Nejčtenější články - Publicistika

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 02.03. 16:50 Ján a Martina
    Upřímnou soustrast všem kdo je znali, jménem nohejbalového oddílu MNK Mod ...
Žatec se loučí s body i penězi Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Sobota, 27.04.2013

2013_kauzazatecvary_01(Praha) Tvrdý, ale zřejmě očekávaný verdikt, vynesla Sportovně-technická komise ČNS v první letošní extraligové kauze Žatec - Karlovy Vary. Za nastoupení do utkání domácího hráče Sýse bez jmenovky na dresu se Žatečtí mohou nyní rozloučit nejen se dvěma body za překvapivou výhru 6:3 nad favoritem (a dalším bodem za kontumaci), ale také s pětitisícovou částkou, která odejde na svazové konto. Naopak Karlovarští tak (ne)um hráčský nahradili umem funkcionářským a poskočili v tabulce vzhůru.

V žateckých řadách zřejmě prvotní nevoli vyvolá to, že ze tří o námitce rozhodujících členech STK se pro kontumaci vyslovili oba členové z Karlovarského kraje (Králík a Lechnýř, A.Stehlík se zdržel). U takových kauz by jistě slušelo širší spektrum rozhodovatelů, včetně těch z jiných částí republiky. Nicméně můžeme dlouze diskutovat o sportovní etice či neetice ze strany namítajícího oddílu, stále však platí jediné. Předpisy. A ty je nutné respektovat a dodržovat.

"Předmětné ustanovení je v rozpisech dlouhodobých soutěží už dlouho. Naopak letos jsme je v rozpise zmírnili a rozdělili tak na dva druhy sankcí, na nepřipuštění ke hře a na pokutu. Bohužel se ukázalo, že mnozí funkcionáři i rozhodčí předpisy neovládají tak, jak by měli. Chyba nastala jak na žatecké straně, kteří nasadili do hry hráče bez jmenovky, tak i na straně rozhodčích. Ti, ač byli ze strany družstva Karlových Varů na nesoulad s předpisy upozorněni, nechali hráče odehrát své zápasy. Pak už to byla klasická procedura s námitkou a my neměli možnost rozhodnout jinak. Do budoucna bude asi třeba, a to nejen v tomto případě, odlišit provinění, která naruší samotnou sportovní regulérnost utkání a provinění, která jí nenaruší, ale poškodí vnímání utkání ze strany diváků, médií, partnerů," okomentoval kauzu předseda STK IVAN KRÁLÍK.

Pochopitelně v Žatci verdikt cítí jako křivdu a využijí opravných prostředků. "My se určitě proti rozhodnutí STK budeme odvolávat. První věcí je samotný střet zájmů. Rozhodnutí vzešlo od dvou rodáků z Karlových Varů, což je jasný střet zájmů. Nevím, proč nerozhodovali členové STK, kteří jsou z jiných měst. Chceme docílit, aby další hlasování bylo spravedlivější. Další věcí je, že jsme v tom nevinně. Jestliže někomu spadne během rozcvičení jmenovka, co se dá dělat. Rozhodčí do té doby nic neřešili, Varští je začali upozorňovat až když prohrávali 3:5. Je jasné, že kdyby Vary vyhrály, nic by se neřešilo. Nebo kdyby nás rozhodčí včas upozornili, mohli jsme na to reagovat výměnou za jiného hráče. Také se mi zdá divné, že za jednu věc padly celkem tři tresty - pokuta, ztráta bodů a ještě sankce pro rozhodčí," řekl k událostem PETR VÍT, vedoucí žateckého družstva.

2013_kauzazatecvary_02Za nedostatek sportovního ducha bude jistě pranýřován karlovarský oddíl. Vedoucí družstva FRANTIŠEK VESELÝ však nabízí svůj názor. "Na absenci jmenovky na dresu hráče Sýse upozornil hlavního rozhodčího trenér našeho družstva za stavu 3:0 na zápasy. A to na začátku prvního setu, do kterého zasáhl hráč Sýs. Pokud by rozhodčí tuto námitku uznal, tato trojice by byla okamžitě skrečována, protože hráč Brehm střídal v předchozí trojici, domácí k utkání nastoupili v sedmi hráčích a nikdo jiný na jejich lavičce již tedy nebyl. Následně jsem i já, jako vedoucí hostujícího družstva, upozornil oba rozhodčí na absenci jmenovky ještě několikrát. Opět bezvýsledně. Vzhledem k počtu hráčů domácích by utkání probíhalo od stavu 3:0 naprosto jinak. Protože by se nehrála trojice, třetí dvojice v jiné sestavě, singl za jiných podmínek (mj. kdyby třetí dvojice byla bez třetího setu, tak by singl hrál hráč Babka, který po nemoci nebyl dostatečně připraven), asi by se tím pádem nezranil hráč Vanke, protože by hrál tak o 30 minut dříve a jistě by byl průběh zápasů jiný. Dále by tedy následovala skreč další trojice a ve dvojici by nastoupil hráč Vanke s Kokšteinem a ne Kokštein a Kubín junior. Jinými slovy, od stavu 3:0 by probíhalo naprosto jiné utkání a zajisté by dopadlo jinak, třeba 6:2, ale spíše minimálně remízou. Navíc je třeba říci, že v tomto utkání nikdo nikdy neviděl hráče Sýse se jmenovkou na dresu a zde je vyjádření čtyř zástupců domácích evidentně lživé a jejich konstrukce možného zdůvodnění směšná. Jednoznačně však rozhodčí do nastalé situace dostali domácí, kteří vědomě uvádějí ve výpovědích, že mu jmenovka během hry spadla a nasadili hráče v rozporu s platnými předpisy. Že je rozpis soutěže v daném bodě zřejmě až přespříliš přísný uznáváme, ale my jej nenavrhovali a navíc - proč se vůbec v nohejbale toto řeší? Nemělo by to být samozřejmostí, že stabilní hráč má jmenovku na dresu? Pokud se bavíme o tom, kdo udělal první chybu, tak to je tým domácích a až teprve poté rozhodčí. Nezaměňujme v zájmu nohejbalu sled událostí."

