Nejčtenější články - Svět

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 26.09. 11:52 Rychlost informací
    díky, mě stačila stejná odpověď už od Ládi :-) jen sem chtěl aby ses ro ...
Istanbulský Kongres FIFTA bez překvapení Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Středa, 17.06.2009

2009_kongresfifta_01(Turecko, Istanbul) Za téměř dokonalého utajení a za totálního nezájmu nohejbalového hnutí proběhl v istanbulském hotelu Holiday Inn další z kongresů mezinárodní nohejbalové federace FIFTA. Zúčastnili se ho delegáti celkem osmi členských zemí a tří dalších kandidátů. Nutno poznamenat, že kongres se nevymykal předchozím standardům, řada rozhodnutí byla šita horkou jehlou, nebo mohla být napadena jako zmatečná. Nic nového pod sluncem.

Úsměv vzbudila nejen obráceně umístěná tabule s vlajkami členských zemí, ale i úvodní souhrn roční činnosti FIFTA, respektive jejích představitelů. Zejména počet zasedání výkonných orgánů FIFTA jaksi nekorespondoval s realitou. Větší diskusi nevzbudily ani zprávy o činnosti jednotlivých národních svazů a zprávy o hospodaření. Světlým bodem kongresu bylo rozšíření členské základny o další země, a to Argentinu, Irsko, Severní Kypr, Katalánsko a staronového člena, Ukrajinu. Přijetí proběhlo prakticky formálně, zástupce ČR na kongresu Vladimír Mašát se jen zdržel hlasování u přijetí Ukrajiny, která byla již vyškrtnuta pro neplacení členských poplatků.

"Vystoupil jsem s kritikou předložených informací o počtu zasedání FIFTA Board, protože ve skutečnosti se jediné oficiální zasedání uskutečnilo loni v Nymburce v průběhu MS. O žádném dalším jsme nebyli pozvánkou informováni. Natož, aby z těchto "zasedání" existoval nějaký výstup ve formě zápisu. A to ani z toho v Nymburce. Jestli se někdo někde s někým při nějaké akci sešel a jejich rozhovor je vydáván za oficiální zasedání nejvyššího orgánu mezinárodní federace, tak k tomu není co říci. Všichni si tleskají, že byly přijaty další členské země. Už ale vůbec neřeší, jak nebo kdo za ně zaplatí členský poplatek, což byl vždy největší problém. Na samotném kongresu se řada bodů rozhodovala z voleje, bez předchozího zaslání delegátům. I způsob hlasování byl podivný a ne vždy odpovídal předpisům. Za předchozího prezidenta Meyera se to alespoň částečně hlídalo, nyní už vůbec. I toto jsou důvody, proč jsem jasně prezidentu Lipnjakovi oznámil, že v žádném případě se nebudu ucházet o funkci v orgánech FIFTA," vysvětlil další z přítomných českých účastníků, dosavadní viceprezident FIFTA a prezident ČNS Kamil Kleník.

Formálně proběhla i volba prezidenta FIFTA. Dosavadní prezident a jediný kandidát této pozice, Chorvat Dubravko Lipnjak, se může s touto funkcí těšit další čtyřleté volební období. Získal velmi silný mandát, podpořený všemi osmi hlasy. Volen byl i jeho zástupce, nově jediným viceprezidentem federace se stal Rumun Ion Zarna. S výjimkou ČR získal hlasy všech ostatních. Prezident Lipnjak poté nechal hlasovat o svém návrhu obsazení odborných komisí federace. Padla i jména dvou Čechů, a to Vladimíra Mašáta v souvislosti s Technickou komisí a Víta Zgarby s Komisí marketingu. Otázkou je, nakolik je zapojení českých zástupců do komisí reálné a nakolik i v souladu s usnesením Valné hromady ČNS o pasivním přístupu ČR k FIFTA. V dalším průběhu došlo k řešení předložených návrhů od jednotlivých členských zemí, jemuž předcházela prezentace ČR, obsahující zamyšlení nad současným stavem a budoucností nohejbalu i nabídku ČR pro další směr jeho vývoje.

"Cílem myslím dobře připravené prezentace bylo představit novým i současným zemím cestu, kterou ČR prošla od začátků nohejbalu dosud. Chtěli jsme jim dokázat, že zapojením všech vrstev hráčů se dosáhne taková základna, jakou nyní máme. Také je přesvědčit, aby se nad tímto směrem zamysleli. ČR neodsuzuje jeden dopad, ale naznačili jsme, že bez profesionálních podmínek nelze dosáhnout takové trénovanosti hráčů, aby jeden dopad přinesl větší masovost. Pokud ze strany FIFTA a členských zemí bude zájem o tu cestu masovosti, je ČR schopna jim podat pomocnou ruku v oblasti metodiky, školení, tréninkových kepů a dalších. Jak se dalo očekávat, prezentace sice byla pochválena, ale jinak nevyvolala žádnou konkrétní reakci ani závěr. Pouze bude rozeslána členským zemím," řekl Kleník.

2009_kongresfifta_02Český návrh na změnu termínu pořádání MS a ME z listopadu na březen (z logického důvodu, že halový šampionát by měl navazovat na hlavní halové zimní období) nebyl schválen. Byl přijat pouze ve formě doporučení pro pořadatelské země MS a ME, které si mohou zvolit termín akce dle svého uvážení. U dalších návrhů docházelo k nejasným postupům při schvalování a některé návrhy ani neměly konkrétní podobu, o které by se dalo hlasovat. Dalším zásadním bodem bylo přidělení pořadatelství světových a evropských šampionátů. K ME 2009 mužů (Kocalli, Turecko) a MS 2010 mužů (Turecko) nyní přibylo ME 2011 mužů (Korsika, Francie). Velkou novinkou je první evropský šampionát juniorů a žen, který ještě letos pohostí rumunská Oradea. Jediným negativně hlasujícím byla ČR. Nutno podotknout, že ve FIFTA zaběhlá praxe rozhodovat o mezinárodích šampionátech jen několik měsíců dopředu je opravdu unikát. Rozhodnuto bylo i o pořadatelství dalších kongresů, v roce 2010 se bude konat na Severním Kypru a následující rok v Barceloně.

