Kauza Brutovský stínem vydařené akce Tisk
Napsal Antonín Stehlík  |  Sobota, 24.05.2014

2014 kauzab 01(Brno) Pokud pomineme brilantní organizaci UNIF Světového poháru klubových týmů (Club World Cup), spokojené diváky i nadšené účastníky, zbude nám na stole jedna celkem zbytečná, ale v jádru velmi důležitá kauza. Mohli bychom ji nazvat Kauza Brutovský.

Vyznat se dnes ve spleti různorodých evropských i dalších nohejbalových soutěží a vztahů, je nelehký úkol. Když k tomu přičteme existenci dvou světových a jedné evropské federace, je na problém zaděláno. Také legislativa zatím nestíhá pružně reagovat na přání i činy činovníků. Nebo naopak je někdy naopak až příliš pružná.

„Necítím žádnou zášť, beru to už s nadhledem. Už se mi to přihodilo i dříve. Jako největší problém vidím to, že pravidla se mění ex post. Kdyby se to, že nemohu nastoupit, vědělo třeba rok předem, mohly se Košice tomu včas přizpůsobit a počítat s tím. Nikdo by nic nemohl říci. Ale dozvědět se to měsíc, týden, či dokonce den před soutěží, to neberu,“ popsal JÁN BRUTOVSKÝ skutečnost, jež považuje ve své kauze za největší problém. A co bylo podstatou sporu?

2014 kauzab 02„V pátek 16.5. na technické schůzce vedoucích účastníků soutěže, předal vedoucí NK DPMK Košice soupisku svého týmu. Na soupisce byl kromě jiných uveden hráč Ján Brutovský, což tým Košic avizoval již před akcí. Dle rozhodnutí Technické komise UNIF hráč nebyl registrován v týmu DPMK Košice, což byla podle regulí soutěže podmínka účasti. Jako důvod uvedla, že hráč nemá registraci za DPMK Košice a ve smyslu regulí UNIF tedy nemůže za Košice hrát. Tým DPMK Košice podal vzápětí protest, v němž uvedl, že hráč má platnou registraci za DPMK Košice a žádal o povolení, aby mohl za tým Košic nastoupit. Tvrzení o registraci hráče v DPMK Košice však v protestu nebylo ničím doloženo. Proto se ještě týž večer sešla Jury, sestavená pro tuto akci ze zástupců ČR (K. Kleník), SR (G.Viňanský), Maďarska (T. Pál), Polska (M. Adymczyk), Švýcarska (G. Grandjean), Dánska (P. Mašek) a Kanady (G. Papamikidis). Jury po rozpravě hlasovala o uznání protestu s výsledkem 3 pro, 3 proti, 1 se zdržel hlasování, takže pro uznání protestu nebyla nadpoloviční většina členů Jury a protest tak nebyl akceptován. O tomto výsledku byl v sobotu dopoledne písemně informován vedoucí týmu Košic s tímto odůvodněním Jury: Bylo potvrzeno původní rozhodnutí UNIF Technical Committee, které uvádí, že hráč Ján Brutovský je registrovaným hráčem českého týmu Vsetín. Proto podle regulí UNIF tato registrace porušuje podmínky UNIF pro účast tohoto hráče v UNIF Club World Cup za tým DPMK Košice. Hráči tedy není povoleno hrát v UNIF Club World Cup. Pokud se týká startu slovenských hráčů za FC Montreal, předložili potvrzené přestupní lístky, platné podle SNA. Proto mohli hrát jako náhrada za dva zraněné kanadské hráče,“ osvětlil problematiku předseda TC UNIF VLASTIMIL STEHLÍK.

Postižený hráč však věc viděl v dalších rozměrech. „Podle mne věc tak jasná nebyla. Pokud nejsou jasná pravidla, mělo by se vyjít vstříc hráči. V pravidlech UNIF jsem nikde nenalezl, že by hráč nemohl startovat ve dvou klubech. Hraji českou extraligu za Vsetín a mezinárodní Interligu za Košice, které byly jako poslední vítěz Interligy slovenským svazem pověřeny v Brně Slovensko reprezentovat. Interliga je však otevřenou soutěží, kde se hraje jen na soupisku. Připodobnil bych jí k evropskému poháru, který se několik let hrál v Česku a některý turnaj i na Slovensku. V pravidlech UNIF byla podmínkou registrace v klubu. Doložil jsem jí tedy interligovou soupiskou. Při svém rozhodnutí operovali pro mě neznámým termínem aktivní registrace. Že tedy nejsem aktivně registrovaný. Nevím, co to znamená být aktivně registrovaný. S takovým termínem jsem se dosud nesetkal. Ale opravdu nejvíce mi vadí, že se zasahuje ex post. Když by byla nějaká veřejná diskuze a pak došlo na aplikaci, tak to beru,“ doplnil Brutovský.

2014 kauzab 03Ke kauze i samotné akci se vyjádřil i prezident slovenského svazu GABRIEL VIŇANSKÝ. „Můj osobní názor na celý tento turnaj je jednoznačně pozitivní. Nebývá častým jevem, že na nohejbalové akci se účastní zástupci desíti států! A zde tito zástupci byli a hráli. A že někdo byl první a někdo poslední? Tak to bude i v Minsku na hokejovém šampionátu. V Brně však domácí zvítězili zaslouženě. Byli nejlepší a měli v záloze i nejširší lavičku. Mně však překvapili mladí hráči Košic. Na svůj věk hráli výborně. Co se týká bulvárních věcí okolo turnaje, bylo jich dost. Podrobně to rozebereme na Výkonném výboru SNA. Abych ale byl upřímný, žádnou křivdu necítím. To by ale byl dlouhý rozhovor. Moje účast byla podmíněna hlavně kongresem UNIF a EFTA. Zúčastnil jsem se ho z titulu mé funkce a musím říct, že navzdory mnohým pesimistům jde mezinárodní nohejbal kupředu. Stačí se jen podívat na účastnické země na kongresu - Jižní Korea, Kanada, Mali, Tunisko, Anglie, Rumunsko a další. Jedním dechem je ale třeba dodat, že jsme amatérský sport a profesionální výkony, ať už od hráčů nebo funkcionářů, proto nežádejme.“

Co si z toho celého vzít? Ruku na srdce, i přes desítky let existence ani třeba naše česká legislativa není tak dokonalá, aby prakticky každým rokem nevyprodukovala nějakou bouřlivou kauzu. A jak dlouho už český svaz bojuje s těmi, kteří odmítají i takovou základní věc, jakou je nepochybně registrace. Mezinárodní vztahy jsou velmi křehké a jsou velmi citlivě vnímány jednotlivými národními federacemi a jejich členy. Každá chyba nebo kontraverzní rozhodnutí mohou být vnímány jako ohrožení zájmů a vyvolat odvetné kroky. Kdo by v této souvislosti nevzpomenul na situaci ve FIFTA, která vygradovala odchodem některých zemí (včetně ČR).

O potřebě sjednotit pravidla pro působení hráčů v druhých zemích a pro přechody hráčů mezi nimi se už hovoří dlouho. Některé dřívější řešené kauzy se týkaly i českého svazu. Určitou provizorní variantu zajišťovaly tuto oblast řešící bilaterální dohody některých zemí, nebo ochranné prvky v národních předpisech. Věřme proto, že mezinárodní federace UNIF, které je ČNS členem, brzy zajistí skutečně transparentní prostředí v oblasti mezinárodní registrace a přechody hráčů (trenérů, činovníků, rozhodčích). Jak už ale své poslední větě naznačil prezident SNA, neočekávejme, že podobné kauzy, jako je tato, rázem zmizí.