2020 zacsoutezikantner 1(Praha) Zatímco s rozvolněním mimořádných opatření proti šíření koronavirové nákazy některé oddíly volají po okamžitém spuštění soutěží, jiné se k jejich startu staví zdrženlivěji. Jeden proud reprezentují ti, kteří by do konce letní pauzy ponechali klid zbraní a na zteč by zatroubili až na podzim. Respektive by letošní výjimečnou situaci využili ke změně ročního hracího cyklu. Druhý proud volá po úplném odpískání již tak narušeného ročníku, aby se oddíly mohly po krizi vylízat z ran a řádně připravit na další sezonu. Jedním z hlavních praporečníků tohoto šiku je extraligový mistr z pražských Čakovic, jehož předsedu JANA KANTNERA jsme požádali o rozhovor.

Pane Kantnere, Výkonný výbor ČNS na svém posledním zasedání schválil dvě varianty dalšího postupu s dlouhodobými soutěžemi v letošním roce. Tou první je odehrání ořezaných soutěží s jednokolovou základní částí, druhou pak možný přechod herního cyklu soutěží na model podzim - jaro. Rozhodnutí o tom, zda bude zrealizována první, druhá či žádná z těchto variant, VV ponechal na nové Radě ČNS. Co říkáte na právě fakt, že VV rozhodnutí přenesl na Radu?

Rozhodnutí VV může samozřejmě vyvolat kontroverzní reakce. Já bych ale rád uvedl to pozitivní. Právě aby nedocházelo k rozhodnutím od stolu, byla vytvořena Rada ČNS. Nyní můžeme v praxi vidět její základní smysl. Neznám ale důvod, proč VV připouští pouze dvě navržené varianty. Pokud nechává rozhodnutí Radě ČNS, pak by měl připouštět i fakt, že nemusí být odsouhlasena ani jedna z variant.

Myslíte, že je šťastné, aby o osudu třeba nejvyšší soutěže rozhodovali lidé, kteří hájí své zájmy v neligových soutěžích, kde jde prakticky jen o prosté zakopání si?

Rada ČNS by měla zohledňovat všechny soutěže, nejen ty ligové. Celý systém soutěží je na sebe navázán od nejnižších článků a každá zásadní změna by měla být aplikována na všechny úrovně. Je důležité napříč Radou tyto změny diskutovat, aby nedocházelo k "nešťastným" rozhodnutím.

Vy a váš oddíl jsou zastáncem které navržené varianty?

Nejsme ani pro jednu z navržených variant. Navrhujeme vzhledem k aktuální situaci zrušit letošní soutěžní sezónu a zahájit další ročník standardně na jaře 2021.

2020 zacsoutezikantner 2Co vás vede k tomuto názoru?

Zdravotně-bezpečnostní rizika nejsou stále dořešena a případný posun karanténních opatření může mít na soutěže fatální dopad. Současná ekonomická krize negativně ovlivní financování oddílů nejen pro tento rok. Spuštění redukované soutěže zbytečně vyčerpá oddílové pokladny. Jakákoliv verze redukované soutěže bude neregulérní. 

Hlavní diskuze se vedou zejména nad soutěžemi mužů. Ale co třeba dorostenecká liga, jak tam to vidíte?

Systém by měl být jednotný i pro soutěže mládeže.

Zastavme se u varianty s odehráním ořezaných soutěží s jednokolovou základní částí. Neměl VV po ranách, které jim krize zasadila, nechat oddíly ve vyšších soutěžích zotavit a připravit se na další ročník?

Ano, to je náš názor.

Co říkáte případné regulérnosti takové soutěže, pokud by došlo k jejímu spuštění?

Nebude regulérní z více hledisek. Některé oddíly na to mohou doplatit sestupem. Může to postihnout kohokoliv. Bez výjimky.

Hovořilo se i o možnostech odehrát takové ořezané soutěže, ale bez postupů a sestupů. Nebo je nahradit nějakou pohárovou soutěží. Tyto varianty však VV nevzal v úvahu. Jak by se líbily vám?

I tímto jsme se zabývali v našem otevřeném dopise, který byl reakcí na návrh nového systému. Navrhujeme uspořádat několik jednorázových soutěží, pokud to situace umožní. Navíc si týmy mohou v rámci přípravy dohodnout přátelská utkání.

