Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


 • 10.01. 15:54 Pravidla - aut
  Rozhodčí vždy hledá stopu doteku míče s čárou. Pokud se jí míč dotýk ...
 • 10.01. 12:45 Pravidla - aut
  [quote="Stehlik":1ltfvyqo]je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč ...
 • 09.11. 18:41 Pravidla - aut
  je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč dotknout čáry. ...
 • 31.10. 22:10 Pravidla - aut
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přesnou definici rozlišující dopad mí ...
Kleník: Volby nevnímám jako boj Tisk
Napsal Ladislav Barák  |  Středa, 07.12.2016

2016 rkk 01(Nymburk) Pozornost nohejbalového hnutí bude o víkendu upřena do Sportovního centra Nymburk. Ne, žádný významný mezinárodní ani republikový turnaj se zde nekoná a - pokud pomineme soustředění juniorské reprezentace - míče zůstanou tentokrát zamčené ve skříni. Rozhodovat se bude od stolu o dalším směřování našeho sportu.

V sobotu proběhne od 14 hodin seminář ligových oddílů, kde je na programu zejména diskuze o formátu ligových soutěží v budoucnosti. V jeho závěru pak komise mládeže předloží výslednou zprávu o plnění tzv. kreditního systému. O den později se od 10 hodin koná volební Valná hromada Českého nohejbalového svazu. Změny v pravidlech, diskuze o novém logu ČNS ale hlavně volba nového prezidenta a jeho týmu, který povede svaz v následujícím čtyřletém období. To jsou některé ze zásadních bodů jednání. Adept na křeslo prvního muže je opět pouze jediný. KAMIL KLENÍK vede nohejbalové hnutí už od roku 2008 a ani tentokrát se proti němu nezformovala žádná opozice.

Pane Kleníku, nemrzí vás, že jste opět jediným kandidátem na prezidenta ČNS?

Zvláštní otázka… Mne osobně to nemrzí, protože jsem přesvědčen, že mohu tomuto sportu ještě dále být užitečný a předvolební souboje bývají vysilující. Spíš se nabízí otázka, proč tomu tak je.

Je to tedy podle vás způsobeno vaší silnou pozicí v hnutí, nebo spíše jistou funkcionářskou vyprahlostí a neochotou se zapojit, což jsou nešvary, se kterými se nohejbal dlouhodobě potýká?

Myslím, že se jedná o kombinaci obou možností. Svou pozici jsem si vybudoval od základu viditelnými činy, které se zapisují do historie tohoto sportu. A pokud s tím někdo výrazně nesouhlasí, tak by se měl k tomu postavit čelem. Já jsem stále připraven své kroky zdůvodnit a doložit jejich opodstatněnost.

Protivníka jste neměl ani v minulých volbách. Necítíte takovou výhru bez soupeře jako, sportovní terminologií řečeno, kontumační?

Nevnímám volby do výkonných orgánů spolku jako jakýkoliv boj. To možná patří do politiky. V nohejbale ale máme tolik důležitých úkolů a k nim tak málo lidí, že roztříštěnost nebo boj, jak to nazýváte, je to poslední, co budu chtít v tomto spolku dopustit.

Zájemci se nehrnou ani do dalších funkcí, včetně odborných komisí. Neuvažujete o rozšíření finančního odměňování na větší skupinu osob, než je tomu dnes u sekretářů VV a komisí?

Ano, to je velmi zásadní otázka a rád bych se k ní vyjádřil zejména při tvorbě ročního plánu hospodaření na jarní konferenci. Pokud ovšem budu zvolen… Vím, že bez odměn lidem, kteří se ve svém volném čase podílejí na činnosti pro spolek, se nikam neposuneme. A tím mám na mysli i ty nejnižší úrovně řízení v krajích.