"Hlavním důvodem, proč jsme hlasovali proti organizaci ME žen a juniorů v letošním roce bylo to, že se jedná o pozdní rozhodnutí. A to jak ze sportovního, tak ekonomického hlediska. Trenéři by měli znát, kdy se koná šampionát, dříve, než pět měsíců předem. Je třeba připravit koncepci, včetně termínů soustředění, takže logicky před schválením termínové listiny. Navíc letos je v programu nová disciplína dvojic, kterou jak junioři, tak ženy vůbec neznají. Také schválený rozpočet ČNS s touto akcí nepočítal. Navíc je to jen jednorázová aktivita, nikde není předpoklad, že by se ME žen a juniorů hrálo v pravidelném cyklu, jako je to v mužích. Tato aktivita vzešla od Rumuna Tavarese, který argumentoval tím, že má letos možnost získat finanční prostředky ze státního rozpočtu. Osobně si navíc myslím, že pokud juniorskou a ženskou kategorii hraje pouze pravidelně kolem 5-6 zemí, je myšlenka hrát šampionát každý rok zcestná. V rámci ČNS proto budeme muset věc projednat, zatím co jsme se neoficiálně bavili, na 90% bychom se nové akce zúčastnili," objasnil Kleník.

  

Komentáře   

 
#21 Martin Maršálek 2019-07-10 07:40
Ahoj Ivane. Když se rád opíráš o novinářskou etiku, jistě jako dlouholetý novinář víš, že sem patří i včasnost zpravodajství. Dávat zpravodajství z několik měsíců staré akce opravdu není běžná věc - proč jsi podklad nezpracoval a neposlal pár dní po akci? Je také výhradním právem týmu redakce rozhodnout, které z došlých podkladů od přispěvatelů budou či nebudou zveřejněny. Zrovna tak mazat opakované či jinak závadné příspěvky - viz podmínky, se kterými jsou všichni přispěvatelé dopředu seznámeni. K novinářské etice určitě ani nepatří zveřejňovat soukromou korespondenci bez předchozího svolení. Děkuji za pochopení.
 
 
#22 Ivan Matia 2019-07-10 09:58
Pre Martina Maršálka:
Ahoj Martin. Ak sa úvodník Nohec magazínu v stredu 10.7.2019 začína vetou "Květen moc "normální" květen nepřipomíná", potom argumentácia autora tohto úvodníka ohľadom včasnosti spravodajstva v tomto médiu je trošku scestná, nemyslíš?

Neuverejnený článok Bazilejské zvony nie obyčajným spravodajstvom. Je to nadčasová informácia o prejavení úcty voči zosnulej spoluzakladateľ ke Medzinárodnej nohejbalovej asociácie IFTA Esther Jordi.
V medzinárodnom nohejbalovom hnutí by táto informácia mala byť aktuálna kedykoľvek. Rovnako, ako je správa o založení Medzinárodného olympijského výboru v roku 1894 v olympijskom hnutí aktuálna aj po 125 rokoch.

A ak redaktor Nohec magazínu posunie tzv. súkromnú korešpondenciu autora neuverejneného článku bez jeho dovolenia nejakým tretím osobám z ČNS, o čo ide v tomto prípade?
Je cenzúra v Nohec magazíne iba športovou napodobeninou Rudého Práva spred Novembra 1989?

Nič v zlom.
IM
 
 
#23 Malá tlačová oprava 2019-07-10 10:09
"(...) Neuverejnený článok Bazilejské zvony nie je obyčajným spravodajstvom. (...)"
Vďaka za pochopenie.
Ivan Matia
 
 
#24 Petr 2019-07-10 13:35
P. Matia má chorobnou schopnost nasrat všechny kolem sebe a proto s ním nikdo nechce nic mít. Vidím že ho už mají plný zuby i jeho dřívější zastánci tady v Čechách.
 
 
#25 Duch Charty 77 2019-07-11 14:16
Áno, plný súhlas s anonymom Petrom #24 a jeho prívržencom Karlossom. Ten "senilní protivný dědek" Matia naozaj dokáže "nasrat všechny kolem sebe" ziskom 17 medailí SVK z MS a ME FIFTA 2011-2018 pod patronátom Slovenskej únie nohejbalu *SUN* Footballtennis Slovakia.

Veď v súlade s rozhodnutiami prezidenta UNIF, EFTA a ČNS K.K. a rodinky V.V. na čele SNA žiadne medzinárodné súťaže FIFTA od roku 2010 neexistujú.

Existujú iba súťaže UNIF (prípadne EFTA), ktorým podľa UNIF General Secretary Zuzany Viňanskej dominuje Nations Cup 2018 s účasťou "top three teams in the world" (CZE "B", SK Jizerní Vtelno v dresoch ROU "B" a SVK pod patronátom SNA) - viď http://unifut.net/news.php?d=108

A žiadne Bazilejské zvony nebudú v Nohec magazíne uverejnené. Každému musí byť jasné, že zrod medzinárodného nohejbalu nemá nič spoločné so založením IFTA v roku 1987.

Medzinárodný nohejbal vznikol v roku 2010 ako futnet.

(Naozaj?)