Nejčtenější články - Publicistika

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 02.03. 16:50 Ján a Martina
    Upřímnou soustrast všem kdo je znali, jménem nohejbalového oddílu MNK Mod ...
  • 02.03. 12:54 Ján a Martina
    https://www.aktuality.sk/ Zavraždili investigatívneho novinára Aktuality.sk J ...
Nafasují rozhodčí měřiče hluku a luxmetry? Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Čtvrtek, 01.04.2010

2010_luxmetry_01Ještě nedozněly všechny ohlasy na nedávnou nešťastnou kauzu Aš - Pankrác, která byla důsledkem mj. nepřesného popisu regulérního herního vybavení v nohejbalových pravidlech, umožňujícího více rozdílných výkladů a již se další podobné kauzy možná formují za obzorem. Nutno podotknout, že ze zmíněné kauzy se svazové orgány částečně poučily a do svých předpisů včlenily upřesňující pasáže, které by měly ulehčit práci rozhodčích a eliminovat vznik dalších kauz. Jen částečně však proto, že mezitím do nohejbalových pravidel na prosincové Valné hromadě ČNS vplulo minimálně jedno další nepřesné ustanovení.

Ustanovení se týká doplnění bodu 1.3.4 Pravidel nohejbalu (Lavičky - "...obě družstva musí mít stejné podmínky co se týká vzdálenosti ke hřišti, zastínění proti povětrnostním vlivům, rušením nevhodně umístěným ozvučením areálu, případně vlivu diváků"). Doplněná věta je skutečně velmi povrchní. Kdo změří hladinu zvuku, povětrnostní vliv, vliv diváků a jaká fyzikální veličina bude měřena (zejména třeba u vlivu diváků)? Takové nepřesné ustanovení se jen zařazuje mezi další podobná, jejichž vymahatelnost je odvislá od momentální nálady posuzovatele - rozhodčího na místě, prvoinstančního a druhoinstančního orgánu při řešení námitky, resp. odvolání. Každé vágní ustanovení s různými možnými výklady jen zvyšuje riziko vzniku kauz, které svazové orgány zatěžují.

Je třeba také říci, že sledovaný záměr ustanovení je zcela správný. Je ale též nepochybné, že prováděcí textace je šita horkou jehlou, jako okamžitá reakce na velmi rozdílné podmínky u laviček domácího a hostujícího družstva v některých areálech, zejména ve vyšších ligových soutěžích. Co je také nešťastné, je samotná volba druhu předpisu. Nutno si připomenout, že pravidla jsou závazná pro všechny soutěže bez rozdílu (jednorázové i dlouhodobé, republikové, krajské, okresní...) a je velký předpoklad, že taková polovina účastníků soutěží dnes podmínky tohoto ustanovení nesplňuje. Zejména v nižších soutěžích. I proto při jednotném přístupu rozhodčích (který je však utopií) je pravděpodobné, že dojde ke skokovému zvýšení sankcí, resp. skokovému vzniku kauz. Při nejednotném přístupu rozhodčích naopak k silné nevoli těch, kteří budou trestáni a jiní ne. Proč tedy takové ustanovení nebylo zakomponováno spíše do rozpisů pro vybrané soutěže, to je zejména otázka na předkladatele návrhu.

2010_luxmetry_02S tím totiž souvisí i soliterní přijetí tohoto ustanovení. Pokud by všechny oddíly měly jeho podmínky splnit, nepochybně si to vyžádá u řady areálů nezbytné stavební úpravy. Přitom ale právě z objektivních důvodů (mezi přijetím ustanovení a zahájením soutěží jsou cca 3 měsíce zimního období, pro stavební úpravy naprosto nevhodného) bylo na stejné Valné hromadě přijato ustanovení, že všechny přijímané změny, které si mj. vyžádají stavební úpravy areálu, budou avizovány rok dopředu. Proč zmíněné ustanovení pravidel nebylo logicky zahrnuto pod tento bod, ale bylo předkládáno i schváleno samostatně, a ještě, jak bylo zmíněno, místo do rozpisu nevhodně vřazeno do pravidel, to už můžeme jen diskutovat.

Přijetí podobných vágních ustanovení připomíná už proslavenou donkichotskou bitvu o postižení konzumace alkoholu na hřišti. I tehdejší záměr měl svou logiku, z legislativního hlediska k záměru bylo nutné vytvořit i odpovídající kontrolní mechanizmus ze strany rozhodčích, ale výsledek vyzněl komicky. Dodnes v alkoholově neblaze proslulém sportu snad neexistuje případ, kdy by v rámci tohoto ustanovení došlo k potrestání byť jediné osoby. Ukazuje se, že záměr je jedna věc, druhou je správné legislativní opatření, zajišťující účinný kontrolní postup a sankční mechanizmus. Takový, kde kontrolovaný není vydán napospas rozmarům a momentálním náladám toho, kdo jej kontroluje, nebo nadřízených orgánů. Cílem práce orgánu svazu, zabývajícího se legislativou, by mělo být uvést do souladu požadavky se správnými postupy a vyloučit negativní vlivy, vyplývající z nedostatečné přesnosti přijatých ustanovení. Ono se totiž může leckdy přihodit, že se s vaničkou vylije i dítě.

