Kleník: Pohár mistrů je skvělá možnost integrace Tisk
Napsal Antonín Stehlík  |  Pondělí, 12.05.2014

2014 pmezkk 01(Modřice, Brno) Už v pátek se v kvalifikačních skupinách rozběhne Pohár mistrů. Svého premiérového vítěze pak pozná čerstvě zrozená mezinárodná klubová soutěž o den později. V pozadí celé akce stojí i prezident ČNS a zároveň místopředseda světové organizace UNIF, pod jejíž hlavičkou se celý podnik bude hrát, KAMIL KLENÍK. Toho čeká o víkendu zároveň kongres UNIF, který bude součástí nohejbalového víkendu na jihu Moravy.

Pane Kleníku, můžete čtenářům Nohec magazínu vysvětlit, třeba jen rámcově, jak jsou vlastně rozvrženy úkoly a organizační povinnosti celé této akce? Kdo co zařizuje, kdo co platí, kdo za co ručí?

Technická komise UNIF v čele s Vlastimilem Stehlíkem má na starosti samotný systém soutěže, rozpis jednotlivých utkání a řízení činnosti mezinárodních rozhodčích, kterou zajišťuje v roli hlavního rozhodčího Jiří Matyášek. Samotnou organizaci pobytu účastníků a provozu sportovních hal nese na svých bedrech pořadatel TJ Sokol SDS Exmost Modřice. Financování této akce je také odpovědností domácího mistra z Modřic. Zástupci tohoto klubu rozhodli pořádat podnik loni na podzim, když měli přislíbenou finanční podporu města Modřice. To se v čele se starostou Josefem Šiškou podílí na zhruba padesáti procentech předpokládaných nákladů celé akce. UNIF hradí cestovní výdaje a výkony rozhodčích, úhradu „prize money“ v celkové výši 1900 euro, pořízení poháru pro vítězné družstvo, výrobu diplomů, a některé další výdaje jako například sítě, míče a podobně.

Můžete nás seznámit s organizačním výborem?

Organizační výbor každé takové mezinárodní akce je složen zejména z osob, které se mohou aktivně podílet na samotných přípravách v místě konání. S ohledem na tuto skutečnost jsem členem tohoto výboru já, jakožto zástupce UNIF, dále pak zástupci pořádajícího klubu Petr Jahoda a Petr Gulda, pro činnost propagace a P.R.  Jiří Sládek a pro sportovně technickou část Vlastimil Stehlík.

2014 pmezkk 02Znáte již jména oficiálních hostů, případně zástupců sponzorů, či potencionálních členů UNIF nebo EFTA?

Je nám velkým potěšením, že můžeme mezi významnými hosty jmenovat starostu města Modřice pana Josefa Šišku. Dále pak náměstkyni primátora města Brna paní Janu Bohuňovskou, která převzala nad touto akcí svou záštitu. Neméně váženým hostem je ředitel hlavního partnera EXMOST Brno pan Pavel Jankůj. UNIF reprezentuje generální sekretářka paní Zuzana Viňanská a moje osoba coby vice-prezident této světové nohejbalové unie. V jednání je stále účast velvyslance Jihokorejské republiky v ČR, kterého bychom velmi rádi na této akci uvítali právě s ohledem na historicky první start klubového zástupce z Jižní Koreje. Součástí sportovní akce je i mimořádný kongres UNIF, jehož hlavním bodem jednání je volba nového prezidenta za odstoupivšího Davida Solana z Kostariky a doplnění pětičlenného výkonného výboru. Na programu jednání je přesun registrace a sídla z Francie do České republiky, včetně bankovního účtu. Přizvanými hosty kongresu jsou zástupci Rumunska, kteří budou žádat o přijetí za členy UNIF a dále pak pozorovatelské země z Pobaltí a Srbska. Oficiálně by měl kongres potvrdit nové členy z Jižní Koreje, Kanady a Maďarska. Úplný výčet účastníků kongresu je následující: Česká republika, Slovensko, Francie, Švýcarsko, Polsko, Ukrajina, Dánsko, Baskicko, Mali, Tunisko, Anglie, Austrálie, Maďarsko, Rumunsko, Jižní Korea, Kanada a případní výše uvedení pozorovatelé z Pobaltí a Srbska.

Co si, kromě skvělé sportovní podívané, od Poháru mistrů slibujete?

Zaprvé významnou propagaci nohejbalu v tuzemských médiích, dále pak výrazné posílení mezinárodního hnutí pod hlavičkou UNIF, které jsem trochu naznačil výše. A v neposlední řadě začátek nové klubové soutěže, která bude úspěšná v celosvětovém rozsahu. Je to další skvělá příležitost posílení integrace s ostatními kontinenty.

Koho tipujete za vítěze?

Věřím domácím mistrům z Modřic, ale na druhou stranu bych jim přál nelehkou cestu s vyrovnanými zápasy. To může umocnit jejich pocit z případného vítězství a trenéru Petrovi Guldovi ubrat nějaký ten vlas na hlavě.

 

 

Generálním partnerem akce je město Modřice, pod jehož patronátem se budou u této příležitosti konat také kongres UNIF a EFTA.

Celý turnaj se bude hrát pod záštitou náměstkyně primátora statutárního města Brna Ing. Jany Bohuňovské.

Hlavními partnery jsou  firmy SDS EXMOST, BOTAS a GALA, Bez banky.cz, Point4me, pivovar Černá Hora a Sanatorium Repromeda, mediálními partnery TV com.cz a Nohec magazín.