2020 zakladniotazky1 11V rámci pokračování komentáře výsledků 6. etapy analýzy stavu nohejbalového hnutí v ČR s tématem Základní otázky nohejbalu se zaměříme na druhou část, věnující se tuzemským soutěžím.

Zatímco minulý článek řešil otázky charakteru nohejbalu, jednotlivých druhů hry a druhů tuzemských soutěží, ten dnešní se zabývá prioritami tuzemských soutěží, potenciálem soutěží žen a nastavením stupně přísnosti v soutěžích. Své komentáře připojili KAMIL KLENÍK, prezident ČNS a předseda STK ČNS a ANTONÍN STEHLÍK, místopředseda Komise tuzemského rozvoje ČNS.

Priority tuzemských soutěží mužů

Různé úrovně soutěží sportů obecně mají nastaveny odlišné priority. Ve výzkumu bylo dotázáno celkem 96 respondentů na to, jaké vidí priority u tří nejvyšších dlouhodobých soutěží mužů. Respondenti mohli uvádět více odpovědí.

U nejvyšší soutěže se pro prioritu atraktivitu pro diváky (přítomné utkání) sešlo 72 odpovědí. 48 odpovědí preferuje atraktivitu pro hráče samotné, 25 atraktivitu pro média a sponzory, 13 atraktivitu pro potenciální hráče nohejbalu a 13 výchovu hráčů pro reprezentaci.

U druhé nejvyšší soutěže 71 odpovědí preferovalo atraktivitu pro hráče samotné, 56 atraktivitu pro diváky, 32 atraktivitu pro potenciální hráče nohejbalu a 7 atraktivitu pro média a sponzory. U třetí nejvyšší soutěže 76 odpovědí preferovalo atraktivitu pro hráče samotné, 42 atraktivitu pro potenciální hráče nohejbalu, 36 atraktivitu pro diváky a 3 atraktivitu pro média a sponzory.

Z výzkumu plyne, že prioritou kromě samotného uspokojení účastníků soutěží je, aby dvě nejvyšší mužské soutěže byly dostatečně atraktivní i pro utkání přítomné diváky.

Kleník: Je zde vidět jak respondenti vnímají, že s úrovní soutěže roste i atraktivita pro diváky a média. Je tomu skutečně tak, ale potenciál má v těchto ohledech pouze soutěž nejvyšší, tj. extraliga. Tak jak vnímám dnešní společnost, kam směřují zájmy populace a jak se vyvíjejí technologie a jaká je důležitost zabezpečení rodiny v prostředí tržního hospodářství, nemyslím si, že by tomu bylo v budoucnosti jinak. A proto jsem přesvědčen, že je nevyhnutelné soustředit se na nejvyšší soutěž jako na vlajkovou loď našeho sportu a vytvářet pro ni ty nejlepší podmínky pro prosazení mezi ostatními sporty. Zejména v oblasti nabídky reklamního plnění partnerům, atraktivitě pro média a podpory výchovy mládeže. Další úrovně - ať už jedna či dvě, slouží a budou sloužit širšímu uplatnění výkonnostních hráčů a zdokonalení hráčů juniorského věku. A samozřejmě také jako zásobárna soutěže extraligové. Zde je potřeba přizpůsobit systém soutěže co nejvíce potřebám družstev – čas, náklady, flexibilita hracího systému v odpovídající kvalitě řízení.

Stehlík: Dvě nejvyšší soutěže, jak už jsem předeslal minule, mají svou úroveň a své diváky. Náročnost cení i hráči, kteří je hrají. Z výsledků vyplývá, že preference jsou směřovány právě hlavně k hráčům samotným. Jestliže však chceme, aby nohejbal přilákal nové zájemce a byl pro ně a pro sponzory dostatečně zajímavý, musí se čísla u preference médií a sponzorů zejména u nejvyšší soutěže výrazně zvednout. Je to o změně chápání smyslu nejvyšších soutěží, které nohejbal prodávají. Dnes méně lidí sportuje, mají na všechno méně času a naopak mnohem více možností jak se bavit. My hráče nutíme hrát v době, kdy je buď venku zima, prší nebo naopak krásně a přitom by chtěli být s rodinou u vody, na chatě nebo dovolené. Naopak v období, kdy je dlouhodobě ošklivo a hodně lidí se kouše nudou, hráči i diváci sedí doma. Své soutěže totiž nestavíme podle zjištěných potřeb ani hráčů ani diváků, ani sponzorů a médií, ani vyšších zájmů nohejbalu. Dost i mladších sportů to pochopilo, zatímco my stále fungujeme v modelu z předrevolučních let a hrozně se divíme malému zájmu. Bázlivost se nám začíná nevyplácet, protože o nohejbal přestává být zájem. Už delší čas se to ukazuje nenaplněnými soutěžemi ligovými nebo krajskými a pokud urychleně nezačneme reformovat soutěže a pravidla hry, trend bude pokračovat.

