Nejčtenější články - Publicistika

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 02.03. 16:50 Ján a Martina
    Upřímnou soustrast všem kdo je znali, jménem nohejbalového oddílu MNK Mod ...
Kdo odvalí mládežnický balvan? Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pondělí, 03.12.2012

2010_vvhcns_20(Nymburk) Volba prezidenta? Volba členů Výkonného výboru? Změna Stanov? Příjem podání z voleje? Nebo snad členská registrace jednotlivců? Kdepak. Nic z toho nenarušilo poklidný chod volební Valné hromady ČNS, konané v Nymburce. Nejbouřlivějším bodem byla problematika povinnosti mládežnického nebo ženského družstva pro oddíly družstev mužů. Ale ruku na srdce, čekali byste něco jiného? Vždyť tato problematika začíná napodobovat problematiku okolo mezinárodních pravidel, která dokázala prakticky paralyzovat činnost mezinárodní federace FIFTA. Stane se v rámci českého svazu také takovým obludným balvanem, který není lehké odvalit?

Otázka toho, jak řešit povinnost družstva mužů se podílet na výchově mládeže (nebo i nověji žen), není vůbec ničím novým. V soutěžním řádu je ukotvena hodně dlouho a dlouho se o ní nevedly žádné diskuze. Jenže poslední dekádu to s mládeží nevypadá vůbec dobře (a nejen v nohejbale) a nikomu se moc nechce si přidělávat další starosti. Navíc v době, kdy se na kluby ze všech stran valí stále vyšší náklady, spojené s činností. A kdy počet ochotných funkcionářů a trenérů rapidně klesá. Není tedy překvapivé, že se své zájmy snaží hájit jak kluby, tak svaz. Dojít ke konsensu však zdá se, je téměř nemožné.

Projdeme-li si zpětně historii této problematiky, můžeme pozorovat, jakým způsobem se celá problematika vyvíjela a jaké rozdílné metody volily svazové orgány pro její řešení. Nestálost názorů ale stojí na obou stranách barikády, také delegáti svazových valných hromad nemají úplně jasno, co kdy hájit. Důkazem budiž třeba cirkulace ohledně alternace mládežnického družstva ženským družstvem. Zde jde prakticky o to, kdo konkrétně ve Výkonném výboru zrovna hájí zájmy žen. Poslední návrh svazových orgánů ukazuje, že tentokráte ženy takové zastání "tam nahoře" nemají a nebýt toho, že návrh nakonec neprošel, alternace by zmizela v propadlišti dějin.

2012_vvhcns_23Až neskutečně dramatické letošní hlasování o návrhu Výkonného výboru v této oblasti (viz článek k Valné hromadě) trefně dokumentovalo, jak je obtížné skloubit několik různých názorových proudů. Je paradoxem, že dosud nejbrutálnější návrh v této oblasti neprošel o pouhý jediný chybějící hlas. Proč nejbrutálnější? Překladatel, možná už trochu rezignovaný z předchozích neplodných debat a neúspěšných hlasování, totiž všechny čtyři dílčí problematiky sloučil do jediného znění a takto naservíroval delegátům k hlasování. Pokud by zvolil strategii rozdělení alespoň na dvě úpravy, s vysokou pravděpodobností by jedna z obou částí prošla. Na druhou stranu je třeba také vidět, že předkladateli návrhu nahrával menší počet přítomných delegátů na letošní Valné hromadě (delegáty jsou i členové VV).

