Nohec rozcestník

Nohec magazín

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 17.08. 12:08 Turnaj trojic Výrovice(Pablo)
    26.ročník nohejbalového turnaje trojic o putovní pohár, startovné 150 Kč ...
Základní otázky nohejbalu - 1 Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Neděle, 29.03.2020

2020 zakladniotazky1 1Díky všeobecně známým událostem se letošní start soutěží odkládá na neurčito. Proto nebude na škodu ohlédnout se za výsledky a závěry, které přineslo zatím poslední dotazníkové šetření v rámci 6. etapy analýzy stavu nohejbalového hnutí v ČR s tématem Základní otázky nohejbalu.

Analýza byla směřována na zodpovězení základních otázek jak v oblasti tuzemského tak mezinárodního nohejbalu. Výzkumu se zúčastnilo celkem 96 osob z řad hráčů, trenérů družstev, vedoucích družstev a jiných funkcionářů. Své odpovědi zaslalo 90 mužů a 6 žen. Z toho 16 ve věku 19-29 let, 26 ve věku 30-39 let, 29 ve věku 39-49 let, 18 ve věku 49-59 let a 5 ve věku 60 let a více, dva věk neuvedli. Mezi nimi bylo 65 hráčů, 54 vedoucích nebo trenérů družstev, 20 jiných funkcionářů (někteří kumulovali činnosti hráče a funkcionáře či činnosti funkcionářské). 19 dotázaných mužů jako hráči dosáhlo na extraligovou úroveň, 7 na 1. ligu, 10 na 2. ligu, 26 na krajský přebor, 27 na okresní přebor, jeden neodpověděl. 3 ženy jako hráčky dosáhly na 1. ligu. 3 na druhou nejvyšší soutěž. Celkem 30 dotázaných se v nohejbale pohybuje 20 a více let, 36 po dobu 10-19 let, 16 po dobu 5-9 let, 11 po kratší dobu a dva neodpověděli. Nohejbal jako svou nejvyšší prioritu uvedlo 20 dotázaných, 58 jako jednu z prioritních aktivit a18 jako jednu z dalších aktivit. Z pohledu dosaženého vzdělání se jednalo o 38 vysokoškolsky a 58 středoškolsky vzdělaných. Z hlediska regionality se jednalo o 23 dotázaných ze Středočeského kraje, 22 z Prahy, 9 z Plzeňského kraje, 7 z kraje Vysočina a celkem 35 z dalších 9 krajů.

Některé výsledky a závěry byly již publikovány na stránkách magazínu v této sekci – viz články o prodlevách v utkání a reorganizaci soutěží. Dnešní článek je věnován části, týkající se charakteru nohejbalu, jednotlivým druhům hry a druhům tuzemských soutěží. Své komentáře připojili KAMIL KLENÍK, prezident ČNS a předseda STK ČNS a ANTONÍN STEHLÍK, místopředseda Komise tuzemského rozvoje ČNS.

Charakter nohejbalu

Většina respondentů současný nohejbal charakterizuje jako rekreační a výkonnostní sport. 54 z nich současný nohejbal vidí jako rekreační a výkonnostní, resp. 32 jako rovnoměrný mix rekreačního, výkonnostního a vrcholového nohejbalu, 6 jako výkonnostní a vrcholový, po 2 jako převážně rekreační nebo převážně výkonnostní, žádný jako převážně vrcholový sport.

V otázce dalšího vývoje nohejbalu dochází u části respondentů k mírnému příklonu k vrcholové složce, celkově je ale hlavním směrem výkonnostní nohejbal. 57 respondentů by rádo vidělo nohejbal jako rovnoměrný mix rekreačního, výkonnostního a vrcholového nohejbalu, 17 jako rekreační a výkonnostní, 14 jako výkonnostní a vrcholový, 4 jako převážně vrcholový, 3 jako převážně výkonnostní a 1 jako převážně rekreační.

Z pohledu členění na sporty individuální a kolektivní většina respondentů (57 respondentů) současný nohejbal charakterizuje jako kolektivní sport, nebo kombinaci kolektivního a individuálního (33 respondentů). Jen 5 respondentů charakterizuje nohejbal jako individuální sport. Tento pohled se vztahuje i na budoucnost nohejbalu (57, 36 a 3 respondenti).

Podobu současných tuzemských nohejbalových soutěží 62 respondentů považuje za podobné soutěžím ostatních míčových sportů, 11 za velmi podobné. Menší či větší odlišnost vidí 23 respondentů.

Že nohejbalové soutěže mají oproti jiným míčovým sportům svá specifika, je nepochybné. Respondenti tato specifika většinově vítají. 37 je považuje za správné, protože nohejbal nevnímají jako vrcholový sport. 34 se domnívá, že se nohejbal v tomto směru nemusí ohlížet na jiné sporty, další 3 souhlasí se specifiky z jiných důvodů. Velmi podobná čísla platí i pro pohled na budoucnost nohejbalu v tomto směru.