Na diskuzi při příštích novelizacích předpisů je to, zda sankce za porušení ustanovení o číslování dresů a jmenovkách nejsou příliš tvrdé vůči sankcím za jiná porušení a neměly by do budoucna spíše být řešeny jen pokutou. Vezměme si teoretický příklad. Mužstvo, kterému bude hrozit sestup, začne trénovat s neschváleným vybavením (míče, síť). Které však za jistých okolností může být shledáno regulérním (pro ty, kteří dobře neznají svazové předpisy - neschválené a neregulérní vybavení jsou dva rozdílné pojmy s odlišnými sankcemi za porušení). S takovým vybavením, které rozhodčí (zejména tam, kde nerozhodují utkání z jiného kraje delegovaní rozhodčí) uzná jako regulérní (apropó, kolik že hostujících družstev sebou vozí měřící potřeby pro kontrolu regulérnosti), pak nastoupí ke klíčovému utkání o sestup. Díky nezanedbatelné výhodě soutěž udrží a sankci za necertifikované hrací potřeby (3.000 - 10.000 Kč dle výše a kategorie soutěže) rádo zaplatí. A to nemluvíme, jak by asi reagoval zástupce svazového partnera - dodavatele certifikovaného vybavení, pokud by náhodou byl utkání přítomen, nebo měl možnost ho shlédnout ze záznamu. V tomto kontextu se absence jmenovky (či podobné provinění s číslováním hráčů) jeví jako minimálně o stupeň slabší provinění. Jiný úhel pohledu nás však může napadnout při srovnání s většími sporty. Tam k takovým záležitostem prakticky nedochází.

Kromě oddílu Žatce trest v této kauze neminul ani oba rozhodčí, Sachla ml. a Škodu, kteří si nezapískají pět utkání dlouhodobých soutěží VV ČNS. Otázkou je, zda STK má oprávnění vynášet jiné tresty, než ty, vyplývající z rozpisů soutěží nebo Soutěžního řádu ČNS (sankce pro oddíly). V tomto případě statut STK totiž nepřiznává pravomoc trestat podle Disciplinárního řádu ČNS - ta výhradně náleží jiné svazové komisi, disciplinárce. Celý text rozhodnutí naleznete zde.

 

 

Komentáře   

 
#21 trenér 2013-04-30 23:11
Ať se koukám jak koukám nikde nevidím, že by kontumace byla za nejedenotný dres, nebo číslo a jméno na dresu. Jenom nepřipuštění hráče rozhodčím. Chyba rozhodčího - trest pro rozhodčího. Ten dostali. Proč a podle čeho by to měl odnést celý tým kontumací?
 
 
#22 Starej Hugo 2013-05-01 08:54
STK trestala nepochopitelně krutě. Podle mého názoru se dopustila několika závažných chyb.
Obvyklé je, že porotci zváží možnost nařčení z předpojatosti a jednání opustí.
K verdiktu o kontumaci byl pravděpodobně použit čl.7.3 1d)Disciplinárn ího řádu "(neoprávněný start v utkání)"; jiný důvod nelze objevit.
Sýs nastoupil v jednotném sportovním úboru bez jmenovky. Rozhodčími byl ke hře připuštěn a odehrál celé utkání. Za takových okolností nelze jeho start považovat za neoprávněný. To, že byl připuštěn ke hře, přes údajné upozornění soupeře, je hlavně chybou rozhodčích.
Podle Statutu STK nepřísluší této komisi řešit disciplinární záležitosti rozhodčích. K tomu má kompetenci Disciplinární komise.
 