Pravdou ale také je, že dost munice vystřílely svazové orgány, předkladající návrhy v této oblasti, už na předchozích valných hromadách a dalších zasedáních. Možná tady leží hlavní nebo jedna z hlavních příčin neúspěchu. Prakticky nikdy (a to nikdy je třeba zdůraznit) předkladatel nepředložil delegátům včas komplexní návrh, který by obsahoval všechny důležité požadované parametry (ekonomika, řešení termínové kolize, návaznost na nižší soutěže...). Vždy buď předložený návrh něco postrádal, nebo byl předložen pozdě a delegáti neměli čas se s ním seznámit a prodiskutovat jej s ostatními. Vůbec propagace a srovnání pozitiv a nedostatků, je slabým místem předkladatelů. Od prvních návrhů, které dle slov některých bývalých členů Komise mládeže měly dlouho zůstat v neveřejné formě, totiž silně narostla nedůvěra delegátů. Chce-li po předchozích fiascích nyní svazové vedení pomýšlet na úspěch, musí právě velkou transparentností a možnou veřejnou diskuzi k předloženým návrhům znovu získat důvěru těch, kteří rozhodují o přijetí či nepřijetí návrhu.

Nutné také zmínit, že sisyfovskou práci odvalit balvan na sebe vzal především sám prezident svazu, který už se nevydržel dívat na to, jak do ztracena míří nejen návrhy Komise mládeže, ale nakonec i komise samotná. Jeho návrh, bez jakékoliv servilnosti, byl nejlepším a nejvíce akceptovatelným z dosud v této oblasti předložených návrhů. Ne sice ideálním, ale s šancí uspět. Bohužel již zmíněná strategie sloučení dílčích problematik a také pozdní zveřejnění parametrů nové soutěže mu ukázaly směr, kam odešly i předešlé návrhy. Kde tedy leží ty nepřekonatelné příkopy?

2010_vvhcns_21Nepochybně jedním z těch největších příkopů je fakt, že předkladatelé řešení hází do jednoho pytle KNS s fungujícími krajskými soutěžemi mládeže a KNS, kde si o takových soutěžích mohou nechat zdát. Obavy těch prvních, že s novou republikovou (byť třeba regionálně členěnou) soutěží se jejich dosud fungující krajská soutěž rozsype, rozhodně nejsou liché. Také zkousnout princip, že dobře fungující KNS se mají přizpůsobovat těm KNS, které třeba i práci s mládeží zanedbaly, není snadné. Na druhou stranu svaz skutečně nemůže pominout i ty druhé a musí jim nabídnout nějakou alternativu. Letos předložený návrh vypadal vstřícně, umožnil teoretický souběh jak nové republikové, tak krajské soutěže. Nicméně návrh si sám nevěřil. Proč? Protože účast v nové soutěži vypsal jako povinnou. Pokud by na té povinnosti netrval a zachoval možnost plnění povinnosti krajským družstvem mládeže (nebo snad i družstvem žen), možná by i.... Ale nespekulujme. Každopádně největší kritika se vždy snáší od zástupců KNS a oddílů, jejichž mládežnická družstva působí právě v krajské soutěži. Druhým souvisejícím příkopem je to, že svazové vedení až poslední rok dokáže sem tam někoho potrestat za nesplnění mládežnické povinnosti. I tak ale existují pochybosti o plnění a kontrole v některých krajích. Více exemplárních trestů by určitě některé činovníky odradilo od unfair praktik. Právě najití cesty k oddílům a KNS, kde s mládežnickými soutěžemi nejsou potíže, je alfou a omegou úspěchu reformy mládežnických soutěží. Možná si to předchozí Komise mládeže, kterou vesměs tvořili zástupci špičkových ligových dorosteneckých klubů, tolik nepřipouštěla. Nová, formující se komise, by naopak podle prvních vyjádření měla obsahovat osoby spíše z krajské sféry, pro které by mohlo být snadnější přesvědčit krajské oddíly a orgány.

