Veteráni si o (neoficiální) titul zahrají v Karlových Varech Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Sobota, 28.05.2016

2016 mcr3vpozvanka 1(Karlovy Vary) Ačkoli si nohejbal zakládá na faktu, že se jedná o sport, hratelný až do smrti, v nejstarší své, dnes už oficiální kategorii veteránů, stále má velké rezervy. Existují sice veteránské akce, ba dokonce veteránský seriál, ale na svazové republikové soutěže si nejstarší nohejbalisté ještě chvíli musí počkat. Neoficiálních republikových šampionátů už ale veteráni mají za sebou několik a ten zatím poslední, trojkový, se odehraje v Karlových Varech (11.6.).

Turnaj je vypsán ve třech věkových kategoriích - nad 45, nad 55, nad 60 let. Je součástí seriálu Pohár veteránů 2016. U zrodu turnaje, který kromě zmíněného statutu neoficiálního mistrovství ČR trojic veteránů nese název Pohár prezidenta SK Liapor Witte Karlovy Vary, stojí i jedna z karlovarských ikon, FRANTIŠEK VESELÝ. Jako ředitel turnaje přibližuje okolnosti, které k uspořádání takové akce pořadatele vedly.

"Před dvěma roky jsme začali jezdit na veteránské turnaje a vycítili, že po něčem takovém existuje poptávka. Už se nějaký pátek bavíme o tom, že mistrovství republiky pro veterány by bylo fajn. Přeci jen je to něco jiného, než dlouhodobé soutěže, ve kterých je pro starší hráče těžší se prosazovat. Je to i určitá odměna za celou jejich kariéru. I je to dobré z pohledu toho, aby se chlapi sešli, viděli se, pokecali si a dobře si zahráli. Hledali jsme nějaký vhodný termín, ale nedokázali jsme se vejít do svazové termínovky, aby se to nekrylo se svazovými soutěžemi," říká.

Františku, o chuti uspořádat oficiální veteránský šampionát se už hovoří dlouho. Svaz přece ale vyšel těmto snahám vstříc zoficiálněním veteránské kategorie. Proč se stále nedaří zorganizovat republikový šampionát této kategorie pod svazovou hlavičkou?

Konzultoval jsem to s prezidentem ČNS Kleníkem. De facto je problémem obejít svazové předpisy. Ve kterých je zakotvena nutnost pro družstva, aby byla z jednoho oddílu. Čili tam musí chlapi buď přestoupit nebo tam musí hostovat. Navíc se za takový úkon platí platby plus za hráčskou licenci. Je to pro ně velká administrativní zátěž kvůli jediné akci v roce a to nechtějí absolvovat. Řada z nich ani už žádné svazové soutěže nehraje a nejsou registrováni. Je to složité tyto lidi sjednotit do oddílů. Těžko se dnes najde oddíl, který má k dispozici veteránskou trojku. Vždycky to bude spíše o tom, že lidi se znají, jsou spolu kamarádi, dříve proti sobě hráli jako soupeři a teď si chtějí zahrát jako spoluhráči.

Uvědomuješ si ale, že je to něco za něco? Že pokud má být udělen oficiální titul, musí soutěž vykazovat také nějaké nepřekročitelné parametry. Těžko oficiální svazový titul může být udělován na turnaji, kde si zavolají kamarádi z osad Franta, Pepa a Jirka a v otrhaném tričku jej získají. Jak by se také řešily třeba případné neomluvené absence, námitky, pokuty a podobné záležitosti?

Nevím, proč svazovat padesáti nebo šedesátileté chlapy nějakou registrací. Pro nás jediným kritériem je věk. My po nich nic jiného nechceme. Chceme jen, aby si dali dohromady sestavu, nahlásili nám jména a zaplatili startovné.

2016 mcr3vpozvanka 2Tomu lze rozumět. Ale to je typický charakter neoficiálních soutěží. Kdežto svazové oficiální vychází z litery předpisů, stanov, soutěžního řádu, disciplinárního řádu, pravidel. Ty platí jednotně pro všechny členy ČNS a jsou to základní předpisy, které jsou schvalovány valnou hromadou, tedy zástupci celého svazového spektra. Když s nimi nemají problémy žáci na turnaji krajského přeboru, nebo muži v okresní soutěži, proč veteráni na celorepublikovém mistrovství ano?

Tady nenajdeme společnou řeč. Veteráni mají za sebou třicet i více let hry nebo funkcionaření v soutěžích. Svaz by jim to měl nějak vrátit, hledat vhodný model. A mně se zdá, že se moc nehledá. Poslední dobou mám pocit, že se hledá, proč to nejde. Nikdo nepřišel s tím, jak těm lidem vyjít vstříc.