2020 zakladniotazky1 2Závěrem lze k této části říci, že charakterově je v současnosti nohejbal vnímán jako převážně kolektivní sport s vyváženými složkami rekreačního, výkonnostního a částečně i vrcholového charakteru a soutěžemi podobnými soutěžím ostatních míčových sportů. U pohledu na budoucnost je znatelný mírný příklon k výkonnostní a vrcholové složce, ale při zachování specifik nohejbalových soutěží, včetně individuálních soutěží.

Kleník: Výsledky průzkumu vypovídají v převážné většině o tom, že v současnosti je nohejbal vnímán jako sport kolektivní. Myslím si, že je to zejména pro velkou oblibu dlouhodobých soutěží družstev, které umožňují zapojení více hráčů majících vliv na konečnou podobu výsledku utkání. Je přirozené se sdružovat a sdílet tak společně pocity vítězství i proher. A k tomu neodmyslitelně patří i mimozápasové aktivity, které odnepaměti nohejbalovou společnost spojovaly, což navazuje na doby trampské a chatařské. Celkem logicky z této skutečnosti vyplývá i fakt, že většina oslovených vnímá nohejbal jako kombinaci rekreačního a výkonnostního sportu. Jistou podobnost nalezneme u tenisu, kdy má pro hráče přednost hra jednotlivců a dvojic, resp. singlu a deblů, ale pro širokou českou veřejnost je vždy největším adrenalinem a projevem sounáležitosti kolektivní pojetí družstev – Davis Cup a Fed Cup. Já osobně vnímám nohejbal jako výkonnostní sport s velkou výhodou zapojení široké veřejnosti na rekreační úrovni. Ale také současně jako velmi dynamický sport vyžadující na vrcholové úrovni dostatečnou fyzickou, technickou a psychickou vyspělost.

Stehlík: Za poslední roky se udělalo hodně práce, aby se z nohejbalu, ať už se jmenuje jak chce, stal sport, který může zaujmout média a který může nabídnout na vrcholové úrovni kvalitní a náročnou podívanou. V širokém spektru se schová jak rekreační charakter, tak i náročná mezinárodní hra, která, jak ukazují světové či evropské šampionáty, dokáže přitáhnout zvláště u nás a na Slovensku nejen média, ale také početnou skupinu příznivců. Zatím však nohejbalu dlouhodobější vrcholová složka chybí, dnes jí představují pouze jednorázové soutěže reprezentačních výběrů. Že nohejbal má svá specifika a měl by si je ponechat, to může být. Ale zároveň je třeba mít na paměti, že některé postupy jsou platné a účinné pro všechny sporty a nohejbal by se neměl vyhýbat cestám, které již prošláply uznávanější sporty.

Druhy hry

Pohled respondentů v oblasti druhů hry koresponduje s obecnými předpoklady. Trojice jako nejatraktivnější nohejbalovou disciplínu pro hráče samotné vidí 56 respondentů, dvojice 37, jednotlivce 3 respondenti. O něco jiný je názor na atraktivitu diváckou – tam jsou trojice u respondentů ještě více v kurzu (74 respondentů), naopak dvojice ztrácí (13).

Z výzkumu vychází jasná dominance nejvíce kolektivní disciplíny na úkor ostatních disciplín. Zejména je to patrné u divácké atraktivity, což volá po její větší preferenci na úkor dalších disciplín.

Kleník: I zde vidím výsledky výzkumu odpovídající skutečnosti. Protože hra trojic, na rozdíl od dvojic či jednotlivců, přináší větší počet výměn, souboje nad sítí a větší počet zdánlivě ztracených výměn, které obratní hráči dokáží vrátit zpět do hry. Když bych vzal v potaz širší výkonnostní špičku, tak hra dvojic v tomto ohledu lehce zaostává i za singlem, protože výměny dvojic bývají většinou ukončovány hned v první herní výměně. Naopak singl je při vyšší individuální dovednosti hráčů hrou na několik výměn, které přinášejí i výjimečné zákroky v poli. A to diváky baví nejvíce…

Stehlík: S tímto pohledem souhlasím. Trojky jasně kralují co do atraktivity a myslím, že poté, co předvádí zejména perfektně sehrané „staronové“ pojetí hráčů Čakovic, se pohled na atraktivitu trojic podle mne ještě zvýší. Je to samozřejmě náročnější než hra postavená na vysokých smečařích, ale ukazuje to cestu, kterou se může jít, když nebude vysokých hráčů ve vrcholovém nohejbalu dostatek. Háček ovšem vidím v mezinárodní hře na jeden dopad.

2020 zakladniotazky1 3Druhy tuzemských svazových soutěží

Nohejbalové soutěže ČNS jsou mixem soutěží dlouhodobých, jednorázových, halových a venkovních, a to někdy i v rámci jedné soutěže. Je to dobře? Nadpoloviční počet (52) respondentů považuje množství druhů soutěží za výhodu, 29 má neutrální pohled a 18 negativní pohled.