 

Komentáře   

 
#1 HO 2010-04-02 14:39
Vážený pane Maršálku,
je tomu tak - ČNS se poučil jen, co se týká požadavků na certifikované vybavení.

Zpřesnění bylo provedeno, ale pouze pro síť a míč v ROZPISU DLOUHODOBÝCH SOUTĚŽÍ VV ČNS 2010, bod 1.2.2 e) - odst. g:

"Míč - výrobce Gala a.s., typ BN5012 a BN5022, hmotnost 396-453g, tlak 60-65 kPa,
obvod 680-710 mm. (důkazní břemeno porušení těchto parametrů je vždy na straně namítajícího družstva tzn., že musí být vybaveno odpovídajícími měřidly). Používat uvedený typ míče těchto parametrů s maximálním opotřebením povrchového zbarvení
měřitelné čitelností certifikačního razítka umístěného výrobcem přímo na míči.
Síť- výrobce Pokorný-sítě s.r.o., typ Extraliga, opatřené 2 x logem svazu"

Škoda, že na podobné zpřesnění nepamatovali (nedomysleli) i v případě laviček, hluku, a intenzity osvětlení… když už si dali práci se sítí a míčem.

Horst Hrubý
 
 
#2 Martin Maršálek 2010-04-03 06:53
Pane kolego, i tak s tím vybavením to stále není úplně eliminované. Když dnes některý srandista na vás vytáhne házenářský míč a tenisovou síť, správně upnutou, tak se musí hrát. "Jen" ho ta sranda bude stát 3.000 - 10.000 Kč podle výše soutěže, což od té recese většinou odradí.
 
 
#3 Jan Dutka 2010-04-04 16:30
Pana kolegu Maršálka musím poněkud poopravit-Marti ne házenkářský míč asi těžko bude splňovat požadavky čl.1.2.2 e) Rozpisu soutěží (váha, obvod atd.)-prosím nešiř paniku, zachovej klid.To za prvé. Za druhé malá reakce na Tvůj článek. Pokud mne paměť neklame byl jsi i Ty na VH, kde se přijímaly změny v dokumentech. Nepamatuji se, že by jsi vznesl právě k návrhu změn týkající se hráčských laviček jakoukoli připomínku. Návrh byl odhlasován ( pouze jeden se zdržel). Možná už tehdy se u Tebe projevil Tvůj novinářský "zápal", když jsi si řekl "to by mohl být dobrý (kritický-odpus ť, ale mám ten dojem, že v poslední době opravdu spíše jen kritizuješ...) článek na Nohec mag."? Ještě na jeden moment na VH jsem si vzpomněl, a sice když se hlasovalo o změně čl.3.11.1.SŘ.Ví š, podivil jsem se,když jsem viděl, že i Ty jsi pro tuto změnu hlasoval, když vím, jak jsi plamenně prosazoval po předminulé VH(snad Tvůj návrh?) na změnu tohoto čl.
 
 
#4 Martin Maršálek 2010-04-04 19:07
Honzo, jak vidím, tak letošní speciální seminář rozhodčích ještě vše nevyjasnil. Nevím, zda jsi pochopil předchozí příspěvky. Jak jistě víš, Pravidla a SŘ byly v kauze Aš - Pankrác vyloženy tak, že regulérní nerovná se schválený. Takže když přinesu na hřiště ke hře házenářský míč (lepený a kožený), tak se prostě hraje. Vágní literu Pravidel jsem naplnil (= míč je regulérní). Jen mě to bude stát tu pokutu dle rozpisu, jak popisuješ (=míč není schválený). Takže bacha, znovu si to projdi. Co se týká VH 2009, jsi na omylu. Osaměle jsem tam rozporoval min. tři body, které dle mého názoru buď jsou přímo v rozporu s platným zněním dalších bodů, nebo jsou to nekoncepčně přijaté body. Ostatně vzpomeň si, jak konkrétně na ten bod s lavičkami reagoval kolega Hlavatý. Bod 3.11.1 SŘ považuji za naprosto podružný a pokud se dobře pamatuji, tak tento bod byl v předchozích návrzích převzat ještě od dnes už nežijícího Mirka Potůčka. Opravdu to není bod, který by si zasluhoval větší pozornost. Co se týká kritiky - myslím, že zde najdeš řadu článků, kde já nebo moji kolegové obhajujeme kroky svazových orgánů. Stejně tak ale některé jsou kritizovány. Přeci si nemůžeš myslet, že 100% věcí je dobře. Naopak, jak je dobré psát a hovořit o úspěšných věcech, je potřeba korektně upozorňovat i na ty neúspěšné. V opačném případě by svaz mohl vydávat svůj věstník (jak se to 40 let v ČSTV dělalo), otázkou je, zda by ho někdo četl.
 
