Ve stopách národní házené? Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pondělí, 13.08.2012

2012_vestopachhazene_01(Praha) Diskuze ohledně mezinárodních vztahů a zejména mezinárodních pravidel čeří scénu již rovné čtvrtstoletí. Tak dlouho nejsou schopni nohejbalisté z členských zemí mezinárodních federací (dnes FIFTA a UNIF) nalézt společnou řeč. Definitivní podoba pravidel, akceptovatelná všemi národními federacemi a hlavně většinou hráčů, je ve hvězdách. Asi není třeba hovořit o tom, že takový stav nohejbalu neprospívá. Názory na problematiku jsou tak vzdálené, asi jako Aš od Třince. K podrobnější kvalifikované analýze pravidel se zatím nikdo neodhodlal, a tak to vždy bude o názoru proti názoru. O složitosti situace vypovídají i články z dobového tisku. Připomeňme např. rozhovor redaktora Pavla Kováře s tehdejším svazovým předsedou Františkem Bártkem. Zde celý text článku:

Nohejbal se ocitá na rozcestí a připomíná tak trochu českou, nyní národní házenou před čtyřmi desítkami let. Čs. delegáti letos v lednu prosadili přijetí nových mezinárodních pravidel, které se od našich tuzemských liší jen nepatrně. Tehdy při mnichovském kongresu federace IFTA vyhráli velkou zákulisní bitvu, ale co se nestalo. Někteří nohejbalisté u nás doma toto rozhodnutí neuznávají a proto svou neúčastí bojkotovali o posledních víkendech republikové přebory dvojic, trojic i družstev!

Baštou konzervativních nohejbalistů je Praha. Argumentuje tím, že svět neumí hrát, takže proč se přizpůsobovat začátečníkům!? Tvrdí dále, že nohejbal podle nových pravidel (jen dva dopady míče místo tří, podání na celé hřiště, míč při nahrávkách nesmí opustit hrací plochu) není tou hrou, na kterou jsme zvyklí, takto prý mizí skutečná krása nohejbalu, souboje na síti a klesá technická úroveň. A konečně je tu argument organizačně administrativní: ligové oddíly prý ještě nedostaly písemné znění nových pravidel.

V této situaci jsme požádali o vysvětlení předsedu Svazu nohejbalu ÚV ČSTV Františka Bártka. "V žádném případě nechci, aby vznikl dojem, že nohejbalové hnutí je v rozkladu. I když situace připomíná tak trochu dělení házené na národní a mezinárodní před mnoha lety... Jestliže však chceme určovat světu vývoj v nohejbalu, musíme být jednotní v otázce pravidel! Nemůžeme doma hrát jinak než na mezinárodní scéně. Zveme k nám zahraniční hráče, posíláme ven materiály, momentálně se dokončuje videokazeta o nohejbalu podle nových pravidel, kterou budeme posílat do všech končin světa. V létě jsme se zúčastnili mezinárodního turnaje ve Švýcarsku, naši tam hráli exhibičně proti sobě a předváděli vynikající hru, která oplývala dynamičností, technikou i těmi souboji na síti, o nichž odpůrci mezinárodních pravidel tak často hovoří. Bylo to však nohejbal nesmírně náročný... Vím o několika prvotřídních ligových hráčích, kteří se netají obavou, že začne-li se podle nových pravidel, budou v tu chvíli jen průměrnými borci..."

A neleží právě tady prvotní příčiny celého konfliktu?! Ke zvláštní situaci však došlo již při schvalování pravidel našimi republikovými orgány. Český svaz nohejbalu letos na jaře odhlasoval, že 1. liga družstev se bude hrát postaru, zatímco slovenský nohejbalový svaz přijal i pro ligu družstev už od jara mezinárodní pravidla. Nadřízený, federální orgán včas oznámil, že republikové šampionáty, kam se kvalifikují nejlepší dvojice, trojice a družstva z ČSR a SSR se však budou hrát podle nových pravidel. Všechny oddíly v ČSR to věděly a jejich představitelé prohlašovali: po skončení ligové soutěže bude v letní přestávce dostatek času k přípravě podle nových pravidel. Jenže v létě měly zřejmě hlavní slovo dovolené, trénink se ocitl na vedlejší koleji a pak zničehonic tu byla - revolta. Vznikl dopis s protestem proti mezinárodnímu nohejbalovému kodexu, pod nímž jsou podepsání zástupci Hloubětína, Dopravního podniku, Podolí, Košíř, Kobylis. Ale ne všichni byli se stanoviskem zcela zajedno, např. činovníci Kobylis souhlasili z jakési solidarity, jak sami říkají.

"Za neúčast na mistrovství republiky nelze zřejmě nikoho potrestat," pokračuje František Bártek, "a ani trestat nikoho nechceme, třebaže se budeme v nejbližších dnech celým případem zabývat v disciplinární komisi. Oddíly mají pravdu v tom, že nedostaly verzi nových pravidel písemně. Ovšem za to v předsednictvu federálního svazu nemůžeme. Předseda českého svazu Jan Říha dostal včas překlad mezinárodních pravidel, dokonce dvakrát... Že se někde, jak říká, ztratil?! Na druhé straně ovšem celé hnutí vědělo, o jaké změny se jedná!"

Zcela zbytečný konflikt ve sportu, v němž máme šanci být určitě nějaký čas absolutní světovou špičkou. Federální nohejbalový svaz si přeje, aby se jen na nejvyšší úrovni hrálo podle nových pravidel. Krajské a okresní přebory, soutěže mládeže i odborářů nechť se hrají postaru. Je škoda, že špičkoví nohejbalisté z Prahy to nechápou. Vždyť by se docela dobře mohli postarat o to, že časem bychom měli mezinárodní a národní nohejbal. Jako je tomu v házené, a to by rozhodně nebylo šťastné řešení.