Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 09.11. 18:41 Pravidla - aut
    je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč dotknout čáry. ...
  • 31.10. 22:10 Pravidla - aut
    Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přesnou definici rozlišující dopad mí ...
Čukan: V disciplinárce si neděláme iluze Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Úterý, 01.12.2015

2015 dkrozhovorcukan 1(Heřmanův Městec) Nebývá zvykem, aby činovníci statutárního orgánu svazu byli potrestáni za znevážení špatného jména jimi řízené organizace. Jenže i v nohejbalu se prostředí vlivem doby změnilo a dnes zkrátka nikdo nemá nic jistého. Více než před rokem vstoupila na scénu kauza druholigového nováčka z Chabařovic, která z administrativní chyby oddílového (a zároveň svazového) činovníka vygradovala do netušených rozměrů největší kauzy minimálně poslední dekády a přímo či nepřímo přispěla k rezignaci tří činovníků svazu. Když už se zdálo, že našla své definitivní rozhřešení a navždy zapadne do historie, jako deux ex machina akta otevřela svazová disciplinárka a konala (peněžitá pokuta pro Kamila Kleníka, Vlastimila Pabiána a Ivana Králíka). Valná hromada bude mj. řešit odvolání proti rozhodnutí disciplinárky. O tom a dalších věcech, souvisejících s kauzou, jsme pohovořili s DUŠANEM ČUKANEM, předsedou DK ČNS.

Pane předsedo, svolaná valná hromada bude řešit několik témat, z nichž hlavní je novelizace stanov. Je v předloženém návrhu něco, co se vám opravdu nelíbí a co naopak vítáte?

Vítám návrh na ustanovení odvolací komise, nezávislého druhoinstančního odvolacího orgánu. Mám však trochu obavu, zda se nám podaří tento orgán kvalitně obsadit. Musím připomenout, že s touto myšlenkou přišel jako první na předešlé řádné valné hromadě tehdejší předseda dozorčí rady Jiří Matyášek a tehdy zůstala delegáty nepochopena a neakceptována. ČNS následně přišel o nejlepšího předsedu DR, jakého kdy měl. S úsměvem jsem zaznamenal aktualizaci článku 4.3.2.c) ohledně termínů pro svolání VH. V červencové diskusi na Nohecmagazínu ohledně nedodržení termínu pro svolání VH dle Stanov nám prezident vysvětlil, že se ve svém výkladu mýlíme a zaštiťoval se konzultací s dvěma nezávislými právníky, jejichž stanoviska ani identity však nebyly nikdy zveřejněny. Světe div se – nový návrh odpovídá přesně mému výkladu, nikoli výkladu oněch dvou nezávislých právníků.

Na konci programu už přijde váš vrchol večera, dá-li se tak smutná událost nazvat. Smutná proto, že opravdu není obvyklé řešit disciplinární provinění nejvyšších funkcionářů ČNS. Lidé z hnutí na to mohou mít velmi rozdílné názory. Někdo to může vnímat jako populistický hon na čarodějnice, jiný jako řešení osobní antipatie, další jako sledování určitého osobního záměru, nebo naopak jako naprosto korektní a logické vyústění kauzy. Proč by podle vás měla převážit poslední alternativa?

Vrcholem večera či odpoledne bych tuto záležitost určitě nenazýval. Vnímám to spíš jako velkou kaňku na našem nejvyšším orgánu a tím i na ČNS. Nebylo to snadné šetření a rozhodování, ale ta kauza byla natolik závažná, že DK ČNS nemohla dělat mrtvého brouka, když ostatní mechanizmy nefungovaly nebo nebyly účinné, aby této nepravosti dokázaly zabránit. Rozhodnutí DK v této záležitosti je korektním verdiktem bez jakýchkoli postranních úmyslů a z nutnosti jeho vynesení mně osobně bylo spíše smutno na duši. Po celou dobu, co jsem předsedou DK, se s komisí snažíme přispívat k regulérnosti soutěží, ke kultivaci nohejbalového prostředí a měřit všem stejným metrem. V žádném z rozhodnutí DK za toto období nenajdete nějaký protekcionizmus; nenechali jsme zamést pod koberec žádný přestupek – ať už z vnějších podnětů nebo z podnětu vlastního, a každý verdikt je podložený konkrétním věcným zdůvodněním, které jsme připraveni kdykoli obhájit. Chce-li v tom někdo vidět nějaký populizmus nebo vyřizování osobních účtů, pravděpodobně soudí dle sebe a své morálky. Před vlastním projednáváním na mimořádné VH to nechci více rozebírat, aby to nebylo vnímáno jako ovlivňování delegátů. Snad až po rozhodnutí VH.