 
#5 radek 2010-04-05 08:08
P. Dutko to jste nepřekvapil. Vy naznáte hlavní předpisy svazu a přitom rozhodujete takové velké kauzy jako tu Pankráce s Aší! K tomu děláte školitele pro rozhodčí. Ještě máte tu dzost navážet se do ostatních, že si to dovolí zkritizovat. Teda to je přístup.
 
 
#6 Jan Dutka 2010-04-05 09:00
Pro "radka"(pro příště, zkus najít trochu odvahy a podepiš se, já např. se opravdu jmenuji Jan Dutka...), jsem rád, že jsem Tě nepřekvapil a doufám, že tomu bude i nadále - jinak bych s tím musel praštit.Jestli těmi "ostatními" máš na mysli p. Maršálka-nechť ať on sám napíše do jaké míry se ho můj příspěvek dotknul.
Martine, jak jistě dobře víš, Rozpis soutěží doplňuje v určitých bodech ostatní dokumenty. Jestliže tedy Rozpis stanovuje mimo jiné parametry míče, tak je to přece pro všechny závazné(právě pro ten případ, aby jsi nedal k dispozici do utkání házenkářský míč).Regulernos t sítě je daná napnutím, správnou výškou po celé délce, nepoškozením, materiálem. To vše je lehce doměřitelné rozhodčím před utkáním.Reguler nost míče je dána právě tímto čl. v Rozpisu a věř pro mně jako rozhodčího není problém obvod změřit např. svin. metrem. Takže prosím Tě, žádný házenkářský míč, jen míč dle těchto parametrů. Hezké Velikonoce. H.D.
 
 
#7 radek 2010-04-05 10:25
P. Dutko vážně se mýlíte a jestli tak školíte rozhodčí, brzo tady bude další kauza. P. Maršálek i P. Hrubý mají pravdu. V kauze kterou jste zrovna vy rozhodoval přece VV výkladem řekl, že regulérní je jenom ta věta, co je v pravidlech. Ne ty další v rozpisu a soutěřním řádu. V pravidlech se píše, že míč musí být lepený z umělé nebo přírodní kůže. Tečka konec. Takže rozhodčí nemůže povolit hrát jenom když míč nebude lepený nebo kožený. Když bude, ale ne certifikovaný typ, tak rozhodčí musí dovolit hrát. V tom je váš velký omyl p. Dutko. Ty nedostatky z rozpisu se pak přece píšou do zápisu a podle toho svaz rozdává pokuty. Teda za necertfikovný míč bude pokuta, ale hrát se s ním musí! Taky hezké velikonoce. Ale pár hodin věnujte studiu svazovýxch řádů a výkladů VV. Jinak brzo další kauza.
 
 
#8 Martin Maršálek 2010-04-05 18:37
Honzo, psal jsem ti ještě detailní mail, ale nevím, zda ti došel. Je to skutečně tak, jak jsem uvedl. Celý problém (a kauza Aš - Pankrác byla důsledkem) je v tom, že žádný předpis ČNS neobsahuje specifikaci vybavení, u které je uvedeno to stěžejní slůvko "regulérní". Proto došlo k možná trochu kontraverznímu výkladu (nicméně k výkladu muselo dojít), že za "regulérní" je považována specifikace, uvedená pouze v pravidlech nohejbalu. A ta je jak známo velmi vágní. Z tohoto důvodu došlo k ošetření formou upřesnění v rozpisu, toto ošetření se ale vztahuje ke "schválenému" vybavení (když ho použiji pro hru, tak se hraje, ale je to za pokutu). Jak je uvedeno výše, regulérní nerovná se schválené. Je to trochu legislativní past (ono jich v předpisech bylo a bude více, ale z pochopitelných důvodů by nebylo korektní na ně upozorňovat). Každá novelizace předpisů sice něco odstraní, ale zase něco nového vyvolá. Jak už jsem uváděl, systém přijímání změn se sice díky předkládání předem změnil k lepšímu, ale ještě není dokonalý (bude třeba, aby zejména návrhy z hnutí prošly posudkem nejlépe Legislativní komise ČNS). Nedělejme si iluze, v jiných sportech jsou na tom kolikrát mnohem hůře, neboť jejich předpisy jsou mnohem složitější.
 