V otázce formy soutěží do budoucna se přiklání k dlouhodobým soutěžím družstev 83 odpovědí. 17 se přiklání k dlouhodobým soutěžím, hraným jako seriál jednorázových akcí oddílových sestav a 3 k jednorázovým soutěžím sestav bez oddílové příslušnosti. Respondenti mohli uvádět více odpovědí.

Z hlediska místa konání by se měly nohejbalové soutěže v budoucnu organizovat na venkovních hřištích 100 odpovědí, 8 odpovědí nevidí rozdíl mezi venkovní a halovou soutěží. To kopíruje současný stav soutěží. Případný přesun soutěží z cyklu jaro – podzim na opačný považuje za špatný 65 odpovědí. Respondenti mohli uvádět více odpovědí.

Jako preferované se z výzkumu jeví venkovní soutěže oddílových družstev, hrané v cyklu jaro-podzim, se zkrácením doby trvání o cca 30-60 min u dlouhodobých a cca 120 min u jednorázových soutěží a zkrácením neherních prodlev o cca 50% oproti současnému stavu.

Kleník: I zde je evidentní, že dlouhodobá soutěž družstev má velkou oblibu, zejména u samotných aktérů. Pravděpodobně i diváci vnímají jako příjemné navštěvovat venkovní areály v pravidelných cyklech domácích utkání. Dalším faktem je, že drtivá většina z oslovených podporuje hru pod širým nebem na antuce. Nese to sice vyšší nároky na domácí družstvo, protože musí za současných podmínek rozpisu ligových soutěží zabezpečit současně i hřiště v hale či tělocvičně, ale tento aspekt zřejmě nemá vyšší váhu - v letních měsících jsou pravděpodobně haly či tělocvičny dobře dosažitelné. Současný model jaro-podzim je sice již zažitý, ale dle mého názoru by stálo za úvahu změnu ve formátu podzim-jaro. Argumenty pro změnu cyklu jsou tyto:

Nejdůležitější část soutěže se bude hrát v nejvíce stabilním počasí a tolik oblíbené antukové areály budou hojně využívány. Je minimální předpoklad, že se tato utkání budou hrát neočekávaně v hale a celý program se tak bude muset stěhovat, což mnohdy ani není možné. Zachování modelu televizního superfinále v odpovídající hale není takovou překážkou v případě, že se přesune z konce října na konec června. Otevírá se naopak i možnost vyzkoušet venkovní variantu v některé z tenisových arén.

Pro podzimní termíny září-říjen, kdy je soutěž ve fázi základní části a hráči teprve nabývají herní jistoty a dovednosti, není až tak velkou obtíží přesun utkání do haly. V současném modelu jaro-podzim se tak také děje, ale většinou právě v nejdůležitější části herního systému.

Zimní přestávka např. listopad-únor může být efektivněji využita než je tomu u přestávky letní, plné dovolených a tradičních osadních turnajů, které jsou neustále ve velké oblibě, ale nejsou součástí přípravy družstva. V této části je naopak možné zařadit jednorázové soutěže, pravděpodobně i ty mezinárodní a družstvo tak může zůstat pohromadě a provádět společnou přípravu.

Stehlík: Naše soutěže, které pořádá přímo svaz, dokazují důraz na kolektivní pojetí nohejbalu a naše dvě nejvyšší ligy se až na čestné výjimky mohou chlubit herní kvalitou i stabilitou. Trochu je problém v diváckém zájmu s individuálními šampionáty, což můžeme přičíst na vrub třeba i nedostatečné propagaci nebo náročnosti cestování do příslušné lokality.

Myslím si ovšem, že jdeme správnou cestou a časem nás zřejmě i zvýšená nestálost počasí donutí umístit převážnou část vyšších soutěží do hal, kde odpadnou mj. neherní prodlevy s údržbou antukového povrchu kurtu a chození pro zakopnutý míč. Také atmosféra v hale je úplně jiná než na venkovních hřištích a o případné vhodnosti pro televizní přenosy nemá smysl diskutovat.  Má-li se nohejbal posunout na vyšší úroveň a získat opravdu medializovatelnou jednu či dvě dlouhodobé soutěže, bude muset jít cestou, kterou už prošel volejbal nebo házená. Naše komise v roce 2017 pečlivě prostudovala soutěže a vývoj ostatních míčových sportů a představila podrobný návrh reorganizace hlavních nohejbalových soutěží, který přišel v době, kdy ekonomika státu byla v nejlepší kondici za poslední éru. Bohužel jako další návrhy jiných zpracovatelů skončil v koši.

 

 

Komentáře   

 
#1 Petr 2020-03-30 19:06
Změna formátu na podzim-jaro mi přijde rozumná a ve stávající situaci se přímo nabízí.
 
 
#2 Martin S. 2020-03-30 19:23
Rozeslano oddilum i rade CNS - uvidime ;)