Druhou VV navrženou variantou je přechod herního cyklu soutěží na model podzim - jaro. Má podle vás smysl při zařazení jedné či dvou nejvyšších soutěží do hal, nebo i při ryze venkovní variantě, nebo obojí je nepřijatelné?

Ke změně systému na podzim-jaro nevidíme žádný důvod. Současný systém jsme léta pilovali do optimálního formátu, a když ho v podstatě máme, budeme ho měnit? Nic světoborného to nepřinese. Nejsme ani pro zimní halovou sezónu, opět by to znamenalo rozdělení soutěží a vysokou finanční zátěž. Jen minimální počet oddílů disponuje regulérní halou pro taková utkání. V období soutěžní přestávky bychom se mohli zabývat podstatnějšími změnami pro nohejbal - zkrácením utkání, zvýšením atraktivity pro veřejnost a podobně. 

Člen Rady nemá pravomoc předkládat návrhy, ale musí je předkládat přes VV. Budete VV kontaktovat se žádostí o zařazení další varianty letošního postupu se soutěžemi?

To mi moc nedává smysl, návrhy by měly vycházet právě z Rady. Pokud je systém podávání návrhů stanoven takto, pak budeme přes našeho zástupce žádat VV o zařazení našeho návrhu.

2020 zacsoutezikantner 3

Pokud Rada obě navržené varianty neshodí ze stolu a pro jednu z nich se rozhodne, jaký bude váš další postup?

Těžko říci, budeme to diskutovat v rámci oddílu až na základě přijatého rozhodnutí.

Jak se vlastně koronavirová krize projevila ve vašem oddíle, zejména z hlediska chodu a hospodaření oddílu, náladě hráčů a funkcionářů a dalších oblastí?

Chod oddílu se poměrně daří držet i přes limitující nařízení. Hospodářská situace samozřejmě není jednoduchá. Sponzoři řeší existenční problémy a příjmy z dotací pro následná období jsou ve hvězdách. Nálada hráčů je díky uvolněným nařízením lepší, nicméně řeší důležitější věci než sportovní aktivity. Funkcionáři zatím moc neví, na co se mají připravit.

Co byste rád vzkázal těm, kteří o osudu letošních soutěží budou rozhodovat?

Vím, že nám všem nohejbal chybí, ale pojďme se prosím rozhodnout s chladnou hlavou a v klidu. Aktuální stav s možnými riziky a vyplývajícími omezeními není vhodný pro organizování soutěží za každou cenu. Berme na vědomí i možné karanténní důsledky v případě výskytu viru u některého z hráčů. Taková soutěž se může stát fiaskem s vážnými ekonomickými dopady. Proto se nám začátek sezóny na jaře 2021 jeví jako optimální řešení.

 


Komentáře   

#1 okresák 2020-05-05 15:31
Pan Kantner mluví velmi rozumně a jeho odpovědi se mi po dalším zamyšlení jeví jako velmi rozumné. Řešit by se měli všechny soutěže stejnou mírou a ne každá zvlášť - od okresu po extraligu. Když chcete letošní ročník odehrát ve zkráceném období, tak jak na to přijde třeba nováček z nižší ligy, který si zahraje 7 zápasu a spadne zase zpět do nižší ligy odkud postoupil. Dobře, a když to vyřešíte tím, že nikdo letos nebude moci spadnout, tak to ztrácí smysl a motivaci hrát, když nikdo nemůže postoupit ani spadnout. A přechod do haly? Až se budou hráči připravovat na finálové souboje v květnu a budou den co den na hřišti, tak pochybuji, že po skončení soutěží v červnu budou chtít jezdit na letní turnaje a na podzim zase začít hrát novou sezonu bez pauzy. Bude to bolestivé, když se letošní soutěže odehrají pouze třeba formou turnajů nebo pohárů a nebude se hrát sezona, ale nic nám přeci neuteče a je zbytečné se hnát do nějakých nových variant.
Citovat

Top odkazy

odkaz_botas
odkaz_gala
odkaz_pokornysite
odkaz_anytrade

Logo ke stažení

ikonka_nohecmagazin_160

Vstup redaktoři