Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 21.07. 14:18 Turnaj dvojic
    3. ročník nohejbalového turnaje dvojic ve Výrovicích (u Znojma) 25.7.2020, ...
Ligu nahradí Ligový pohár Tisk
Napsal Ladislav Barák  |  Čtvrtek, 21.05.2020

2020 kkrozh 01(Praha) Ligovou soutěž ve zkrácené formě Rada ČNS minulý týden odmítla. Na stůl se tak dostaly další možnosti podoby letošních republikových soutěží. Výkonný výbor ČNS předložil ligovým oddílům tři možné varianty i šanci navrhnout vlastní model. Výsledkem je dvoukolová soutěž s následným play-off ve značné míře kopírující standardní ligový formát, včetně rozdělení do výkonnostních divizí. To vše pod názvem Ligový pohár. A největší rozdíl oproti původnímu návrhu? Dobrovolnost. Kdo se nepřihlásí, tomu žádný postih nehrozí. Ostatní čeká docela šichta, ve třech a půl měsících budou muset zvládnout prakticky stejnou porci utkání jako v běžné sezoně za pět. Samozřejmě za předpokladu, že se všichni přihlásí. Čas mají do konce týdne, pohár odstartuje už na konci května. Do zákulisí celého procesu jsme nahlédli společně s prezidentem ČNS a předsedou STK ČNS KAMILEM KLENÍKEM.

 

Pane prezidente, když jsme spolu mluvili někdy na konci dubna, uvedl jste: „Jsem zastáncem změny modelu termínového kalendáře z jaro-podzim na nový formát podzim-jaro, protože letošní situace je pro provedení této změny velmi vhodná. V jiných letech by to byl bolestnější krok a komplikovaněji odůvodnitelný.“ Tento názor jste už opustil?

Neopustil, stále trvá, i když jsem musel některé argumenty protistrany uznat jako relevantní. Obnáší to celou řadu změn v předpisech, takže letos nebyl přechod na tento formát reálný. Určitě se ale k této otázce vrátíme a budeme ji diskutovat s Radou ČNS někdy na podzim. Moje vyjádření zklamání k výsledku rozhodnutí Rady ČNS, že se nebude hrát ligový ročník 2020 za původně vypsaných podmínek, bylo reakcí na velké množství vznesených podmínek od jednotlivých členů rady. V mnoha případech to byli současně i zástupci ligových oddílů.

V tomto týdnu schválená forma soutěže nebyla mezi navrženými třemi variantami, které obdržely k vyjádření ligové oddíly. Proč se VV ČNS rozhodl právě pro takový formát? A byla ve hře ještě nějaká další varianta?

Rozhodnutí o formátu konečné podoby tzv. Ligového poháru vzniklo s ohledem na většinové přání oslovených oddílů. Je to vlastně kombinace námi navržených variant pohárové soutěže napříč výkonnostními úrovněmi a dlouhodobé, dvoukolové soutěže bez play-off. V návrhu usnesení pro hlasování Rady ČNS mohla být pouze jedna varianta a to s ohledem na legislativní rámec procesu distančního hlasování per rollam.  

Není škoda, že podobný postup s oslovením oddílů VV ČNS nezvolil již v předchozím kole, kde přenesl zodpovědnost na Radu ČNS?

Jako předseda STK ČNS jsem nevnímal ze strany oddílů pro takový postup tak významný požadavek. Byl jsem od začátku vzniku nouzového stavu v kontaktu s několika zástupci ligových oddílů a svůj pohled na odložený start ligových soutěží jsem jim prezentoval. Postupně, jak se vládní omezení rozšiřovalo a nouzový stav prodlužoval, zůstalo u nejkrajnější varianty soutěží s jednokolovou základní částí. A tu jsme také předložili k odsouhlasení. Soutěžní řád explicitně neurčuje systém dlouhodobé soutěže jako takové, například zda-li je základní část jednokolová či nikoliv. VV ČNS tak mohl toto rozhodnutí učinit i bez vyjádření Rady ČNS. Ale protože se jedná o výjimečný stav a úpravu v časové tísni, tak jsme považovali za korektní, ponechat rozhodnutí na širším plénu, než jakým je šestičlenný výkonný výbor. Zejména, když je nově možné o usnesení hlasovat per rollam a zkrátit tak čas rozhodnutí i časovou náročnost svolávání členů Rady ČNS fyzicky na jedno místo.

Vnímáte, že dobrovolná účast je zásadním faktorem pro nastartování letošních soutěží?

V tuto dobu to vnímám jako podmiňující podmínku pro uskutečnění jakékoliv náhradní soutěže v letošním roce. Zvýšená obava z nákazy se dotýká osobně čím dál více osob. Bohužel.

Schválený Ligový pohár je z hlediska počtu hracích dní prakticky shodný s normální ligovou soutěží. Přitom startuje v době, kdy třeba v extralize bylo v tomto termínu v minulých letech odehráno již deset kol. V podstatě to znamená, že běžná pětiměsíční soutěž se bude muset vejít do tříměsíčního období. Nebyla by v narušeném ročníku vhodnější ekonomicky i termínově méně náročná soutěž?