Celou kauzu odstartovala chabařovická chyba, týkající se kvalifikace do 2. ligy mužů. Jak je vůbec možné, aby kauza na pomezí třetí a čtvrté soutěže tak citelně zasáhla do činnosti ČNS?

Odhalila totiž, že i když jsme si v ČNS všichni rovni, někteří jsou si ještě rovnější. Ve vedení zmiňovaného oddílu je Vlasta Pabián, který souběžně zastával i funkci ve VV a byl sekretářem ČNS. Takže minimálně kolegiální vztahy k dalším účastníkům rozhodovacího procesu, členům VV (předseda STK I. Králík, prezident ČNS K. Kleník), zasahovaly do nejvyšších pater vedení svazu.

Tím, že se kauza táhla tak dlouho, nebylo už prakticky možné najít rozumné řešení. Chabařovický předseda a člen VV ČNS Pabián hrál sice poker se slabými kartami, ale hru vyhrál, alespoň tedy z materialistického hlediska. Teď upřímně, být na jeho místě, počínal byste si stejně?

Tohle je, mírně řečeno, zavádějící a spekulativní dotaz. Odpovím takhle. Určitě bych si s dostatečným předstihem nastudoval všechna ustanovení soutěžního řádu a pravidel, a pak se zařídil v souladu s nimi. Pokud by se následně ukázalo, že jsem se zmýlil, něco nepochopil a udělal zásadní chybu, veřejně bych se omluvil svému týmu i soupeřům a nabídl svou pozici minimálně v oddíle k dispozici.

A jak byste si počínal v této kauze, být v kůži prezidenta Kleníka? Někdy mu je vyčítáno, že není schopen se intenzivněji zastat svých podřízených. Teď ale předvedl opak a znovu je kritizován.

Další spekulace, takže jen stručně. Zastat se někoho zahrnuje cosi výrazně jiného, než se událo tady. Hrubé porušení pravidel soutěže (nasazený hráč hrál v sezóně za B tým stejného oddílu, a to stejnou soutěž, takže nesměl být fluktuantem v žádném případě) oddílem opravdu nelze amnestovat za zásluhy ve svazu jednoho činovníka. To smrdí.

Podíváme-li se na věc z morálního hlediska, vidíte mezi trojicí potrestaných nějaký rozdíl? Chabařovický předseda Pabián byl původcem celé kauzy a nechal jí i přes intervence svých kolegů zajít příliš daleko. To mu asi body u veřejnosti moc nezíská. Stejně tak předseda STK Králík, jehož jím řízená komise vydala rozhodnutí s velkým odkladem a to správné až na třetí pokus. Jemu navíc veřejnost může připočítat i některé předchozí kauzy, které druhoinstanční orgán musel opravovat. Co ale provedl prezident Kleník? Existoval opravdu hmatatelný důkaz pro jeho potrestání?

U Vlasty Pabiána bohužel zvítězil, dle mého názoru, zaslepený a nesoudný klubizmus nad rozumem, soudností a snad i slušností a charakterem. Ivan Králík v čele STK mě při řešení této kauzy několika protichůdnými verdikty i liknavostí řešení dost zklamal. Obávám se, že nejvíce ze všeho podcenil její význam a závažnost. U Ivana Králíka též musím zmínit, že si ho obecně vážím za to, že když byl přítomen u nějakých nepřístojností či porušení předpisů, nikdy nedělal hluchého ani slepého (ani neodcházel zrovna na WC apod.) a na rovinu dosvědčil vše, co viděl a slyšel. Zachoval se jako rovný chlap. Tento aspekt však nemohl ovlivnit posouzení jeho provinění, ani následný verdikt DK. Kamil Kleník přiznal, že byl minimálně jednou osobně přítomen diskuzi mezi Vlastou Pabiánem a Ivanem Králíkem, tedy věděl o výčitkách a tlacích v uvedené kauze, ale nechal vše pasivně být. Neučinil žádný krok k zarazení ovlivňovacího tlaku Vlasty Pabiána, neučinil nutné kroky k urychlenému dořešení odvolacího řízení v této věci. Nechal vše dojít až k meznímu termínu a pak omilostnil klub za zásluhy Vlasty Pabiána a z důvodu nepřiměřeného zdržování v řešení. Kdo v tom nevidí účelovost a protekcionizmus, ať hodí kamenem.

