Letošní extraliga už bez Sokola Modřice Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Úterý, 12.01.2016

2016 mnkmodrice 1(Modřice) To, co se v nohejbalových kuloárech proslýchalo již několik měsíců, se nyní definitivně potvrdilo. Fenomén posledních extraligových ročníků TJ Sokol Modřice ukončil činnost oddílu nohejbalu a soutěžní ročník 2016 tedy nebude žádným družstvem obsazovat. Jakkoli však tato zpráva zní na první pohled senzačně, nohejbalová obec o modřické hráče ochuzena nebude. Do soutěží organizovaných ČNS nastoupí v roce 2016 všechna dosavadní sokolská mužstva, avšak již pod hlavičkou nově založeného subjektu s názvem Městský nohejbalový klub Modřice z.s. O oddílovém "přestupu" hovoří předseda klubu PETR JAHODA.

Pane předsedo, popište úvodem, kdy se vlastně nohejbal v Modřicích objevil?

Nohejbal se v Modřicích hraje již téměř 30 let a začal, jak se říká, zcela od píky. Vznikl v době, kdy se naši otcové zakladatelé dostali do věku, že fotbal už pro ně nebyl to pravé a přemýšleli co dál ve sportu. A zvolili ke štěstí nás všech právě tento krásný sport. Vlastními rukami vybudovali nohejbalový areál a začali hrát první soutěže. A protože v té době veškerý modřický sport působil pod organizací Sokol, začlenil se tam i nohejbal. Pod modřickým Sokolem jsme tedy prošli dlouhým obdobím od budování základů nohejbalu až po výstup na pomyslný vrchol, tvořený extraligovými tituly či vítězstvím ve Světovém poháru klubů.

Proč jste se tedy rozhodli k této změně?

První impulsy se objevily na počátku sezóny 2014. Tehdy došlo k odchodu Michala Janeby z funkce předsedy oddílu nohejbalu. V té době také zastával a stále ještě zastává i pozici starosty modřického Sokola. Dřívější propojení obou funkcí poskytovalo oddílu dostatečný administrativní komfort. Situace z pohledu právně-účetního byla totiž taková, že oddíl nohejbalu neměl navenek žádnou svoji právní subjektivitu a identitu. To sebou neslo řadu obtíží. Nemohli jsme mít samostatný účet v bance ani podpisovat žádné účetní či smluvní doklady. Veškerý tok peněž a podpisy tedy musel probíhat oklikou přes Sokol. To znamenalo vyšší pracnost i menší flexibilitu. Jako rozhodující se však ukázal přístup celostátních orgánů Sokola. Ty nás sice na straně jedné plácaly po ramenou, že jsme pro něj republikově nejlepší oddíl co do zisku domácích i zahraničních úspěchů, ale na straně druhé se jejich podpora rok od roku snižovala. A vyvrcholilo na počátku roku 2015, kdy nám orgány Sokola oznámily, že dle jimi přijaté interní směrnice nesmíme mít v názvu družstev, figurujících v soutěžích, jméno sponzora. A pokud název nezměníme, odejmou nám veškeré vyplácené dotace. Marně jsem se snažil činovníky Sokola přesvědčit o tom, že nemohu po tolika letech přijít za naším generálním sponzorem, který nám vyplácí násobek prostředků od Sokola, s tím, že jeho jméno nebude v názvu figurovat. Nebyla s nimi řeč a připadalo mi, že vůbec nechápou dnešní ekonomickou realitu. Náš generální sponzor SDS Exmost se však zachoval fantasticky a pro rok 2015 nám obvyklý roční sponzorský příspěvek navýšil o částku, původně poskytovanou republikovým Sokolem. S naším generálním sponzorem jsme si nastínili hlavní obrysy nového oddílu a začali jednat.

2016 mnkmodrice 2V názvu nového oddílu je zvýrazněno jeho sepjetí s městem Modřice. Chápu to tak správně?

S městem Modřice jsme od samého počátku náš záměr velmi detailně konzultovali a vzájemně ladili formu i obsah naší budoucí spolupráce. Nohejbal je sportovní výkladní skříní Modřic a prakticky po celou dobu ho město podporuje. Vzpomeňme jen Světový pohár družstev 2014, který bychom bez masivní finanční i organizační podpory města vůbec nemohli pořádat. Pro budoucí období se tak město Modřice vedle firmy SDS Exmost stává naším hlavním partnerem, pomocníkem i finančním podporovatelem. V orgánech nově založeného klubu je také starosta města ing. Josef Šiška tak, aby město mělo detailní přehled o situaci v oddíle a mohlo se na jeho chodu i přímo podílet.

Pak musela asi přijít spousta práce s praktickým založením klubu.