Jak jsem již uvedl, pro tento model se vyjádřila většina oddílů. Navíc je tato soutěž dobrovolná a za případné odstoupení nehrozí žádné finanční postihy, ani vyloučení či sestup. Nejedná se totiž o ligovou soutěž, nýbrž o samostatně vyhlášenou soutěž bez návazností. Ze systému vypadla čtvrtfinálová utkání, utkání o konečná umístění, baráže…. Tím se počet hracích víkendů zvýšil jen nepatrně. Dvě dvoukola nebyla výjimkou ani v předcházejících ligových sezónách.  

2020 kkrozh 02Neobáváte se, že po prvotním nadšení budou některá družstva ke konci soutěže skládat sestavy z fluktuantů a její úroveň poklesne?

I to je možné, ale málo důležité. Nejedná se o mistrovské tituly, ale o zahrání si se zvýšenou finanční motivací a šancí na účast v televizním superfinále.

Co zdravotní rizika? Fotbalová liga nechala před dohráním ligy otestovat všechny hráče na koronavirus a budou tam platit poměrně přísná hygienická omezení pro všechny aktéry, včetně trenérů a rozhodčích. V tomto směru, kromě obecného pokynu o dodržování vládních nařízení, žádné speciální povinnosti či pokyny nechystáte?

Fotbalová liga je plně profesionální. To se srovnávat opravdu nedá. My v tomto ohledu doporučujeme všem účastníkům dbát vydaných omezení a nařízení vlády. To je, myslím, pro tuto chvíli dostatečné. Informace k situaci jak se chovat na sportovištích, v šatnách a podobně jsou obecně známá a jednoduše dosažitelná. 

Jaké procento družstev se podle vás do soutěží přihlásí?

Zkusím si zatipovat, že to bude někde kolem 80% v úhrnu za všechny divize. 

V jakém rozsahu pro Ligový pohár platí ustanovení soutěžního a disciplinárního řádu, které jsou uvedeny mezi rozpisu nadřízenými předpisy? Bude někde uvedeno, jaká jejich ustanovení jsou, nebo naopak nejsou pro soutěž platná?

Veškeré odlišnosti od soutěžního řádu jsou uvedeny v přechodných a závěrečných ustanovení rozpisu Ligového poháru. Rozpis z nadřízených předpisů vychází a pouze v několika ustanoveních je upravuje s ohledem na současnou situaci v zemi. I to se však může dále měnit, protože si nikdo z nás netroufne další vývoj odhadovat.  

Může ČNS vůbec organizovat oficiální soutěže, které se vymykají těm, jejichž podoba je popsána v Soutěžním řádu ČNS? V rozpise Ligového poháru je třeba uvedeno, že pro splnění povinnosti rozvoje mládeže postačí soutěž s pěti turnaji. To je ale v rozporu se soutěžním řádem, kde je uveden počet sedmi turnajů...

Ano, ale nikoliv mistrovské, které by byly v rozporu se soutěžním řádem. Proto je letošní náhradní soutěž pojata jako ligový pohár a je postavena na dobrovolnosti. Standardní ligová soutěž o mistra ČR s postupy a sestupy mezi úrovněmi není podle soutěžního řádu možná. To byl také důvod, proč jsme prosazovali navržené usnesení. Když to není průchodné a většina si to nepřeje, tak přichází na řadu tato náhradní varianta. Rozpis Ligového poháru již neobsahuje povinnost plnění rozvoje mládeže pro účastníka a ani je nijak nepostihuje - to byla předešlá verze rozpisu. Nicméně pro splnění kreditů jsme skutečně snížili počet povinných turnajů, aby byly finanční odměny lépe dosažitelně v kratším časovém úseku. Není to tedy nyní o povinnosti, ale o možnosti za nižších podmínek. 

A dotaz na závěr. Proč je v době dlouhodobého nenaplňování druhé ligy mužů organizována kvalifikace o tuto soutěž, když ani její účastníci často nemají zájem o postup? Nebylo by vhodnější aplikovat model, který se několik let používá při obsazování dorostenecké ligy?

Nikoliv. Protože si stále myslím, že celostátní ligová soutěž nemá být náborová, nýbrž postupová. To navazuje na můj návrh úpravy struktury ligových soutěží, který nebyl zatím přijat.

Komentáře   

 
#1 Xxx 2020-05-22 12:33
Ach jo.
 
 
#2 A 2020-05-22 13:15
To je super, když se předseda ČNS vyjádří, že fotbalová soutěž je oproti nohejbalové plně profesionální :D pivní sport navždy
 
 
#3 JS 2020-05-26 08:17
Půlka co se přihlásili má do vašich 80 % daleko. Docela bych chtěl vidět, jestli už někomu sepne a vyvodí odpovědnost kdo to celé zprasil a omluví se. Nebo se budou tvářit jako že se nic nestalo, všechno je v pořádku a jenom kluby jsou hloupé, když se mepřihlásily. Můj názor je, když by rovnou na začátku vymysleli termínově přiměřenou soutěž bez sestupů a jiných postihů, 80 % by hrálo.
 
 
#4 Antonín Stehlík 2020-06-06 07:39
Úvod ligového poháru v Prostějově. https://www.youtube.com/watch?v=f3dpTzO3cSQ
 
 
#5 Český pohár 2020-06-07 09:15
Aktualni tabulka skupiny A

1. Čakovice 5b.
2. Plazy 3b.
3. Žatec 2b.
4. Zruč-Senec 1b.

Foto videorozhovory clany apod.

Pristi tyden naleznete www.ceskypoharnohejbalu.cz


Na nohecmagazin - ZAKAZ