Nejčtenější články - Publicistika

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


 • 10.01. 15:54 Pravidla - aut
  Rozhodčí vždy hledá stopu doteku míče s čárou. Pokud se jí míč dotýk ...
 • 10.01. 12:45 Pravidla - aut
  [quote="Stehlik":1ltfvyqo]je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč ...
 • 09.11. 18:41 Pravidla - aut
  je to stejné jako v tenise. Nesmí se míč dotknout čáry. ...
 • 31.10. 22:10 Pravidla - aut
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přesnou definici rozlišující dopad mí ...
Interpersonální vztahy (Brzdy nohejbalu 3.) Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pátek, 22.01.2010

2010_interpersonalni_01V dalším díle seriálu, věnovanému neduhům nohejbalu, se zaměříme na interpersonální vztahy. Čím menší je základna sportu, tím více bývá sužována problémy, vyplývající z lidské komunikace a vztahů. Přátelské vazby potírají zárodky profesionality, zášť a zloba se zde moc nerozmělní a pokud se k tomu přidají i názorové rozpory, je zaděláno na pěkně otrávenou atmosféru. Někdy se povede jí vyvětrat, někdy se ale drží léta.

Je to vlastně i určitý důsledek „ponorkové nemoci". V nohejbale je totiž nejen malá fluktuace na hráčské úrovni, ale i ještě výrazně menší na té trenérské a funkcionářské. Často tak hráč celou svou kariéru je konfrontován s názory jednoho či dvou trenérů a funkcionářů. Což je pochopitelně málo na zformování kvalitního vlastního názoru a přehledu o skutečném dění v hnutí. Dochází tak k jednostranné názorové deformaci. Velmi často užívaným a dnes již zprofanovaným termínem je kamarádství. Jenže znalci řízení sportu moc dobře vědí, co se za tento termín vše dá alibisticky ukrýt. Počínaje krytím lajdáctví a konče korupcí. Nežádoucí kamarádské vazby nalezneme na všech úrovních řízení a rozhodně nevyvolávají důvěru. Podobnou odezvu a nedůvěru budí i další negativní jevy v řídících orgánech, zejména kumulace výkonných funkcí u jediné osoby nebo rozhodování podjatou osobou. Byť v této problematice došlo poslední roky k určitému pokroku, včetně legislativních opatření, setkáváme se s těmito jevy i nadále.

Je normální, že dochází k častým názorovým střetům. Bohužel už je horší, že názorové střety se v nohejbale běžně přesouvají do roviny střetů osobních. Urážlivost, ješitnost, animozita, to jsou charakterové vlastnosti, které názorové rozdíly staví do role neplodné diskuse s nulovým efektem. „Protože jsi to předložil ty!" to bylo vysvětlení nepřijetí předkládaného návrhu svého kolegy (přitom pečlivě zpracovaným celou odbornou komisí) jedním z hlasujících činovníků při rozhodování statutárního orgánu svazu. Jeden typický příklad pro celou řídící sféru. Může se pak někdo divit tomu, že nohejbal je tam, kde je?

2010_interpersonalni_02Existují tři hlavní skupiny těch, kteří dokáží parádně otrávit atmosféru. První jsou negativisté, někdy se jim říká bořiči. Jsou to všichni ti, kteří nejsou ochotni se seznámit s kroky oddílových nebo svazových orgánů a ke každé případně změně nebo rozhodnutí se staví dopředu negativně, aniž by znali jejich důvody, mechanizmus a důsledky. Jejich důvody mohou být různé, zpravidla je to nevzdělanost a neochota se o něco zajímat, či dokonce o téma s někým znalým diskutovat. Místo, aby svůj čas a úsilí využili ku prospěchu nohejbalu, dělají pravý opak a nevědomky nebo i vědomě mu škodí. Druhou skupinou jsou nekvalitní osoby na rozhodovacích pozicích v klubech i svazových pozicích a jejich nekvalitní rozhodování. Je mýlkou se domnívat, že malý amatérský sport může snadno unést i důsledky nekvalitního rozhodování. I tady požadavky na kvalitu platí. Hnutí je ještě možná ochotno vstřebat nekvalitní rozhodnutí, plynoucí z přemíry snahy, začátečnického elánu, na základě špatných vstupních informací či toho, že se jedná o událost, která nikdy předtím nebyla řešena. Už ale nestráví nekvalitní rozhodnutí, vzniklé lajdáctvím, neznalostí problematiky, v rozporu s platnou legislativou, či dokonce preferencí vlastních zájmů. Třetí, nejmenší, ale nejnepříjemnější skupinou je nohejbalová spodina, a to v pravém slova smyslu. Jsou to osoby, vesměs s problematickou minulostí, poznamenanou řadou nohejbalových skandálů i přehmatů v občanském životě, které ve své činnosti dále pokračují, nebo se baví záměrným vypouštěním nepravdivých informací a pomluv. Sebereflexe těchto osob je nulová, jen minimum si uvědomí, že nastal čas odejít. Je nepochopitelné, že se stále dají najít osoby, které informace od takových berou jako pravdivé, bez jakéhokoliv ověření. Lenost si tak podává ruku s hloupostí. Usazení těchto osob v různých rozhodovacích strukturách klubů a orgánů svazu je umožněna lhostejností ostatních, menší informovaností v nohejbalovém hnutí, malou konkurencí i benevolencí vstupních požadavků na uchazeče o funkci.

Na většinu neduhů v mezilidských vztazích existuje alespoň částečný lék. Je jím důsledná a včasná informovanost, nejlépe z oficiálních zdrojů nebo médií využívajících oficiální zdroje, snadno dostupná i nejnižší úrovni členské základny. A dále možnost otevřené a co nejširší diskuse k hybným tématům a problematikám. I to je však podmíněno tím, že hlad po objektivních informacích není přebit vlastní leností. Protože ta je vždy živnou půdou zmíněných neduhů. Ale i sebelepší informovanost a diskuse nemohou přinést plody tam, kde chybí tolerance k názoru druhého, rozumné uvažování a opravdový zájem o svůj sport.

 

Komentáře   

 
#1 Lukáš 2010-01-22 23:18
Pár senilních zoufalců z "třetí" skupiny ještě živoří v jednom vidlákově těsně za Prahou a blbnou hlavy pár troubům, kteří jim na všechno skočí.
 
 
#2 petr 2010-02-04 15:52
To bych si typnul na Ivánkovu Blackovu poslední štaci.