Nejčtenější články - Publicistika

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


 • 10.01. 15:54 Pravidla - aut
  Rozhodčí vždy hledá stopu doteku míče s čárou. Pokud se jí míč dotýk ...
 • 10.01. 12:45 Pravidla - aut
  [quote="Stehlik":1ltfvyqo]je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč ...
 • 09.11. 18:41 Pravidla - aut
  je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč dotknout čáry. ...
 • 31.10. 22:10 Pravidla - aut
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přesnou definici rozlišující dopad mí ...
Kauzy se nevýhybají ani mládežníkům Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Čtvrtek, 08.08.2013

2013 kauzakotlarka 01(Praha, Prostějov) Horké letní počasí přeje spíše plovárenskému charakteru nohejbalu. Leč za necelý měsíc už pouťákové časy končí a svazové soutěže se naplno roztočí do obrátek. Občas se ale něco zadrhne a v tu chvíli do soukolí vstupuje v roli mechanika svazový orgán. Letošní největší kauzou, alespoň tedy zatím, se stala ta extraligová „jmenovková“, ve které hlavní roli sehrál žatecký mladík Sýs a družstva z Žatce a Karlových Varů. Ve výrazně klidnějším duchu se zatím nesla druhá kauza, a to Kotlářka – Prostějov.

Spory z mládežnických soutěží nebývají tolik propírané, ba ani četné. Bohužel o to mívají těžší dopady na aktéry, protože nedozralému organizmu je mnohem těžší vysvětlovat procesy a zákonitosti, ve kterých se taková kauza pohybuje. Je jasné, že u řady mladíků zůstane v duši velká hořkost a také zloba. Nepochybně i tato poslední řešená událost dorostenecké ligy nepřispěje k dobrým vztahům. Nicméně každý klub má právo namítat, cítí-li se poškozen.

„Věřte nebo nevěřte, ale nám vůbec nešlo o ty dva body, které by nás stejně nespasily. Šlo nám hlavně o princip. Na jednu stranu došlo k potrestání zákazem činnosti rozhodčího za to, že špatně vyplnil zápis. A tady rozhodčí nesplní takové základní podmínky, jako změřit si hrací plochu, herní prostor a čáry. Nechali hrát utkání za neregulérních podmínek,“ vysvětloval trenér prostějovského družstva RICHARD BENEŠ. Pro ty, kteří tuto kauzu nesledovali, jen krátké popsání, co se událo. Po utkání Botas dorostenecké ligy SK Kotlářka Praha – TJ Sokol I Prostějov (výsledek utkání 6:1, hráno díky špatnému počasí v hale) podal hostující oddíl námitku proti výsledku utkání a požadoval jeho kontumaci.

V popisu události namítající mj. uvedl (zkráceno): „Na kurt byly nalepeny bílé pásky o šířce 2,5 cm, což je v rozporu s pravidly nohejbalu. Ke kůlu nechali oba rozhodčí přinést stůl a tři židle. Byl jsem se osobně zeptat, jak bude vymezen herní prostor. Bylo mi řečeno, že hrací plocha bude až po bílé mantinely, které byly umístěny kolem celé této hrací plochy. Takže v rozporu s Metodickým pokynem č. 01/2013 („v herním prostoru se nesmí nacházet jakékoliv překážky, jako stůl, židle, lavice…“). Po celou dobu zde byl umístěn stůl se židlemi a po celou dobu zde seděl jeden pořadatel. Navíc se v této rozhodčími takto vymezené ploše nacházela i jedna branka na florbal, kde byl téměř po celou dobu vždy i jeden z hráčů Kotlářky. Tyto skutečnosti hrubě ovlivnily průběh a tím i výsledek celého utkání.“ K námitce namítající dodal několik pochybení prokazujících fotografií, které pořídil v průběhu utkání.

