNA nevěděla o dokumentu, kterým VV SNA na čele s Gabrielem Viňanským svévolně odhlásili Slovensko z FIFTA, a to v přímém rozporu se Stanovami SNA? Jaký byl ten skutečný rámec mantinelů SNA, jaké většinové rozhodnutí? S bezprecedentním použitím bezpečnostní služby DPMK proti účasti iniciátorů svolání mimořádné konference SNA?

Dle slov prezidenta Slovenské nohejbalové asociace (SNA) Gabriela Viňanského ministerstvo školství uznává a podporuje dle daných kritérií ve sportovním odvětví nohejbal pouze právě SNA. Je to tak?

To je otázka pro Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.

2013_sunmatia_04Vy osobně jste učitelem a vedoucím nohejbalového kroužku na základní škole, ve které se učí hodně rómských dětí. Je nějaký rozdíl mezi vedením rómských a nerómských sportovců?

Pro dlouholetého házenkářského trenéra a pedagoga, který je zároveň trenérem a koučem slovenských reprezentačních družstev SUN v nohejbale-footballtennise, je to snad nejzajímavější a zároveň nejtěžší téma, jaké jste otevřeli. Od začátku 80-tých let minulého století jsem vedl házenkářská družstva všech věkových kategorií - od přípravky, přes mladší žáky, starší žáky, mladší dorostence, starší dorostence a muže až po ženy a veterány. Pokud mě paměť neklame, bez jediného rómského hráče. Ano, mezi vedením rómských a nerómských sportovců jsou velké rozdíly, ale jejich analýza vysoce přesahuje možnosti odpovědi v rámci tohoto rozhovoru.

Musím se přiznat, že do roku 2009 jsem ani netušil, kde obec Kecerovce leží. Přitom se nachází necelých 25 kilometrů od Košic na úpatí Slánských vrchů. Rómskou problematiku jsem sice nemohl nevnímat, ale hlouběji jsem si ji do svého světa v dosavadním životě nepřipustil. Přesto, že tehdy jako aktivní člen Komise SNA pro masový rozvoj a média jsem oslovil svého kamaráda a učitele ze ZŠ Kecerovce s nabídkou účasti jeho svěřenců na celoslovenském nohejbalovém turnaji, mé předsudky mě vedly k přesvědčení, že prohrají všechny zápasy a pro mne nastane období „Kecerovce nikdy více".

Ale hned na úvod přišel první zlom. V jednu listopadovou středu roku 2009 ještě nikdo z nich nevěděl, co to je nohejbal a v nejbližší pátek vybraná trojice postoupila z kvalifikačního do finálového turnaje celoslovenské soutěže. Z desítky zúčastněných družstev postupovala první pětice, přičemž žáci ZŠ Kecerovce obsadili právě 5. místo. Postupem času přišlo těch zlomů ještě několik. A to i takových, které se stanou jednou za život. No a před několika týdny prezident FIFTA Dubravko A. Lipnjak zavěsil jednomu snědému mládenci z Kecerovců v reprezentačním dresu Slovenska na krk bronzovou medaili z mistrovství světa.

Využíváte k činnosti i dotační zdroje, které jsou určeny právě na rómskou problematiku?

Na začátku vzájemné spolupráce se ZŠ Kecerovce jsme vypracovali seriózní a podle našeho názoru atraktivní a dlouhodobě akceptovatelný projekt s názvem „Kecerovce Gipsy Open Tour v Dekáde inklúzie Rómov". Mimoto dva nebo tři další projekty, ale naše sdružení zatím žádné dotace z kompetentních míst a zdrojů nedostalo, i když obsahovou náplň projektu se v rámci daných možností snažíme dodržovat s uchopitelnými výsledky dokonce i na vrcholové mezinárodní úrovni.

Mezi vrcholovými sportovci obecně nalezneme velmi málo Rómů. Přitom jejich pohybové nadání i vnímavost jsou na vysoké úrovni. Čím je to podle vás způsobeno?

Že by právě nohejbal pomohl najít odpověď? Vrcholový sport nevyhnutelně vyžaduje odříkání, vůli a vytrvalost každé individuální osobnosti, přičemž tyto atributy ani zdaleka nejsou tou nejsilnější stránkou převážné většiny Rómů. Podle mých tříletých zkušeností se však u nohejbalu dokáží zabavit (samozřejmě jen ti, kteří doopravdy chtějí) bez ohledu na to, zda jde o tří, dvou, nebo jednodopadovou variantu této hry. A to až tak, že ani několikanásobný mistr světa a Evropy (FIFTA i UNIF) Ján Brutovský přitažlivosti jejich herního projevu nedokázal odolat. Spolu s Alexem Skultetym z USA. Můžete se jich zeptat osobně.

Mezinárodní nohejbalové hnutí je rozpolcené. Pomineme-li mimoevropské země, státy vesměs západní a střední Evropy se realizují prostřednictvím mezinárodní asociace UNIF, východoevropské prostřednictvím FIFTA. Zahrajte si na prognostika a tipněte si, jak tohle celé dopadne.

