2020 zacsoutezisachl 1(Praha) Po lízání ran či ranek se oddíly z klidu daného koronavirovou pandemií musely ze dne na den probudit do tvrdé reality. Orgány ČNS svůj restart letošních soutěží myslí vážně a soudě podle dosavadních informací nemusí návrh VV skončit v koši. Zdar jednoho ale znamená nezdar pro druhého. Zastánci reformace soutěží ještě stále svou touhu nevzdávají a věří, že po fiasku předchozích pokusů o reorganizaci soutěží tentokrát jejich volání nevyzní marně. Mezi takové patří i předseda Komise rozhodčích ČNS a zástupce prvoligového SK Start Praha MIROSLAV SACHL.

Miroslave, dlouho se zdálo, že letos by konečně k nějaké reformě soutěží mohlo dojít. Zejména těch vyšších. Situace tomu nahrávala nebývale. Věříte v úspěch?

Stále ještě určitou šanci vidím, byť v nohejbalových řadách převládá konzervatismus, zejména v nižších soutěžních složkách. Jedná se o jedinečnou příležitost, kdy lze ze současného tíživého období vytěžit maximum.

Vy a váš oddíl jste zastánci jaké varianty reformace a co vidíte jako hlavní přednosti?

Jednoznačně jsme na straně přechodu na systém podzim-jaro. Nejdůležitější utkání se v tomto formátu odehrají za slunného počasí a vyššího diváckého zájmu, v klíčových duelech se tak už zpravidla obejdeme bez přechodů do tělocvičen, málo skákajících míčů, deštníků, teplákových souprav a nepěkných variací pánských legín. Zimní sportovní přípravě bude povýšena důležitost, což zvýší motivaci ke zlepšování jednotlivých sportovců. Budoucím vzdálenějším efektem je také otevření možnosti progresivního přechodu nejvyšší soutěže alespoň zčásti do hal. Zásadně nesouhlasíme s jednokolovou kvazisoutěží, to už je lepším řešením sezónu nehrát vůbec či jí odehrát turnajovou formou.

Zejména zástupci z nižších soutěží poukazují na fakt, že při změně ročního hracího cyklu bude dlouhá zimní herní pauza. Překvapuje mě ale, že jen minimum upozorňuje na pouze dvouměsíční letní pauzu, která v době dovolených může působit potíže při přípravě nového ročníku soutěže jak účastnickým oddílům, tak řídícímu orgánu. Jak rozptýlíte jejich obavy?

To je záležitost, se kterou si dokáží poradit další sporty, které daným systémem hrají. Ostatně hrají tak v podstatě úplně všichni a my jsme skutečnou raritou. Z pohledu oddílů nevidím žádný problém, pro většinu bude fakticky pauza delší než ony dva měsíce, neboť nebudou hrát superfinále či baráž. Ve hře muže být i zahájení soutěže o zhruba dva týdny později než je zvykem v posledním období, ostatně jakékoliv zásahy soutěží do července a srpna nepovažujeme za správné. Z hlediska řídícího orgánu by bylo období v červenci jistě náročnější, na druhou stranu však nebude všechna činnost koncentrována do zimního období jako doposud a v létě bude třeba připravit jen kratší část soutěže, pro přípravu větší porce zápasů bude i nadále dostatek času v zimní pauze.

V podstatě existují k přechodu na hrací cyklus podzim-jaro dvě podvarianty. Jedna ryze venkovní, druhá ryze nebo částečně halová. Jak tady popíšete hlavní rozdíly?

Start Praha je na straně venkovní soutěže. Na druhou stranu vnímáme, že pokud chceme náš sport někam posunout, je třeba uvažovat o jeho zatraktivnění. Z tohoto pohledu by bylo možno uvažovat o částečném přechodu do hal a hlavně nezbytném zkrácení délky utkání. To ovšem hovořím o variantě vytvoření top soutěže týkající se třeba nejlepších třiceti hráčů v republice.

2020 zacsoutezisachl 3Co říkáte na návrh VV pro hlasování Rady?

Vnímám ho jako značně nepovedený a veskrze alibistický. V zápise z jednání VV je uvedena myšlenka předložit Radě hlasování o nejvhodnější variantě. Ve skutečnosti je však předložena pouze varianta jediná - jednokolová soutěž, a to ještě s poměrně komplikovaně formulovanými podmiňujícími usneseními a pouze podružnou korespondenční formou "per rollam". Když už se VV rozhodl pro volbu systému jednokolového, měl jasně specifikovat podmínky takových ligových soutěží, předložit termínový kalendář, klíč pro přerozdělení domácích zápasů a také přinejmenším modifikovat dosavadní přístup k sestupům a sankcím. Nic z toho bohužel neudělal, i když na to měl dostatek času.