Na obhajobu domácího družstva uvedl ve své výpovědi vedoucí MARTIN HLAVIČKA mj: „Bílé mantinely, které měly vymezovat herní prostor, tvoří florbalové hřiště 44 x 22 m a kurt nebyl podélně uprostřed, vznikl za jednou zadní lajnou volný prostor 5 m a za druhou 21 m. Nařídil jsem tedy vždy jednomu z domácích hráčů, aby se zdržoval u florbalové brány (19 m za kurtem) a podával míče. Stolek pro rozhodčí jsem nechal umístit pod lanko, držící síť, cca 2-2,5 m od kurtu. Stává tam během všech turnajů, které zde již šest let pořádám. Během hry se k němu žádný hráč ani nepřiblížil, nikoho neohrozil ani neomezil a nebylo ani námitek. Lajny tvořila papírová páska, jejíž šířku jsem si neověřil a rozpor s pravidly si neuvědomil a nikdo ani nic nenamítal. Pásky jsem měl dost a v případě potřeby jsem mohl zjednat nápravu. Po skončení utkání jsem si všiml, že přítomný funkcionář hostujícího družstva fotí detail lajny spolu s metrem. Zeptal jsem se ho k čemu je to dobré a on mi odpověděl, že lajny nejsou podle pravidel. Na dotaz, proč mě na to neupozornil dříve, abych mohl zjednat nápravu řekl, že si toho všiml až nyní. Žádnou jinou připomínku hosté neměli ani během utkání, ani po jeho skončení.“

2013 kauzakotlarka 02Rozhodující STK ČNS ve složení Králík, Lechnýř, A.Stehlík námitku v plném rozsahu zamítla. Jako zdůvodnění uvádí: „Žádný účastník utkání před a ani v jeho průběhu si na užší čáry nestěžoval, i když namítající uvádí, že skutečnost užších čar a nerespektování Metodického pokynu STK a KR hrubě ovlivnilo průběh utkání. Skutečnost užších čar mohla ztížit rozhodování pro rozhodčí. V námitce a ani v dalších vyjádřeních účastníků řízení nebylo uvedeno, že docházelo k nesprávnému posouzení hry ze strany rozhodčích na základě faktu, že čáry byly užší (viz námitka). Navíc rozhodčí v rámci plnění svých povinností daných jak pravidly, tak soutěžním řádem neshledal žádnou obecnou překážku ve hře, tak jak jsou pravidly stanovena. Dále STK plně věří, že v případě kdyby někdo v průběhu utkání na skutečnosti, které jsou v námitce popsány, rozhodčí upozornil, byla by z jejich strany sjednána okamžitá náprava.“

Není pochyb, že stejně jako některá předchozí kritizovaná rozhodnutí svazových orgánů, i toto vzbudí alespoň polemiku. „Kvalita odůvodnění daného rozhodnutí nekoresponduje z významem daného porušení a vytváří právní precedent. Dotýká se totiž základních nohejbalových prvků, které v článku číslo jedna pravidel nohejbalu definují elementární základy naší hry,“ říká předseda DR ČNS JIŘÍ MATYÁŠEK.

K prolomení článku č. 1 Pravidel nohejbalu skutečně zatím nikdy v minulosti nedošlo. Resp. když při namítané události došlo, vždy následovala kontumace, nebo alespoň opakování utkání. Pro ty méně zběhlé, tento článek definuje základní herní zařízení a vybavení (herní prostor, hřiště, rozměry, povrchy, čáry, síť, upínací zařízení sítě, míč, lavičky). Včetně tolerancí všech zde uvedených rozměrů. Z minulosti vzpomeňme např. kauzu Janovice – Břve z roku 2005. I zde proti sobě stála premisa „odehrání utkání za každou cenu“ a článek č. 1 pravidel (premisa „nelze uznat výsledek, dosažený za neregulérních podmínek“). Tehdy došlo k opakování namítaného utkání. Znamená to tedy, že lze dnes odehrát a uznat výsledek utkání, kde jsou čáry namalovány tenkou fixou, nebo se odehrál třeba s volejbalovým míčem? Teoreticky ano, pokud během utkání nikdo z účastníků, včetně rozhodčích neprotestuje a případnou námitku řešící orgán to neshledá jako větší ovlivnění regulérnosti. Je to ale pro nohejbal správně?

„V nedávné minulosti se vyskytly případy, kdy za shodný prohřešek přišly dva rozdílné tresty, nebo také žádný trest. Je to nebezpečné v tom, že nelze předvídat rozhodnutí a pak záleží jen čistě na personálním složení a náladách rozhodujících orgánů. Což se dlouhodobě může vymstít a důvěra v rozhodování může poklesnout. Pokud se nám něco v předpisech nelíbí, nebo se nám to zdá příliš tvrdé, tak ty předpisy změňme. Ale musíme se vždy řídit těmi, které platí. Rozhodčí nemají v žádném případě k dispozici generální pardon, i oni se musí řídit pravidly. Nemohou tedy svévolně omilostnit prohřešky, počínaje třeba neoprávněnými starty a konče hrou na hřišti, jehož prvky nemají stanovené rozměry,“ dodává obecně závěrem Matyášek.