 
#23 Starej Hugo 2013-05-01 09:22
Rozumné by bylo zrušit celé rozhodnutí orgánu v 1.stupni a pověřit jednáním Disciplinární komisi, u které je větší naděje na nezávislé jednání.
V poslední době vanul z K.Varů zdravý nohejbalový vítr. Najednou je tady zase ten staromódní zatuchlý zápach Varští, ještě máte šanci s využitím čl.4.8 DŘ navrhnout zastavení řízení. Nohejbalová veřejnost je připravena vám tu pošetilou honbu za umístěním odpustit.
K příspěvku 2 Vít Zgarba. Jeho upozornění na možnou kontumaci všech letošních utkání je zjevnou nadsázkou, ale věta čl.2.1c) RDS týkající se velikosti písma a čísel na dresech není jednoznačně srozumitelná. Závorka (číslo) nemůže vyloučit předešlé tvrzení, že "Písmo i číslice musí mít stejnou výšku 14 cm. Je až humorné, jak "8-právník" nabádá Zgarbu k citaci celé věty a sám ignoruje její neopominutelnou 1.část.
Tato zdánlivá maličkost mírně znevažuje pravidlo o číslech a jmenovkách, které jistě bude upraveno, což měl zřejmě V.Zgarba na mysli.
 
 
#24 to Hugo 2013-05-01 19:40
Typicky české. Hledat jiné významy vět, než velízdravý selský rozum. Zpochybňovat i jasné znění textu. Někdy opravdu stačí jen zapojit selský rozum: někdo zřejmě úmyslně do věty "Písmo i číslice musí mít výšku min. 14 cm (číslo) na horní části úboru, min. 7 cm (číslo) na spodní části úboru." VLOŽIL ZÁVORKY, ABY ZDŮRAZNIL, ČEHO SE TÝKÁ 14 CM...
Typycky česky jde jistě zpochybnit i výrok "Vinen" protože mu předchází spousta jiných slov a tak vlasně možná neplatí nebo jen někdy, ale vlstně vůbec, protože texty zákomů a pravidel jsou nejasné. OMG Kde to jsme!
Očekávám tedy další námitku - tentokrát třeba od Vsetína, když si vyrobí (pro jistotu) 20 cm jmenovky - jen pozor, aby Vám neodpadly
 
 
#25 Knop Gerhard 2013-05-02 16:46
Jelikož by se to sem nevešlo, tak své vyjádření vkládám na zetlog. Myslím, že je nutné, aby se náš oddíl trochu hájil všemožným "soudům" o tom co je a není správné.
 
 
#26 trenér 2013-05-02 19:00
Uvědomte si konečně že existujou dva různé případy:
1. Neoprávněný start. To je hráč který nemá v utkání co pohledávat. I když to rozhodčí nechá, vždycky to odnese i družstvo. V řádu je za to KONTUMACE.
2. Nepřipustění do hry hráče který startuje oprávněně. To je jenom věc rozhočího a když ho připustí, jsou potrestaný rozhodčí. Družstvo za důvody nepřipustění dostává POKUTU.

Schválně proč si myslíte, že v řádech jsou dvě různý slova: NEOPRÁVNĚNÝ a NEPŘIPUSTĚNÍ ?? Proč si myslíte, že v v řádech u kontumace nikde není, že by kontumace byla za nejedenotný dres, nebo číslo a jméno na dresu.
 
 
#27 LL 2013-05-02 19:32
Někdo už to překlopil na zetlog. Když si to přečtu tam i tady to je expertů. Zajímavý že v diskuzích se s nima dá topit a když takovou kauzu má svaz vyřešit, nejsou lidi.
 
 
#28 Franta Veselý 2013-05-02 20:22
I já jsem ještě doplníl Gerharda a na ZZZZ vložil mé celé vyjádření pro Martina Maršálka, zaslané v neděli 28.dubna večer, jako jím vyžádaná reakce na čerstvý článek v Nohecmagazínu, do něhož dodatečně bohužel vložil pouze jeho část...
 
 
#29 Honza 2013-05-03 13:35
Opravdu je to v pravidlech s kontumací tak jednoznačné, jak popisují Varští, nebo to ti Žatečtí truhlíci mohli odehrát v teplákovkách a nic by se nedělo ?
 
 
#30 Petr 2013-05-04 19:01
Pokud to dobře Chápu pokuta byla za to že nastoupil Hráč Žateckého oddílu na zápas proti Karlovým Varům bez jmenovky na svém dresu ?
 
 
#31 L.Albrecht 2013-05-06 12:01
Zdá se , že se strhla pěkná lavina. Sledujte situaci kolem utkání dorostenecké ligy Kotlářka - Prostějov.
Kotlářka vyhrála na hhřišti, ale Prostějovov podal námitku a žádá kontumaci.
 
 
#32 Jindra K. 2013-08-15 09:28
Jmenovka ovlivnila zásadně zápas, kontumace bez milosti. Branka v herním poli a čáry s poloviční šířkou ale neovlivnila. Jenom já jsem blbec, nebo někdo další??