Pár vážných důvodů současné rozpolcenosti mezinárodního nohejbalu je ukrytých přímo ve vaší otázce, která vyznívá příliš zjednodušeně. V souvislosti s mezinárodními organizacemi UNIF a FIFTA nelze v žádném případě vynechat mimoevropské země, tak jako nelze ignorovat 25-letou tradici FIFTA. Nemluvě o tom, že ani Švýcarsko, ani Německo, západoevropské účastníky 10. Mistrovství světa FIFTA 2012 v maďarském Harkány, nelze situovat do východní Evropy. Jedinou samostatnou kontinentální organizací je totiž EFTA, ale o ní se teď přece nebavíme. Při takovém vnímání skutečnosti se na nohejbalového prognostika hrát nedá.

2013_sunmatia_03Pokud by došlo ke sjednocení obou mezinárodních asociací, co by se stalo s reprezentací SUN? Slovensko by pak přece mohla zastupovat pouze jediná reprezentace?

Život mě naučil, že spekulovat se slůvkem „kdyby" je absolutně zbytečné a nesmyslné. „Kdyby" jednoduše neexistuje. Existuje FIFTA, existuje slovenská reprezentace SUN. Tady je nutné opětovně zdůraznit: Slovenská únia nohejbalu * SUN * Footballtennis Slovakia není příčinou rozkolu. SUN vznikla jenom jako důsledek absurdních diskriminačních kroků SNA proti KZOaŠK Miláno 2007 Nohejbal*Footballtennis Košice v přímé spojitosti s vystoupením SNA z FIFTA a s následnou realitou dvou mezinárodních organizací FIFTA a UNIF od roku 2010 bez slovenské účasti ve FIFTA. To je všechno.

Vy osobně míváte občas problém najít kompromis a volíte raději konfrontační, než kompromisní řešení. To vám přináší hodně oponentů, někdy až nepřátel. Podobného charakteru je i šedá eminence FIFTA, Fernando Tavares. Nebylo by pro vás, ale i pro celý nohejbal snazší i lepší, držet se hesla „moudřejší ustoupí"?

Nechápu dost dobře, jak může být v roce 2013, téměř 24 let po česko-slovenském Listopadu 1989, označený za nepřítele někdo s jiným názorem, než je ten oficiální. Jsme snad v nohejbalové studené válce? Podle mého názoru je nejkonfrontačnějším řešením v celé dosavadní historii nohejbalu vznik UNIF. Kde se v této vrcholně konfrontační skutečnosti ukryl kompromis? Vůči vzniku evropské kontinentální organizace EFTA nemám osobně žádné výhrady. Ale založení UNIF nemá vůbec nic společného s vámi použitým heslem „moudřejší ustoupí". UNIF kontra FIFTA, to je ten nejžhavější brambor mezinárodního nohejbalu současnosti.

Býval jste muž velkých myšlenek a nepochybně i dnes nosíte v hlavě pár převratných nápadů. Zkuste čtenářům některé z nich přiblížit.

To jsou zbytečně silná slova. Rozhodující je celková harmonie myšlenek, slov a činů. Ne nějaká pochybná převratnost nápadů. Momentálně se mi v hlavě vyrojily vzpomínky na jedno totalitní fotbalové rozhodnutí ze starých košických časů. Jeden z tehdejších komunistických papalášů přišel s převratným nápadem rozšířit tréninkové hřiště ve Všesportovním areálu na přibližně 100 x 100 metrů a udělat z něj křížové hřiště. Tak se také stalo a na všech čtyřech stranách rozšířeného křížového hřiště se objevily branky. Marně se mezi některými příslušníky mlčící většiny pošuškávalo, že rozšíření hřiště na 100 x 100 metrů takovým způsobem nepřináší žádný efekt, protože i na křížovém hřišti se může odehrát v daném čase jen jeden zápas, stejně, jako na tom původním hřišti s rozměry 50 x 100 metrů. Tichý nápad s vytvořením dvou paralelních hřišť s rozměry 50 x 100 metrů a s možností hrát dva fotbalové zápasy zároveň tehdy neprošel. Jakou má dnes šanci nohejbalová myšlenka změnit „křížové hřiště" UNIF kontra FIFTA na dva paralelní kurty? Na jeden pro footballtennis (s jedním dopadem míče pro všechny kategorie a disciplíny pod střechou FIFTA) a na druhý pro futnet (s dvěma a více dopady míče taktéž pro všechny kategorie a disciplíny pod patronátem UNIF)? Asi žádnou, protože kamenem úrazu (vedle nepochybných mocenských ambicí vůdců UNIF i FIFTA) se mohou stát třeba - singly. Šampionáty UNIF by totiž v takovém případě celkem zákonitě musely přijít o všechny jednodopadové disciplíny...

 

Komentáře   

 
#1 Petr S. 2013-01-24 13:03
Zajímavé. Reprezentace by měla skutečně reprezentovat a přitahovat lidi k daném sportu. Pro slovenský nohejbal je toto medvědí služba. Na místě rodiče bych nechtěl, aby moje dítě mělo s nohejbalem něco někdy společného.
 