Aby to ale nebylo tak snadné, povinnost mládeže má dopad do mužských soutěží, hlavně těch krajských. Nemálo družstev, která by měla na to, startovat v krajské mužské soutěži, uvádí jako hlavní důvod neúčasti právě povinnost mládeže. Ani někteří svazoví činovníci se k mládeži moc vstřícně nestaví. "Vemte na vědomí, že nás mládež nikdy nezajímala, nezajímá a nebude zajímat," slyšel onehdá autor tohoto článku od jednoho z činovníků nižšího organizačního článku ČNS. Ze statistických údajů, které byly na letošní Valné hromadě prezentovány vyplývá, že počet krajských družstev mužů výrazně klesá a některé kraje žádnou krajskou soutěž nemají, nebo to hrozí v nejbližších letech. Dokonce v některé krajích existují krajské soutěže de facto, ale de jure mají statut okresní soutěže (přitom v nich startují oddíly z více okresů). I proto tady republikové orgány chtěly novým návrhem předelegovat kompetence ke stanovení mládežnické povinnosti právě na krajské svazy.

Co říci závěrem? Vyvaruje-li se další předložený návrh chyb svých předchůdců a naváže-li na filozofii, kterou ve svém nástinu nové republikové mládežnické soutěže letos prezentoval prezident Kleník, má slušnou naději na přijetí.

 

Komentáře   

 
#1 Mikeš 2012-12-03 14:25
Sám uz nohejbal nehraju, pŕes to mě stale zajímá. Po přečtení článku zde a na stránkách Pražáků se mi zdá, ze vase podání je trochu neobjektivní.
 
 
#2 Beneš 2012-12-03 14:54
Prosadit fungující systém do mládežnických soutěží bude i v budoucnu velmi těžké a složité a to především z důvodu nechuti zástupců oddílů podílet se aktivně na přípravě mládeže ve svých oddílech. Tito lidé budou hledat vždy nějaké důvody proč to nejde dělat tak, jak je to zamýšleno. President a svaz určitě chce rozvoj mládeže včetně+ soutěží, což jasně na VH dokumentoval, možná to chce tvrději prosazovat to, co sám na VH předložil, toť jediná výtka k jeho postoji. Nové komisi mládeže přeji hodně zdaru, jsou zde lidé, kterým prozatím mohu věřit, že budou prosazovat správnou cestu.
 
 
#3 Martin Maršálek 2012-12-03 23:34
Pane Mikeši, díky za názor. Přesto se domnívám, že jsem se držel faktů a jako přímý svědek jednání to zhodnotil objektivně a hlavně bez emocí. Myslím, že jsem dostatečně popsal klady i zápory návrhů v této oblasti, rozebral celou genezi problematiky a popsal i určité typy strategií, které při řešení uvedené problematiky byly použity. Opravňují mne k tomu jisté, snad už dlouhodobější zkušenosti z práce na obou stranách barikády. Je strašně snadné jen někoho vychválit, nebo naopak na něm nenechat nit suchou. Je také rozdíl, zda u tak závažné problematiky, jako je nepochybně tato, vidíte jen tvrdošíjný až dogmatický postoj, či určitou pokoru a myšlenkový vstřícný posun. A musím říci, že s přibývajícím počtem návrhů ten posun registruji (a rostoucí počet souhlasných hlasů delegátů to dokládá). Jsem si zcela jist, že pokud by už letos předkladatel koncipoval svůj návrh tak, že by vedle nové republikové soutěže nechal z hlediska plnění mládežnické povinnosti stejně hodnotné krajské soutěže, návrh by prošel. Článek na pražském webu jsem si pozorně přečetl a byť s něčím musím souhlasit, některé úsudky se mi zdají zbytečně tvrdé až emotivní. Ono je moudré s kritikou šetřit a používat jí cíleně a konkrétně. Jedním z největších problémů komunikace v nohejbalu je to, že se s kritikou neumí zacházet. Kritika je dobrý sluha, ale zlý pán. A dost potíží v nohejbalu vyvolává fakt, že nemálo osob názorové rozpory promítne do roviny osobní. Odsuzovat či dehonestovat někoho jen proto, že má v dané oblasti jiný názor, mi přijde hrozně hloupé. Přeji nové komisi mládeže, aby nenásledovala cestu svých předchůdců a s velmi těžkou oblastí (na které si vylámalo zuby nespočet činovníků) se vypořádala se ctí.
 