Zmínil jsi svazové požadavky. Rozdělme je na požadavky administrativní, tj. na jednotnou příslušnost k registrovanému oddílu a na požadavky ekonomické, tj. platby za hráčské licence, za hostování, za přestupy. Domníváš se, že pro veterány je více odrazující ta administrativní zátěž, nebo platby?

Je třeba si uvědomit, že veteráni si kolikrát jdou na takovou akci zahrát jednou za rok. Oboje je zbytečná složitost pro lidi, kterým by se něco mělo vrátit.

Dobře, ale máš nějaký návrh na rozumné uspokojivé řešení, aby mistrovství republiky veteránů nebylo pro potenciální účastníky odrazující, ale přitom to nebyl klasický pouťák, pouze zabalený do svazového pozlátka?

Mám. Na všechny požadavky svazových předpisů bych se v této kategorii vykašlal. Maximálně bych zavedl, že hráč musí mít licenci. 

On trochu podobný problém býval s ženskými soutěžemi. Kdysi, když se ženské soutěže rozvíjely, byly požadavky na tuto kategorii odlišné, než u ostatních. Argumentovalo se právě spečifičností a potřebou rozvoje této kategorie. Dnes už ale ženské soutěže uspokojivě fungují ve formátu všech ostatních soutěží.

Podle mého není potřeba veterány nijak svazovat.

Pokud ale nebudeš mít oporu v předpisech, jak budeš řešit různé věci, které mohou v takových soutěžích nastat?

Funguje snad Pohár veteránů špatně. Oni od svazu nic nepotřebují. Mají svůj soutěžní řád a podle něj se hraje.

Vezměme teď teoreticky, že by veteránská kategorie už byla rozvinutější a měla by i svou oficiální dlouhodobou soutěž, buď družstev, nebo jako seriál jednorázovek.

Pohár veteránů už přece existuje. Je na něm vidět, že má životaschopnost.

2016 mcr3vpozvanka 3Ale stále nese jasné rysy neoficiální soutěže. Když pomineme odlišnou věkovou hranici, než je stanovena oficiální, úplným základem pro všechny oficiální sportovní týmové, nejen nohejbalové soutěže, je povinnost hrát v jednotném dresu. Zde však chybí.

Na veteránech bych to nevyžadoval.

Ale jednotný dres se v nohejbalových soutěžích vyžaduje u žáků, u žen, u nejnižších soutěží... A tady se přece bavíme o celorepublikové soutěži.

Pokud se budeme bavit o mistrovství republiky veteránů, tak tam by jednotný dres měl být. Na akci, kterou teď budeme pořádat, je jednotný dres uveden v požadavcích. Je to určitý svátek a forma prezentace.

Vraťme se ještě ke stávajícímu pohárovému seriálu pro veterány. Tam je stanovena věková hranice nad 45 let, svazová hranice této kategorie je však nastavena o pět let výše.

Ví někdo, proč byla nastavena oficiální hranice nad 50 let?

Veteránská hranice by měla korespondovat s určitou nižší úrovní mužských soutěží. Řadu pětačtyřicetiletých i starších hráčů dnes přitom nalezneme v ligových soutěžích. Pár se jich této hranici blíží i v nejvyšší soutěži. Vzpomenu komickou příhodu, kdy člen vašeho oddílu Karel Bláha místo na obhajobu vítězství na veteránském turnaji vyrazil na mistrovství republiky deblů a tam bral zlato.

Ve fotbale je veteránem hráč nad 35 let. Proč v nohejbale až od padesáti?

Tzn. že podle tvého názoru by veteránská hranice měla být nastavena na 45 let a výše?

Myslím si, že je to optimální. Jsou jen výjimky, které se i v takovém věku prosazují ve dvou nejvyšších soutěžích. A to není jejich ostuda, že se dokáží prosazovat. Je to ostuda mladých hráčů, že s nimi prohrávají a nejsou schopni je vytlačit.

Dobrá, pojďme teď již k akci, kterou váš klub připravil. Můžeš ji ve zkratce představit?

Rozhodli jsme se v našem venkovním areálu uspořádat neoficiální mistrovství republiky trojic veteránů. Celá akce je v naší režii. Hraje se ve třech kategoriích, aby si každý našel svůj part. Koná se ve volném termínu ligových soutěží, takže očekáváme slušnou účast. Po dohodě s organizátorem Poháru veteránů bude tento turnaj zařazen do seriálu. Dotace na ceny hráčům činí 20.000 Kč. Termín přihlášek je do 6. června. Startovné činí 300 Kč za sestavu. Hraje se dle pravidel nohejbalu a soutěžního řádu Poháru veteránů.