2015 dkrozhovorcukan 2Z vašeho odůvodnění potrestání prezidenta Kleníka mi vyplývá, že je trestán především za politickou odpovědnost, tedy jako padají hlavy ředitelů, náměstků či ministrů v případě závažných pochybení jejich podřízených. Je tento princip přenesitelný i do prostředí amatérského sportu?

Prezident má svaz řídit, k tomu si vybírá tým lidí a je za ně a jejich činnost, včetně přehmatů, nohejbalovému hnutí odpovědný. V této kauze byl navíc přímým ne-li účastníkem, tak minimálně svědkem nepravostí. Nejen že je nezastavil nebo neřešil, ale v závěru je milostí zkusil smést ze stolu. Kromě rozčarování zainteresovaných ostatních poškozených klubů a široké členské základny ČNS kauza vedla k odstoupení tří vysokých funkcionářů svazu - předseda Komise rozhodčích Jan Dutka, který dal první podnět po kvalifikaci, předseda Dozorčí rady Jiří Matyášek, který opakovaně prezidenta upozorňoval a vybízel k dořešení kauzy, člen VV Vlastimil Pabián.

V tomto odůvodnění se také hovoří o "osobní vztahové podjatosti k osobě předsedy oddílu Chabařovice V. Pabiána" při prominutí trestu. V nohejbalu je střet různých zájmů poměrně běžnou záležitostí a jen těžko se definuje zapovězená hranice tohoto střetu. Opíráte se o nějakou definici, např. ze stanov, či o výklad této hranice, nebo je to jen subjektivní pocit?

Podjatost je definována obecně jako stav, kdy osoba nemá předpoklady posuzovat věc nestranně. Důvodem podjatosti bývá např. osobní vztah k projednávané věci nebo k jejímu účastníkovi. Myslím, že tato hranice je srozumitelná.

Pokud budeme na střet zájmu hledět stejnou optikou, můžeme rozporovat třeba nepodjatost rozhodování Antonína Stehlíka, který v kauze už rozhodoval v rámci STK a teď i DK. Který jako člen extraligového oddílu Modřic rozhodoval i kauzu Čelákovic v téže soutěži. To přece také zavání střetem zájmů?

Případným vyloučením Tondy Stehlíka z projednávání se DK ČNS zabývala hned na začátku celého šetření. Tonda Stehlík byl jako člen STK zainteresován pouze v jednom případě, kdy jej navíc předseda STK měl informovat nesprávně a ex-post. Jelikož však DK neřešila jakékoli jedno konkrétní chybné rozhodnutí STK, ale působení a (ne)činnost předsedy STK za období cca 5 měsíců, došla k závěru, že není důvod pro vyloučení Tondy Stehlíka z projednávání. V žádném z dokumentů ČNS není vymezeno, že člen DK ČNS nesmí být členem žádného oddílu. Většina rozhodnutí DK ČNS se týká ligových oddílů a jejich hráčů. Pak by byl střet zájmů rozhodnout cokoli. DK ČNS je kolektivní orgán, který rozhoduje většinovým poměrem hlasů, čímž je případný hypotetický zájem jednotlivce jedním hlasem neprosaditelný.

Nestálo by tedy za to navrhnout do některého předpisu ČNS přesný popis toho, co se pokládá za střet zájmů? Třeba KR ČNS ve své metodice v oblasti delegace rozhodčích podobný popis měla.

Budeme-li mít v ČNS už jen tento problém, budeme šťastlivci. Možná by to za vymezení opravdu stálo, ale mám obavu, že by to nezamezilo spekulacím a hledáním skulin.

V odvolání proti rozhodnutí vaší komise funkcionáři mj. uvádí, že "jednání v předmětné věci není možné posuzovat dle DŘ a plně v jeho působnosti. Jednání ve funkci... ...v předmětné věci může posuzovat pouze VH ČNS. Pokud se týká pravomoci DK ČNS k projednání věci, není-li působnost DŘ, pak není ani pravomoc DK, pokud svoji pravomoc odvozuje pouze z DŘ". Ztotožníte se s tímto tvrzením?