V průběhu měsíce května byla svolána ustavující schůze nového oddílu. Na ni musela být připravena celá sada právních dokumentů. Museli jsme vytvořit Stanovy, Organizační řád, Jednací řád, zajistit nominanty do orgánů oddílu a následně zvolit Výkonný výbor a Kontrolní komisi. To vše v takové právní kvalitě, abychom dosáhli zápisu oddílu do spolkového rejstříku. Již v době rozhodnutí o založení klubu jsem se spojil s jihomoravskými orgány České unie sportu. O celé situaci jsem je informoval a také o rozhodnutí vstoupit do ČUS po založení oddílu. Právnička ČUS nám poskytla obecné rámce potřebných právních dokumentů, které jsme následně dotvořili k naší potřebě. Prožil jsem si takové malé právnické období a musím říci, že v nedávných dobách kmotrovské slávy bych na nejmenované západočeské univerzitě měl zcela jistě řádně započtených několik semestrů a pokud by byl rektor nohejbalista snad i doktorský titul. Vše bylo dokonáno a Městský nohejbalový klub Modřice z.s. (MNK) byl řádně zapsán do spolkového rejstříku.

Děťátko se tedy narodilo, ale zatím to byl jen schránka bez obsahu.

Ano. Byl to jen právní rámec pro další činnost. Nyní jsme museli projít procesem vstupu nových členů a také zajištěním všech dokumentů, které nám umožňují plynule navázat na nohejbalovou činnost TJ Sokol Modřice. Veškeří dřívější členové TJ Sokol Modřice podepsali přihlášku do MNK a k dnešnímu dni má náš oddíl 71 členů, z čehož je 20 v mládežnických kategoriích. Následně jsme museli se Sokolem Modřice podepsat smlouvu o převodu veškerých práv a povinností k hráčům a nohejbalové činnosti. Současně jsme požádali vstup do ČNS, podali žádost na převod soutěží, vytvořili kartu oddílu a zaregistrovali všechny hráče. Celý tento proces probíhal v právní gesci ČNS tak, aby mohl být po řádném zaplacení všech s tím souvisejících poplatků jeho orgány těsně před Vánocemi projednán a akceptován.

S jako vizí vstupujete do své první sezóny?

Vzhledem k tomu, že kádr A mužstva zůstává i pro rok 2016 identický jako v roce 2015, nemůžeme mít jiné cíle, než obhajobu všech našich sportovních úspěchů. I když vzhledem k historicky nejúspěšnější sezoně z pohledu všech republikových soutěží roku 2015 to je velmi náročný cíl. Chceme samozřejmě i nadále dobře reprezentovat naše město v Dorostenecké lize, 2. lize mužů i krajském přeboru mužů. Skvělé je, že máme početně základnu v obou žákovských kategoriích. Chuť a zápal těchto malých kluků do hry společně s erudicí jejich trenérů mě naplňuje nejenom radostí, ale hlavně optimismem z pohledu budoucího fungování oddílu.

2016 mnkmodrice 3Od špičkového oddílu se čekají i činy, přesahující oddílový rámec. Chystáte se přispět na oltář nohejbalu?

Modřický nohejbal se v posledních letech vždy snažil pomoci jak republikovému, tak mezinárodnímu nohejbalu. V roce 2016 bychom byli rádi hlavním místním partnerem ČNS pro pořádání mistrovství světa, které bude v listopadu v Brně. Chtěli bychom zde zúročit zkušenosti a dovednosti našich lidí z pořádání Světového poháru a také výrazně napomoci zapojení orgánů města Brna, Jihomoravského kraje a dalších sponzorů do celé akce. V roce 2016 se také rozběhne stavba nové multifunkční sportovní haly v Modřicích. My nohejbalisté jsme měli to privilegium, kdy jsme na samém počátku vzniku ideje a vnitřního uspořádání haly byli přítomni u prvních schůzek a do projektu mohli zakomponovat naše požadavky z pohledu nohejbalu. Hala bude mít kromě tří plnohodnotných kurtů, včetně možnost přestavby na obří centrkurt, dostatek zázemních a regeneračních prostor, včetně prostor pro zajištění obrazových přenosů na nejvyšší úrovni. Jsem už nyní pevně přesvědčen, že po dokončení haly v roce 2018 dostane celý český nohejbal další moderní centrum, které v prostoru Moravy doplní Sportovní centrum Nymburk, stane se tak druhou nohejbalovou základnou a poslouží dalšímu rozvoji našeho krásného sportu.

Kromě oddílové funkcionařiny vás čeká i ta svazová. Co jako nově kooptovaný člen VV ČNS vzkážete v novém roce nohejbalové veřejnosti?

Samozřejmě úvodem chci všem nohejbalistů popřít hlavně zdraví a ať se jim vyhýbají zranění. Vedle toho co nejvíce nohejbalových úspěchů. A pokud to nebudou úspěchy úplně na té nejvyšší úrovni, tak ať mají vždy ze své hry radost a dobrý pocit. Rád bych všechny, kterým leží na srdci budoucnost českého nohejbalu, požádal, ať se pokusí svoji energii z diskuzních fór přesunout do konkrétní práce ve prospěch celého nohejbalu. Mistrovství světa, které budeme pořádat v letošním roce, musíme vlastní přidanou hodnotou proměnit v další impuls na postup domácího i mezinárodního nohejbalu v žebříčku popularity sportů. Kdyby před lety při založení nohejbalu na osadách někdo řekl, že se v něm jednou bude konat mistrovství světa za účasti týmů ze čtyř kontinentů, znělo by to jako sci-fi. Tak možná nyní vypadá i idea olympijského nohejbalu, ale proč se o ni společně nepokusit!