2020 zakladniotazky1 12Potenciál soutěží žen

Ženy v současnosti tvoří pouze cca 5% členské základny ČNS. Je toto číslo neměnné, nebo v této kategorii je nevyužitý potenciál a podíl žen v nohejbale může v budoucnu doznat razantní změny?

47 respondentů míní, že potenciál není využitý, ženy mohou tvořit několik desítek procent soutěžní základny podobně jako u basketbalu nebo volejbalu, ale jejich soutěže nejsou tak atraktivní pro diváky, média, sponzory, jako mužské soutěže. 32 odpovědělo, že potenciál žen je omezený na jen několika procent soutěžní základny a nemá tedy smysl jim věnovat stejnou pozornost, jako soutěžím mužů. 14 vidí nevyužitý potenciál u žen a jejich soutěže vidí stejně atraktivní pro diváky, média, sponzory, jako mužské soutěže.

Dvě třetiny respondentů tedy cítí, že potenciál ženských soutěží není využit. Polovina respondentů však vidí limity v malé atraktivitě ženských soutěží.

Kleník: Nesouhlasím s názorem, že by podíl žen na celkovém počtu základny mohl být podobný jako u volejbalu, basketbalu, házené či tenisu. To jsou míčové sporty, kdy se nevyžaduje hra pouze nohou, hlavou či tělem. Proto jsou tyto sporty pro ženy vhodnější a zajímavější. Naše prostředí je v tomto ohledu více podobné fotbalu a také tam jsou ženy v podobném poměru jako v nohejbalu. To je dáno tím, že nohejbal podobně jako fotbal je vnímán jako mužský sport, kterým ženy příliš neholdují. Pro nohejbal však hraje fakt, že není kontaktním sportem jako fotbal, ale síťovým. Což téměř vylučuje fyzický kontakt hráček, který by mohl být pro ně významným limitujícím faktorem. I přes všechno co jsem uvedl, je vidět zájem nových děvčat v nízkém věku o nohejbal. A to je velmi potěšující fakt. Možná, že by systém jednorázových turnajů namísto dlouhodobé soutěže družstev mohlo být pro ženskou populaci vhodnějším řešením.

Stehlík: U žen je to trochu složitější. Myslím, že jejich motivace vyrovnat se mužům je zde veliká, ale naráží hodně na čas, který musí ženy dělit mezi sport a rodinu. Proto je někdy vidět, že talent, který se projevil v mládí, jakoby s přibývající zralostí trochu polevoval. Cestování po celé republice rodiny určitě dost zatěžuje, když cestuje ženský element celý víkend. Zvláště je to vidět u nejvyšší soutěže, kde cesty na Moravu nebyly u zbytku republiky příliš oblíbené. Přesto ženy skrývají určitě značný potenciál, který si mužská polovina nedostatečně nebo i záměrně neuvědomuje. Možná že u žen by bylo praktičtější upravit i nejvyšší soutěž do podoby Poháru ČNS žen, tedy seriálu turnajů. Tady váhám.

Přísnost nebo volnost v tuzemských svazových soutěžích mužů

Další dotazovanou oblastí byla hranice větší a menší tolerance různých menších prohřešků proti sportovně-technickým předpisům ČNS v mužských dlouhodobých soutěžích.

36 respondentů vidí dělící linku mezi 2. ligou a krajskými přebory, 22 mezi krajskými a okresními přebory, 22 žádnou dělící linku neuznává a bylo by vždy pro přísnost (16), resp. pro větší toleranci (6).

Kleník: Z mého pohledu by určitá větší volnost v předpisech byla vhodná od krajských soutěží směrem dolů. Dokonce i druhá či třetí celorepubliková soutěž by nemusela mít některé povinnosti extraligy, i když už dnes některé nemá - živý přenos youtube, kapacita hlediště aj. Tím nemyslím důslednost při vymáhání vydaných povinností v rámci rozpisu. Zde je přísnost na místě.

Stehlík: Souhlasím dokonce s dělící linkou mezi 1. ligou a druhou ligou a níž. Tím ovšem myslím třeba menší náročnost na herní prostor, zabezpečení herními pomůckami, rozměry haly. Jinak, co se týká samotné hry, naopak souhlasím se stejnou přísností jako v obou nejvyšších soutěžích i pro všechny ostatní.

 


Komentáře   

#2 MK 2020-04-09 08:02
Dobře když se nehraje ať se aspoň probere co by se v nohejbale dalo vylepšit. Jen bych od nohejbalistů čekal víc diskuse než jeden příspěvek.
Citovat
#1 trenér 2020-04-05 17:08
Když si přečtete skoro stejný odpovědi Kleníka se Stehlíkem je zřejmý že se nejmíň extraliga brzo přestěhuje do haly. Zbylý soutěže stejně čeká posun do podzim až jaro, aby na sebe navazovaly sestupama a postupama,. Proč ne když to nohejbalu pomůže.
Citovat