 
#9 Starej Hugo Křepelka 2010-04-09 19:13
O míči.
PRAVIDLA 1.3.3: lepený z přírodní nebo umělé kůže...
SOUTĚŽNÍ ŘÁD 3.7.1 domácí mají zajistit:
a) regulérní hřiště....
b) regulérní dva míče a dvě sítě
ROZPIS SOUTĚŽÍ 3.1.5.g):Použív at jen schválené vybavení...je zde podrobně specifikováno.
Z jazykového hlediska "regulérní" znamená: podle pravidel, schválený, obvyklý, odpovídající normálu.
I když bychom uvítali jednotu výrazů ve všech dokumentech, musíme respektovat shodu výrazů "regulérní" a "schválený" a odmítnout jakoukoliv manipulaci s tímto okrajovým, ba spíše zdánlivým, nedostatkem.
K zdravému závěru může přispět i povšimnutí, že naprosto stejným problémem "regulérní hřiště"(Soutěžn í řád 3.7.1a) se nikdo nezabývá.
Rada rozhodčím: vozte ssebou krejčovský metr, abyste byli schopni eliminovat šprýmaře s medicinbaly a krikeťáky, jimž dal Maršus svým
příspěvkem naději.
Lubomír Křepelka starší, starší než Hugo.
 
 
#10 radek 2010-04-10 06:06
P. Křepelko selským rozumem bych s váma souhlasil. Když ale VV výkladem to co říkáte zpochybnil a řekl, že regulérní je jenom podle pravidel, ne podle dalších bodů v soutěžním řádu a rozpisech. V tom výkladu je největší malér. Svaz neměl odvahu změnit sestup z 1. ligy. Tak rozhodnul šalamounovsky. Teď se tady rozhodčí i činovníci ze svazu diví, co to může přinést za koplikace. To jste si měli uvědomit na svazu dřív než jeste ten výklad udělali hoši. Ať se hlavně o tom moc nemluví a nepíše!
 
 
#11 Petr S. 2010-04-10 08:11
Tak teď jsem z toho jelen. Rozpisem se asi myslí ten jenom pro ligy a mistrovství. Pochybuju, že v kraji nebo na městě mají v rozpisu to, co je v tom pro ligy. Jestli teda přijedu na zápas krajské soutěže a budou tam mít kožený a lepený míč, i když třeba na volejbal, tak se bude muset hrát. K tomu ještě domácí nebdou vůbec pokutovaní. Vám se to zdá normální?
 
 
#12 Rozhodčí !!! 2010-04-12 00:21
Proč takových rozhodčí jako je p. Dutka a p. Králik není více ?!? V sobotu opět potvrdili, že jsou u nás nejlepší co máme.
 
 
#13 kyli 2010-04-13 22:06
Můj názor na kauzu AŠ - PANKRÁC znáte, a je to pomalu tady a bude hůř, ale to je jiné téma. Mám pro svazové činovníky jeden malý a významný návrh, aby se rozhodčí nemuseli ničeho obávat. Což takhle pozvat nějakého fotografa a detailně vyfotit schválené míče, sítě, rozměry hřiště apod., prostě to vše nafotit a dát na web k tomu popsat výrobce a druhy materiálu (myšleno míče) plus technické detaily (obvod, nahuštění, výška sitě apod.).
 
 
#14 kyli 2010-04-13 22:07
A co z toho plyne? Už nebudou tyto diskuze a každý přesně a detailně uvidí co je schváleno a co není, potom vše vytisknout a dát rozhodčím obrazně řečeno do kapsy a je klid, potom jen rozhodčí vybavit hustoměrem a certifikovaným metrem a je klid. Náklady jsou minimální a užitek maximální.
A ještě jeden návrh k zamyšlení, proč před zahájením sezóny, když jsou nahlášeny hřiště, to např.výbor neobjede a schválí hřiště a vybavení, tak jak je to běžné ve fotbale, že stadión musí být certifikovaný apod., samozřejmě by to bylo asi jen od kraje výše, jen úvaha.
 
 
#15 Petr S. 2010-04-27 08:08
Tak konečně jsem si to našel v soutěžním řádu. V článku 3.1.5. písmeno g je poslední věta, kde se píše: Použitím jiného vybavení musí být zachována regulérnost hry dle článku 1.3. Pravidel". Potom je to přece úplně jasné. I když nebudou mít domácí oficiální míč a síť, tak rozhodčí musí nechat hrát. Jinak by se těžko v soutěžním řádu mohlo psát o "Použití jiného vybavení". Takže někdo se tu opravdu dost mýlí.