Tato šroubovaná právnická formulace vychází z nesprávného předpokladu, a tudíž ani výsledné tvrzení není správné. Do materiálů pro mimořádnou VH bylo z mého podnětu dodatečně doplněno stanovisko DK ČNS k odvoláním všech tří funkcionářů. Kdo má zájem, může si ho vyhledat a přečíst (zde).

V dalším bodě odvolání se mj. uvádí: "Neuvědomuji si případ z minulosti, kdy by takové disciplinární provinění bylo projednáváno. Podle mého názoru, pokud nejsou znaky tohoto disciplinárního provinění uvedeny v DŘ a není možná analogie z minulosti, nelze takové disciplinární provinění projednávat na úrovni DK". Jaký tady je váš pohled na věc?

Toto byla formulace z odvolání Kamila Kleníka, která je spíš smutným důkazem stavu smýšlení, než věcným argumentem. Ve výše uvedeném stanovisku se k tomuto bodu DK ČNS vyjádřila jako o „naivní argumentaci".

Nový návrh stanov počítá se zřízením nového samostatného odvolacího orgánu. Také s vypuštěním pravomoci prezidenta odpustit uložený trest. Má to podle vás přímou souvislost se zmíněnou kauzou?

Nepochybně ano, je to přímý důsledek. Že by v tom bylo i skryté dílčí přiznání viny?

Úplně vypustit institut odpuštění trestu se ale nezdá moc šťastné. České zákony přece obsahují termíny, jako mimořádný opravný prostředek či zejména zmírnění tvrdosti zákona. Nebylo by vhodnější tento institut ponechat, nebo jej převést do pravomoci jiného orgánu?

Na tohle nemám jednoznačný názor. Myslím, že při současném trendu zmírňování výše trestů, jehož hlavním cílem je odstranit nebo minimalizovat alibistické přehlížení provinění a dosáhnout spravedlivého postihování všech provinění proti pravidlům, ale vyloučit dřívější drakonické postihy za ně, se význam institutu milosti snižuje.

2015 dkrozhovorcukan 3Řešit odvolání proti rozhodnutí DK bude valná hromada. Máte nějaký návrh scénáře, jak by jednání mělo probíhat? Budou funkcionáři takříkajíce za dveřmi a delegáti se je budou jednotlivě předvolávat?

Odvolací řízení není věcí DK ČNS, takže do organizace nebudu vnášet žádné scénáře.

Dost klíčový v takových okamžicích se jeví způsob hlasování. Budete předkládat návrh pro tuto oblast? Čeká nás tajné, nebo veřejné hlasování, jak je tomu dnes běžné u rozhodování v disciplinárních řízeních? A pokud veřejné, bude v zápise z valné hromady uvedeno, kdo jak konkrétně hlasoval?

Vyslovím jedinou poznámku, kterou ale považuji v demokratickém rozhodování za přirozenou a tedy předpokládám, že se s ní počítá i bez mého vyjádření. Aby rozhodování delegátů v odvolacím řízení bylo opravdu nestranné, hlasování by mělo být tajné.

Nalejme si ale čistého vína. V případě veřejného hlasování se asi nedá moc očekávat váš úspěch, tedy že by delegáti shodili odvolání trojice funkcionářů ze stolu. Jak vy osobně vidíte šance, že delegáti DK dají za pravdu?

Tady se, bohužel, nedá mluvit o úspěchu, když delegáti potvrdí rozhodnutí DK. Pořád zůstane pachuť z toho, co se odehrálo, a to i v případě, že delegáti rozhodnou opačně. V případě veřejného hlasování vidím šanci na nestranné hlasování o dost skeptičtěji. Na druhou stranu to a doufám, že nejen pro mě, bude signál, že není vůle vyslechnout nezávislý verdikt z tajného hlasování, čili že vrchnost si nevěří.

Pokud by se valná hromada postavila k odvolání pozitivně, neobáváte se, že současný VV ČNS může chtít časem personálně obměnit vaší komisi?