Z hnutí se ozývají hlasy, že do funkcí nominujete především loajální osoby a naopak opomíjíte jiné - pracovité, ale jistým způsobem svérázné…

To je o mně známo a jiný už nebudu. Sám se věnuji práci v nohejbalovém hnutí od roku 2006, kdy mne oslovil tehdejší trenér reprezentace mužů Jiří Šmejkal, zda-li bych uměl národnímu týmu pomoci jako manažer. Ve své pracovní pozici obchodního manažera ve Sportovním centru Nymburk mám k práci pro sportovní spolek blízko. S ničím podobným jsem se do té doby nesetkal. Pracoval jsem jako provozní ředitel v zámeckém hotelu Štiřín pod správou Ministerstva zahraničních věci ČR. To byl trochu jiný svět v porovnání s tím sportovním. Má práce mne naplňuje beze zbytku a na nohejbal zbývají večery a víkendy. Chodím spát většinou po půlnoci. Nikdy jsem to nepočítal, ale těch e-mailů co vyřizuji, jsou za posledních osm let již desetitisíce, a to nepřeháním. Proto se rád obklopím lidmi, kteří jsou slušní ve svém vystupování a korektní v jednání. Není to o loajalitě, ale právě o pozitivním  myšlení. Hodnotu má pro mě člověk, který se k problému staví tak, že ho chce vyřešit a nikoliv, že to nejde a hodiny o tom neustále diskutuje bez závěru. Věřte, že většina členů současného VV má mnohdy jiný názor než já a přesto se s nimi dá konstruktivně hovořit.

2016 rkk 02Kvalitními funkcionáři disponují i některé regionální svazy. Nedaří se je ale přetáhnout na republikovou úroveň. Vnímáte to jako jejich zodpovědnost vůči regionu, nebo naopak jako promarnění vyššího zájmu?

Tito lidé to mají o dost složitější než my na republikové úrovni. Jsou to mnohdy jedinci, maximálně dvojice. Řídí vesměs zájmovou činnost spolku a těžko se jim prosazují změny. Já si většiny z nich moc vážím a také jsem je zkoušel oslovit se zapojením do výkonného výboru, ale marně. Jejich vytížení je velké a často na nich doslova leží funkčnost celého kraje. Mrzí mne to, ale bohužel to je realita.

Pokud se ohlédnete za posledním čtyřletým obdobím ve funkci, tak zkuste popsat věci, které se vám povedly a ze kterých máte největší radost.

Měl bych toho na srdci hodně, ale zkusím heslovitě. Postupnou a dlouhodobou prací v mezinárodním hnutí dostat nohejbalové MS tam, kde se dnes nachází. Podobně je tomu s extraligovým superfinále. Změna v systému oddílové odpovědnosti za rozvoj mládeže, kterou prosadila komise mládeže a která byla už nevyhnutelná. Ustanovení tréninkových center mládeže v oddílech a jejich finanční i metodická podpora. Poprvé od revoluce získání akreditace od MŠMT ke školení trenérů licence B. Tady musím ocenit přínos Gerharda Knopa a zejména pak Vladimíra Pavlíka. Dále rozjezd a úspěšné organizování kempů talentované mládeže pod vedením komise reprezentace. Finanční stabilizace spolku po výpadku příjmů od Sazky. Nové webové stránky a zvýšená frekvence komunikace spolku na sociálních sítích. A teď nově při mistrovství světa i historicky první vypsané sázky renomované sázkové kanceláře na jednotlivé zápasy, a to nikoliv pouze na ty finálové.

Tuto dobu ale provázelo i několik kauz, z nichž asi nejvíce poškodil vnitřní renomé svazu případ „Chabařovice“. Jak se na ně díváte s odstupem a udělal byste teď něco jinak?

Byla to opravdu velmi nešťastná událost, ve které hrálo roli několik skutečností najednou. Celá záležitost mne opravdu velmi mrzí a nechtěl bych zde sáhodlouze vyjmenovávat všechny okolnosti. Pro mne to vyjádřením mimořádné valné hromady na sklonku loňského roku skončilo. Já osobně jsem se z takové věci poučil a udělám vše proto, aby se již nic podobného neopakovalo. Nakonec jsem byl postaven před rozhodnutí, které nebylo šťastné v žádné variantě. Rozhodl jsem se podle svého svědomí a pokud se mne ptáte, zda-li bych něco udělal jinak, tak musím odpovědět, že nikoliv.

