Nohejbalisté na nejmenším kontinentu Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pátek, 08.08.2014

2014 australie 01(Praha) Nejen jeho příbuzné formy, ale i samotný nohejbal se plánovaně i neplánovaně šíří po kontinentech. Možná někteří netuší, že nohejbalisté už delší dobu působí i na nejmenším světadílu, Austrálii. Jako v řadě jiných případů, i zde je nutné toto připsat českým emigrantům. Více nám osvětlil pražský nohejbalista JAROSLAV NOVÁK:

V zimě jsem již poněkolikáté navštívil Austrálii a Nový Zéland, kde střídavě žije můj bratr. Větší část roku však přebývá v Austrálii v Sydney. Zde také již desítky let existuje český Sokol. Vlastní sportovní halu, která je současně vybavena kulturním a společenským zázemím. Především však slouží sportu nejvíce nohejbalu a odbíjené, tato odvětví se zde provozují již od počátku existence Sokola tj. od padesátých let. Několikrát do roka se zde pořádají sportovní hry a vzájemná utkání se stejnojmennou organizací z Melbourne. Můj bratr Václav (australsky Vic) je hlavním organizátorem těchto akcí a zároveň vystupuje jako představitel australského nohejbalu ve styku s mezinárodní nohejbalovou federací UNIF. Australský nohejbal by se také rád stal za určitých podmínek stálým členem této organizace. Pro snadnější a pružnější kontakt v jednáních s možností aktivně se jich zúčastňovat a moci tak okamžitě na místě reagovat, rozhodli jsme se, že do budoucna budu australský nohejbal v Evropě zastupovat já. Zúčastnil jsem se již květnového kongresu UNIF, konaného během světového poháru klubů v Modřicích. Zájem australské strany zúčastňovat se mistrovství světa je velmi vážný. Přispívá k tomu i to, že v poslední době již trochu stárnoucí kolektiv hráčů byl rozšířen a omlazen o hráče, kteří dříve aktivně působili v Praze (Petr a Jan Hechbergerovi) v DTJ Santoška.

2014 australie 02Pro dokreslení činnosti krajánků je třeba se zmínit o tom, že v březnu letošního roku byl uspořádán v turistické oblast Raymond Terrace (asi 200 km severně od Sydney) první australský nohejbalový kemp, jehož účelem bylo předvedení této hry místním zsportovcům. Bohužel účast místních Aussies nebyla veliká, ale tak to v začátcích bývá. Přesto akce byla velmi zdařilá a všichni zúčastnění byli nadmíru spokojeni. To, že se nohejbal hraje na Novém Zélandu, dokumentuje také událost, kdy jsme se v Queenstownu setkali s místní českou mladou komunitou a vyprovokovali je k mezinárodnímu utkání vedeném spíše v zábavném tónu – Austrálie vers. Nový Zéland. Hra se jim dost zalíbila a tak věřím, že v ní budou pokračovat. Dokonce si ze svých řad určili jednu zástupkyni, jež by je měla zastupovat pro případná jednání s UNIF. Uvedené svědčí o tom, že nohejbalová hra je oblíbena a rozšířena i u protinožců a že se provozuje na dobré úrovni. Z tohoto důvodu bych rád všem nohejbalistům, kteří pojedou do Austrálie nebo tuto cestu plánují, navrhl, aby se určitě obrátili na sydneyský Sokol a navštívili ho. Budou srdečně vítáni.