Proč bych se měl něčeho takového obávat? Do této nevděčné role jsem šel před léty dobrovolně, abych podpořil současného prezidenta. Tehdy ještě byl pozitivní hybnou silou. Nejsem na funkci předsedy DK ČNS nijak závislý a nezakládám na ní svou existenci, činnost ani prestiž v nohejbalovém hnutí, v němž se pohybuji již přes 33 let. Takže bude-li vůle nahradit mě nebo někoho jiného z členů DK, stresovat se tím určitě nebudu. Vycítím-li takovéto signály z hnutí sám, nevylučuji i svou rezignaci. Každý je obecně nahraditelný, jde jen o to jak rychle a jak kvalitně.

Ať už to dopadne jakkoli, kauza se přiřadí mezi ty, které vrhly stín na práci celého svazu. Jak již jste zmínil, v jejím rámci padly, byť z různých pohnutek, hlavy tří vysokých činovníků - člena VV Pabiána, předsedy KR Dutky a předsedy DR Matyáška. V kuloárech se hovoří o min. dvou dalších jménech na blízkém odchodu. Povede kauza k určitému pročištění prostředí, nebo naopak zhorší vztahy?

Tady bude hodně záležet na dalším vývoji, definitivně to rozhodne možná až příští volební VH. Pročištění vztahů bych si velmi přál, ale obávám se i toho druhého. Se starými lidmi se jen těžko prosazují nové věci.

S prezidentem ČNS Kleníkem jste se utkal už před pěti lety. V kauze jednoho extraligového oddílu, které i přes potvrzení od KNS nesplnil podmínky povinnosti mládeže. Tehdy váš souboj vyzněl v Kleníkův prospěch, když ani přes stejné zjištění popisující zprávu předsedy DR prezident jednání o potrestání oddílu na program jednání valné hromady nepřipustil. Dnes se stejný oddíl soudně domáhá po ČNS odškodného za údajné pochybení v jiné kauze. Dá se aplikovat rčení o tom, že kdo s čím zachází...?

Já jsem se s prezidentem neutkal. Pouze jsem vyslovil nahlas svůj nesouhlasný názor se zametením této věci pod prezidentský koberec a s mlčením tehdejšího předsedy Revizní komise Jirky Doubravy v této záležitosti. Už tehdy se neměřilo všem stejným metrem. Ale nemyslím si, že by to mělo jakoukoli přímou příčinnou souvislost s dotazovaným soudním sporem.

Existují tvrzení, že se stávajícím vedením svazu nechtějí někteří spolupracovat. Myslíte si, že opravdu existuje dost ochotných a schopných činovníků, kteří by měli zájem orgány ČNS naplnit, nebo je to jen taková typická česká výmluva?

To je věc, nad níž by se mělo spíše zamýšlet stávající vedení a hledat, jak z toho ven. Nikoli se na to vymlouvat. Lidí ochotných dělat něco navíc, ve svém volném čase a zadarmo, těch nikdy nebude velký nadbytek; ale to nemůže být důvodem nechávat ve funkcích kohokoli.

Vaše komise vlastně pouze trestá, takže logicky se asi s moc úsměvnými tvářemi a slovy díků nesetkáváte. Teď kromě klubových činovníků se na vás bude mračit i pár svazových. Máte recept, jak zůstat nad věcí a ten negativizmus si nepřipouštět moc k tělu?

Jsou dva úhly pohledu, jeden naznačuje tato otázka. Ten druhý ale znamená, že potrestáním nějaké nepravosti byla obhájena práva někoho jiného - poškozeného. V DK si neděláme iluze, že ti druzí nám budou projevovat vděčnost. Věříme však, že spravedlnost našich verdiktů a o tu se snažíme především, je obecně vnímána a oceňována alespoň potichu, vnitřně. S vědomím, že nikoho úmyslně neprotěžuji ani nepoškozuji, se s tím nechá v pohodě vyžít.

Je něco, co chcete ještě před valnou hromadou hnutí sdělit?

Přeji nohejbalu brzké lepší časy a doufám, že bude čím dál víc lidí, kteří se nebudou bát pod svůj názor podepsat svým vlastním jménem a nebudou lhostejní. Snad ta naděje není příliš naivní.

 

Komentáře   

 
#21 petr 2015-12-07 16:27
Jirko a vam v kraji nevadi co se v cns deje? Ze jste jen kyvali a nebo mlceli?? Tak jako vzdycky. Milost, nedodrzovani pravidel, dotovani futnetu?