Není výjimkou, že námitky či odvolání oddílů dnes píší právníci. Některé oddíly se chtěly se svazem i soudit. Je jejich tlak v tomto ohledu vyšší než v minulých dobách?

Je pro mne zklamáním, že jsou dnes do soutěžních záležitostí zatahováni právníci. Chybí mi v tomto směru větší ohleduplnost všech zúčastněných. Málo osob činných v orgánech svazu si totiž uvědomuje svou odpovědnost a některá rozhodnutí jsou opravdu šitá horkou jehlou. Jsou to však vesměs dobrovolní činovníci, kteří mají svá zaměstnání a rodiny, které musí živit. Živit rodinu a někdy i firmu není v dnešní době nic jednoduchého. Na druhou stranu vnímám, že tato pochybení nejsou způsobena s úmyslem kohokoliv vědomě poškodit. Proto mne mrzí, že chybí některým členům ČNS pokora a úcta jednoho k druhému. Nakonec totiž většinou zjistím, že při vstřícnější komunikaci hned na počátku by se spoustě problémů dalo předejít.

Jaké plány, se kterými jste kandidoval v roce 2012, se nepodařilo rozjet nebo dotáhnout do konce?  A na co se, v případě zvolení, chcete v dalším období ve funkci zaměřit?

Stále se ještě nepodařilo dokončit celkovou registraci všech oddílů a jejich členů pod správu ČNS. Oddíly a jejich členové jsou sice registrování pod svými střešními sportovními organizacemi - ČUS, Sokol, Orel a podobně, ale nohejbalový svaz by měl mít svůj vlastní kompletní registr. Také jsem chtěl přivést silného generálního partnera, který po odchodu WITTE Automotive chybí. A právě na tyto oblasti bych se rád v příštím období zaměřil. Oba okruhy jsou dobře rozběhnuté a jejich dokončení očekávám v prvním čtvrtletí roku 2017.

2016 rkk 03Jak hodnotíte práci vašich kolegů ve výkonném výboru i v odborných komisích v uplynulém období? Některé komise byly nohejbalovou veřejností kritizovány, práce dalších zase byla spíše neviditelná...

Jsem naprosto spokojen s činností hospodáře, který je velmi důležitým stavebním kamenem veškeré činnosti ČNS. Vždyť dnes vykonává několikanásobně vyšší objemy pohybu položek než před osmi lety a také na něm leží odpovědnost za práci se všemi vypisovanými dotačními programy MŠMT a následně jejich naplňování. To za dob ČSTV ve významné míře činil určený odbor na Strahově. Jsem moc rád, že komise mládeže nakonec dokázala prosadit a uvést v činnost nový systém odpovědnosti oddílů za rozvoj mládeže a že je již několik let funkční Pohár mládeže ČNS. Komise reprezentace funguje také velmi dobře a to již mnoho let. Navíc si přivzala na starost o talentovanou mládež a přináší to své první ovoce. Komise propagace doznala také velký progres, který je nejvíce patrný na úspěšných akcích tohoto roku – superfinále a mistrovství světa. Budeme činnost této komise nadále rozvíjet a jsem přesvědčen o nezbytnosti její existence. Nejvíc mne tíží dlouhodobě nekvalitní práce STK, která v minulosti způsobila svými neúplnými rozhodnutími i několik již výše zmíněných kauz. Ostatní komise by potřebovaly oživit a na to se také musím v příštím období zaměřit.

Tým, se kterým v neděli předstoupíte před delegáty valné hromady, doznal oproti tomu minulému dílčích změn. Zkuste představit alespoň nové tváře. A máte už v hlavě, co by měl kdo mít, v případě zvolení, v gesci?

Znovu se již do činnosti výkonného výboru nezapojí Ivan Králík a Jiří Doubrava. Každý má trochu odlišné důvody, ale jsou velmi pádné a pro mne pochopitelné. Z tohoto místa bych jim chtěl oběma moc poděkovat za osobní obětavost a přínos. I když se ne vždy vše povedlo podle představ. Obou těchto lidí si po lidské stránce velmi vážím. Novou tváří je Ondřej Košatka, kterého jsem poznal před několika lety při mezinárodním kempu v Chabařovicích, kde se podílel na tréninku dětí a žen. Je to velmi inteligentní a přímý člověk, nezatížený minulostí a s chutí si vyhrnout rukávy a pomoci nohejbalu v nastolené cestě vpřed. Bude mít ve své gesci propagaci a marketing, protože i jeho profesní zaměření není příliš vzdáleno. Poslední jméno člověka, kterého chci delegátům VH navrhnout, sdělím až na místě, protože jsme se dohodli na jeho účasti až po termínu daném stanovami. Je ale také možné, že se objeví zajímavá osobnost přímo na samotném jednání valné hromady.