Modifikovat přístup... Právě o poměrně tvrdém přístupu vůči oddílům, které z různých důvodů řeší následky proběhlé krize a nechtějí narušený ročník absolvovat, se dost diskutuje. Pokud by opravdu zkrácené soutěže měly odstartovat, neměl by VV být k oddílům tolerantnější a nevyhrožovat jim sankcemi, včetně sestupu?

V této situaci je to skutečně nerozum. Třeba poslední mistr z Čakovic vážně uvažuje o nezúčastnění se soutěže, a jeho důvody jsou rozhodně relevantní. Osobně si neumím představit, že by náš aktuálně nejlepší oddíl s nejlepším potenciálem do budoucna zaplatil za svůj postoj sestupem. Na druhou stranu zde neshledávám nějaký zlý úmysl VV, spíše jen nešťastnou formulaci v situaci, kdy je zde stále ještě mnoho neznámých. Uvedu jeden příklad za všechny - při potenciálním deštivém víkendu na začátku června bude muset řada oddílů zabezpečit přesun utkání do haly. Školní tělocvičny však budou uzavřené a nebude reálné sehnat vyhovující a neobsazený komerční pronájem. Bude je svaz opravdu citelně pokutovat a utkání kontumovat? Uvědomme si, že většina klubů využívá jako jedinou alternativu právě školská zařízení, tady se nemohu shodnout s názorem viceprezidenta Jahody, že situaci snad jednoduše vyřeší komerční pronajímatelé.

Jak vidíte případný květnový start soutěží z pohledu komise rozhodčích? Nebudete mít problémy s jejich nasazováním, zejména těch starších?

Problémy s nasazováním máme bohužel každoročně a zdaleka nejsme jediným sportem s nedostatkem arbitrů. Nejhorší situace je dlouhodobě na Moravě. Stav počtu sudích bohužel nezlepšila ani náborová kampaň „Staň se rozhodčím!“ a postupné zlepšování systému odměňování rozhodčích. V tomto smyslu je do budoucna nezbytné provést přinejmenším optimalizaci stávajícího modelu ve smyslu rozdělení hracích dnů takovým způsobem, aby bylo možno zabezpečit obsazenost všech ligových soutěží. Pokud se vrátím k aktuální situaci, řada rozhodčích patří z hlediska onemocnění COVID-19 do rizikové skupiny. Někteří již avizovali, že při zahájení soutěží v tomto měsíci se budeme muset obejít bez jejich pomoci, což samozřejmě musíme s pochopením akceptovat. Oproti tomu by se v případném jednokolovém systému hrálo výrazně méně zápasů, což nasvědčuje spíše předpokladu dostatečného zabezpečení nasazení.

2020 zacsoutezisachl 2O reformách soutěží se v ČNS hovoří už delší čas. Nicméně stále se hrají tří až pětihodinová utkání s třetinovou neherní prodlevou. Hrací systém také nepatří k nejmodernějším, navíc nejvyšší soutěž hraje dost skoroveteránů nebo hráčů s nadváhou. Ještě opravdu věříte, že se něco změní?

Jako realista a také „skoroveterán s nadváhou“ bych byl rád, kdyby úroveň našeho sportu zůstala minimálně stejná jako v současnosti. Z pohledu mládeže se však situace neustále zhoršuje. Ostatně tyto problémy mají daleko významnější sporty, a dřív nebo později bude třeba reagovat. Předpokládám, že i když bude modifikace soutěží nadále odkládána, stejně nás tato neochota ke změně později dostihne a budeme muset snížit počet hráčů potřebných pro odehrání utkání, jakož i soutěží a ligových oddílů.

Nemůže být dlouhodobý problém v systému přijímání změn? Mám na mysli třeba to, že priority extraligového klubu stojí jinde než krajského oddílu. Těžko se pak v jednání orgánu obsahujícím oba póly hledají kompromisy.