 
#4 H. 2012-12-04 07:51
Vždyt je to tak jednoduché Martine, stačí být demokratický jako Matia a objektivní jako Šnídl.
I já přeji komisi mládeže at její snaha není marná a má co největší výdrž.
 
 
#5 M.Šnídl 2012-12-04 08:31
Komise mládeže jistě velmi ocení podporu od H, FŇ, BZ a jiných důležitých nohejbalových osobností. Neber si nikoho do úst, když se neumíš podepsat.H je co Ho...?
 
 
#6 H...? 2012-12-04 10:00
No vidíš, já si zas myslím, že je určitě lepší podpora od anonyma, než leckdy nesmyslná a často trapná (viz článek:dobře utajená tiskovka) napadání a stížnosti od člověka který se sice podepíše, ale jen umí všechny a všechno kritizovat, aniž by sám podal nějaký smysluplný návrh.
Ostatním se omlouvám za odbočení od tématu.
 
 
#7 Petr S. 2012-12-04 12:53
Stále něco napadat a ktitizovat k ničemu nevede. Kdo to dělá, dostane za čas nálepku věčného potížisty. Ostatní už ho vždycky berou s rezervou. Když potom něco třeba i oprávněně zkritizuje, nikdo to už od sebe neodliší.
 
 
#8 M.Šnídl 2012-12-04 13:47
Kdyby si si milé Ho... nechtělo hrát na chytré, tak by si vědělo, že já jsem návrh podal. Dokonce byl prezinent Kamil Kleník VH pověřen, aby na jeho základě řídil vypracování kompromisního návrhu s protistranou. Pověření VH však nesplnil a ničím se nezabýval. To jsou holá fakta.
 
 
#9 trenér 2012-12-05 00:08
M.Šnídl má v něčem pravdu. V roce 2012 se měl udělat společný návrh. Ze zápisu valmné hromady 2011: Valná hromada povuje VV NS vypracováním kompromisního návrhu k problematice soutží mládeže s pihlédnutím na výsledky hlasování delegát VH. Bude vyvoláno vícekolové jednání se zástupci stran obou vypracovaných návrh ke konenému návrhu koncepce mládeže v NS. Tato deklarace je vyjádením dobré vle obou zpracovatel nepijatých návrh pokraovat nadále ve spolupráci na smysluplném návrhu koncepce mládežnických soutží KNS a NS.
S toho co píše M.Šnídl na PNS vyplývá, že se žádné setkání a domluva nekonala. Proč? Články M.Šnídla na PNS i zde k té tiskové konferenci jsou ale dost hrozný. Nehrotil bych to tolik. Jestli tam sedí Kleník, Pabián, Králík, Stehlík, dřív Knop, Frélich, Maršálek, Chvalovský, Hájek, Gajgr, Kovanda atd, tak podle mě vždycky chtěli nohejbalu pomáhat. Někdo líp, někdo hůř. Psát že ne - to je pitomost.
 
 
#10 LL 2012-12-05 12:57
Ríša Beneš má svatou pravdu. Je to tak, každý hledá výmluvy. Co je napsané na stránkách Pražáků je hlavně výlev hořkosti a do objektivního to má hodně daleko. Přijít nasraný ze schůze sednout ke kompu a všechno uraženě rozcupovat, blbost. P.Šnídl by si měl uvědomit, že je předsedou Prahy a teda se od něj čeká nějaké vystupování na úrovni. Zase speciálně u mládeže mi vždycky řpišlo, jak se všichni hrozně kvůli každé maličkosti uráží a jsou ješitný. Chce to po takové schůzi přijít domů vyspat se a ráno moudřejší večera.
 
 
#11 A potom zase l další 2012-12-05 13:37
A potom zase další rok nic a tak pořád dokola. Pořádek musí být. Zamyslete se trochu. Když chce někdo jenom dodržování toho co se slíbí, hned je u vás magor.
 
 
#12 Antonín Stehlík 2013-06-16 06:02
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=543032009086607&set=a.409218832467926.92279.409117445811398&type=1&theater