Komentáře   

 
#1 jc 2016-12-08 10:02
Beru si z toho:

- Nikdo nema chut kandidovat proti soucasnemu "tymu".
- Dalsi 4 roky se nic nezmeni.
- Boss nema cas diskutovat s lidmi, kteri s nim nesouhlasi.
- Boss dela vsechno dobre. Pokud je nejaky spor, ta druha strana sporu je malo ohleduplna, odpovedna a pokorna.
- Kauzy zpusobila nefunkcni STK.

Jednim slovem: zklamani.
 
 
#2 Jan Cenek 2016-12-08 11:11
Oddil si musi sehnat penize na provoz aby mohl fungovat. A pak zasedne STK vse zmrvi a kdo to odnese? Opet jen ten oddil, ktery hleda penize na provoz a zaplaceni vsech poplatku pro CNS. To z tech penez nejste schopni najit schopneho clovicka do STK a nedele jednu chybu za druhou?
 
 
#3 Martin 2016-12-09 09:40
Myslím že je pro nohejbal špatné, aby se MS konalo vždycky když jsou volby. Když se povede tak překreje všechny problémy. Vychvalovat např komisi propagaci. Za co? Že udělala reklamu MS. To asi bylo placené z rozpočtu MS. Co trapně udělané stránky kde chybí spousta údajů. Co sociální sítě když se MS nekoná. Z jakých peněz se platí Sporťáčky, Sportujeme, RIO Lipno a další propadáky. Kde jsou od roku 2008 slibovaný sponzoři? Všechny jsou jen co už byli dřív, ostatní jde ze státu. STK ve stavu ani nemluvit. Disciplinárka rozprášená po kauzách a teď v ní jsou posluzi vedení. Nejvíc mě nadzvednul citát v rozhovoru, jak prezident jiný nebude a jako manažér bude brát jen poslušné lidi.
 
 
#4 Lékař 2016-12-09 09:48
Tuto dobu ale provázelo i několik kauz, z nichž asi nejvíce poškodil vnitřní renomé svazu případ „Chabařovice“. Jak se na ně díváte s odstupem a udělal byste teď něco jinak? Rozhodl jsem se podle svého svědomí a pokud se mne ptáte, zda-li bych něco udělal jinak, tak musím odpovědět, že nikoliv.

No nevolte ho,když je to tak zásadový a čestný člověk.......
 
 
#5 psycholog 2016-12-09 14:22
...ale oni ho bohužel delegáti zvolí protože si je prezident vodí jako ovce

Mě nejvíc pobavila jeho skromná věta:
Pozici jsem si vybudoval činy které se zapisují do historie tohoto sportu

Ani tím myslí tu podlou milost. Tak stavme pomníky. Skvělé osobnosti.
 
 
#6 psycholog 2 2016-12-10 12:11
Delegáti a ovce. To snad ne. Jsou to všichni mladší perspektivní a akční lidé s touhou po novinkách a změnách arogantního přístupu vládců.
 
 
#7 Taky Martin 2016-12-10 12:39
Jsem hrozně zvědavej až to pár dalších bafuňářů položí, kolik se jich nových najde z řad těch frajerů co tady kritizují a budou to zadarmo nebo za pár korun dělat. Hrozně zvědavej.
 
 
#8 to Martin 2016-12-10 13:29
Nikdo není nenahraditelný. Pokud jsi a tobě podobní přesvědčeni,že tenhle sport stojí na těchto pár lidech,prokazat elně s nevalným morálním kreditem,tak to je opravdu něco a někde špatně. Víš kde? V lidech, kteří jim to tolerují-v delegátech.