V současnosti nastavený model skutečně není ideální, zásadnější problém však vidím v personálním zabezpečení. Jen velmi málo lidí se zapojuje do činnosti už na samotné úrovni oddílů, okresů a krajů. Logicky tedy absentují i kandidáti do vrcholných složek svazu. Služebně starší funkcionáři často podléhají syndromu vyhoření. Zároveň ale bohužel dochází z různých důvodů i k odcházení některých funkcionářů, kteří jsou pro náš spolek velmi užiteční, ale nejsou v jejich práci dostatečně doceněni. Pouze věčných kritiků, kteří ovšem nikdy nepřiložili ruku k dílu, má nohejbal nadbytek.

Před lety se hovořilo o vzniku komise extraligových či i prvoligových klubů, která by mohla mít silný hlas. Podle informací z ČNS se ale neuvažovalo, že by její kompetence překročily pouze doporučující charakter. Je logické, že bez podílu na moci nemá takové těleso větší smysl. Váš názor?

Určitě se lze inspirovat dalšími sporty, které v rámci vnitřní struktury utvořily ligové asociace, jež se věnují řízení vrcholných soutěží. Aby to mělo smysl, musí mít samozřejmě vrchnostenské postavení se všemi kompetencemi a patřičnou zodpovědností. Netvrdím, že je nezbytné tvořit nový samostatný orgán, ale jako důležité vnímám zavedení formálního oddělení výkonnostní až vrcholové složky od čistě amatérské. Je naprosto zřetelné, zvláště při současných úvahách o podobě soutěží, že zájmy okresů, krajů a ligových oddílů nejsou a v zásadě možná ani nemohou být zcela konsenzuální.

 


Komentáře   

#5 vladimír 2020-05-11 02:03
to Petr.
Raději bych byl raději za tzv.exota , než aby s nohejbalu by se stal téměř jen halový sport. Pokud vím, tak již většinou semifinále se hrávají v hale skrz počasí. Takže pokud chcete začít systémem podzim - jaro. Tak odehrajete max. 4 kola venku, pokud tedy nechcete být jak fotbal a začít už na začátku srpna, aby hráči přišli o letní turnaje a nebo jestli chcete hrát 2x týdně zápasy jak florbal. Chcete to srovnávat se sporty jako volejbal, házena, florbal atd, ale to jsou čistě v nejvyšší soutěži pouze halové soutěže. Každopádně já nejsem hráč extraligy, ale jako divák raději zajdu na venkovní zápas než do haly.
Citovat
#4 Petr 2020-05-10 07:23
A konečně taky někdo vysvětlil, že změna herního systému na podzim - jaro není spojena s přesunem soutěží do hal, což patrně hodně lidí vůbec nedokáže pochopit. Jinak sport, který hraje systémem jaro - podzim, je tuším ragby. Ale týká se to snad pouze české ligy, všechny ostatní v země v Evropě používají klasický systém podzim - jaro (možná kromě Švédska?). Můžeme si zatleskat, že nejsme exoti sami.
Citovat
#3 Mirek Sachl 2020-05-10 06:35
Dobrý den, pane Vladimíre,

dovolím si reagovat. Já jsem také pro to, aby se hrálo venku, ostatně to poměrně zřetelně sděluji.
Zkusím to zopakovat znovu, můj názor je hrát nohejbal v podstatě ve stejných termínech a víkendech
jako doposud, jen se bude vyřazovací část hrát v červnu a nikoliv v září, kdy se naopak budou hrát
první kola soutěží. Děkuji za upozornění na tenis, ten mám moc rád, ale také ho mám fixovaný
jako striktně turnajový sport. Znáte, prosím, ještě jiný další sport s tímto systémem?
Citovat
#2 vladimir 2020-05-08 08:28
Za mne varianta podzim a jaro bude znamenat jen to, že opět ztratí nohejbal několik dalších členů, které ztratí neustále. Nohejbalová základna se zmenšuje,počet klubu pod ČNS je čím dál méně , tak proč neudělat poslední hřebíček do rakvi. Nohejbal je právě krásným a vyhledávaným sportem venku, jak pro hráče, tak pro diváky. Je fajn zajít ven, kouknout na dobrý nohejbal, dát si pivko,pokecat s přáteli. A ohledně toho, že tento sport je raritou ve formátu jaro a podzim je nesmysl. Nohejbal má nejblíže ke sportu tenis, jak zápasově, kde se střídají dvouhry a čtyřhry, tak i turnajově. A tenis má systém jaro a podzim. Za mne nebude to dlouho trvat a bude brzy jen pod hlavičkou ČNS extraliga.
Citovat
#1 Petr 2020-05-08 05:59
Konečně někdo s racionálním uvažováním reflektujícím souvislosti, super.
Citovat