 

Komentáře   

 
#21 David 2013-08-13 09:21
To je malér. V tom případě by ještě měla pořád běžet lhůta pro odvolání. O tom žádná. Jenom bych se chtěl p. Beneše zeptat ( pokud je to pravda), proč neprotestoval hned když se hrálo. Poznat že čára je půl takové co má být přece musí každý amatér. Jestli vám uznají odvolání, tak ho asi vyhrajte. Z morálního hlediska bych ho ale nepodával.
 
 
#22 Antonín Stehlík 2013-08-13 14:52
Je mi líto ale i na oficiálních stránkách svazu je stále ještě teď stará emailová adresa. Jestli ji předseda STK přebíral z ofiko stránek tak přebral tu starou. http://nohejbal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=78
 
 
#23 Beneš 2013-08-13 15:31
Tondo, prosím Tě nesnaž se hájit svaz, když to hájit nelze. Rozhodnutí STK nedošlo ani na půvoidní starou e-mailovou adresu, zjišťoval jsem si to a navíc na stránkách ČNS se rozhodnutí objevilo až minulý týden. Ne Tobě, ale mně je líto, že k tomuto v mém milovaném sportu, kterému jsem věnoval zdarma tisíce hodin musí docházet
 
 
#24 Beneš 2013-08-13 15:34
Ještě malý dovětek. Jak v diskusi psal a zveřejňoval Martin Hlavička zaslání rozhodnutí tak v příloze komu jsou uvedeny e-mailové adresy, kam rozhodnutí bylo zasláno a u nás tam je uvedeno : TJ Sokol I Prostějov, což žádná mailová adresa není.
 
 
#25 Antonín Stehlík 2013-08-13 15:35
Ríšo, nehájím svaz. Na oficiálních stránkách je ještě teď stará emailová adresa to je vše. A email s rozhodnutím jsem dostal 11.6. a byla tam tvá stará adresa. Pokud jsi byl dohodnutý že ti někdo případně poštu přepošle, stala se někde mezi vámi chybička. Ale to neomlouvám svaz, že měl mít hned tvou adresu aktualizovánu. Já se s tebou neperu... :-)
 
 
#26 Antonín Stehlík 2013-08-13 15:38
Když hlavičku v tom emailu rozkliknu, objeví se adresa ale jen v emailu, takhle v diskusi ne.
 
 
#27 David 2013-08-13 18:40
P. Beneši právo na odvolání by vám nemělo být upřeno. Jestli jste na svaz posílal novou adresu svaz jí nezměnil ve svém adresáři, jeho chyba. Přesto všechno se vás znovu uctivě ptám, proč proč jste neprotestoval hned když se hrálo?
 
 
#28 Beneš 2013-08-14 07:17
Davide, obrátím Tvou otázku takto. Kde je psáno, že si já, jako hostující mám před zápasem stěžovat na něco, co je ze strany pravidel nohejbalu a povinností domácího družstva a povinností rozhodčích samozřejmé. I já připravuji domácí zápasy a vždy k tomu přistupuji tak, že jsou mi známy a respektuji všechny povinnosti, které mám.Nevím. zda o tomto v nějakém článku hovoří Soutěžní řád a další směrnice.
 
 
#29 David 2013-08-14 07:39
Máte úplně pravdu. Zeptal jsem se protože by mi přišlo férové na to upozornit před zápasem. Třeba by p. Hlavička s tím ještě mohl něco udělat. Sám to říká. Takhle to vypadá jako vaše spekulace. Moc nohejbalistů asi nevěří že by námitka byla, kdyby Prostějov vyhrál.
 
 
#30 Jindra K. 2013-08-15 09:22
Co teď předvádí na svazu STK je na facku. Jediným pořádným šéfem STK byl pan Knop z Varů. Plno z vás mělo řeči, ale Knop jel tvrdě podle řádů. Každý věděl na čem je. A dneska? Jednomu odpustí že neměl předpisový sako, lajny, mládež, ženský. Druhýmu dá kontumaci nebo ho ronvou vyhodíme dolů. Prezident i dozorčí komise hraje mrtvýho brouka a nechtěj se s tím špinit. Přehmaty STK nejsou náhoda. Zajímalo by mně zda s tím něco někdo udělá.
 
 
#31 M.H. 2013-08-15 09:57
Chutě do toho, Jindro K.!!!