 
#2 Koho budete voliť? 2013-01-25 14:36
a)Karel Schwarzenberg - (vpravo)
šľachtic a to sa u nás už asi nenosí
b)Miloš Zeman - (vľavo)
ženu má Slovenku ale ohováral slovenské pivo
c)Ivan Matia - (priamo,žiadne bočné smery či úmysly)
má už skúsenosti s prezidentovaním /SUN/,keď treba členov prihlási celú školu, nikdy neodpovedá na čo sa ho pýtajú a vypúšťa nádherné balóniky a bubliny.
nechcem robiť propagandu ale u nás:
/...vsio jasno začem bukvy!/
 
 
#3 Demeter Bílý 2013-01-25 14:50
Článek o hov... plný demagogických žvástů. Celé je to nafouklá bublina. Kolik asi z těch 700 je neciganů. Jsou tam zapsaný celé rodiny. I deset lidí se stejným příjmením. Velký podfuk který slůouží k jediné věci, tahání peněz z cigánských programů. Všechno ostatní je omáčka. Když čtu odpovědi tak je jasný, že Matia nikdy neodpoví na otázku kde by musel s pravdou ven. Spíš si řikám, že jako tahle potěmkinová vesnice vypadá dneska celá slavná FIFTA.
 
 
#4 David 2013-01-25 16:49
Na půlku otázek se pan prezident zkušeně vyhnul odpovědi nebo je zmanipuloval. Proč asi? Jestli teda dobře rozumím, ten váš SUN je podřízen nějakému kulturnímu spolku z Košic - Miláno, nebo jak se ta košická čtvrť? divně jmenuje. Evidentně dotyčný pán má napoelonský komplex. Typické pro to co nejdelší názvy (Slovenská únia nohejbalu * SUN * Footballtennis Slovakia, Kulturnímu sdružení občanů a Sportovnímu klubu Miláno 2007 Nohejbal*Footba lltennis Košice), co nejhonosnější funkce (už je z něho dokonce prezident). Protože vím, že na grantech pro integraci Romů nebo jak se dneska Cikánům musí říkat, mezi normální lidi se točí dost financí, je to úplně jasné o co tady jde. Docela mě točí jak na sport peníze nejsou. Na tuyhle kraviny, ze kterých si pár vychcánků dělá živnost, se peníze najdou. Už je čas to zatrhnout. Nevadí mi Cikáni. Vadí mi ty vychcánci co se na nich snaží parazitovat.
 
 
#5 Antonín Stehlík 2013-01-25 19:20
http://fifta.org/portal/
 
 
#6 Persching2 2013-01-25 23:45
Takhle náročný text tu ještě nebyl. Jsem na to kratky.
 
 
#7 J.K. 2013-01-28 16:32
Ivan,
aby to bolo jednoduchšie iba tri otázky ktorých odpovede môžu byť ano alebo nie.
1) z tých 700 členov je viac ako 500 zo ZŠ Kecerovce?
2)naozaj si myslíš že keď z FIFTA vystúpi celá SNA odídu všetci hráči, funkcionári, tréneri, rozhodcovia, fanúškovia a nezostane nikto(pretože ty si členom SNA v tom čase nebol), že ti zostane 25 ročná tradícia?(na základe čoho,že si šiel po ruke FIFTA, veď okrem nositeľa skvostných myšlienok si nič v tom čase pre slovenský nohejbal nebol
 
 
#8 J.K. 2013-01-28 16:33
3)"znovunavráce ní Slovenska, jako nejúspěšnější země v dosavadní historii světových a evropských šampionátů FIFTA v nohejbale-footb alltennise" je vo vašej vízii, takže moja otázka aké celoslovenské domáce súťaže ste rozbehli/pohár, liga,M-SR...sta čí tri riadky/, kto okrem vášho blízkeho okolia sa ich zúčastňuje a kedy si môžeme očakávať nejakú medzinárodnú akciu aj tu.(lebo doteraz je to naozaj v rovine kto kazí dobré meno slovenského nohejbalu čo si mal na tlačovke, len neviem či sa to podarilo zistiť)
 
 
#9 K.K. 2013-01-28 16:51
Odpověď na tyto otázky určitě nalezeneme na webu SUN. Akorát ho nějak nemůžu objevit.
 
 
#10 Petr 2013-01-28 16:59
U nás v Čechách tomu říkáme chlubit se cizím peřím. Chápal bych to aspoň kdyby SNA skončila. Když se svobodně rozhodla přejít do UNIFU, tak si nikdo nemůže i když ve FIFTA přisvojovat zásluhy a pozici. Matiova únia začíná od nuly. Taky to celé cítím jako Potěmkinovskou vesnici. Vytáhnou se peníze z dotačních titulů na naše méně přizpůsobivé spolubobčany, opíšou třídní knihy a najednou je tady 700 nohejbalistů. Až pak Slovensko zas bude plakat že nechce platit na Řecko, tak by si měl finančák udělat nejdřív pořádek doma.
 
 
#11 satik 2013-02-08 21:38
To je opravdu slovenská repre nebo si z nás někdo dělá prdel? Není to kachna?