Nohec rozcestník

Nohec magazín

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 17.08. 12:08 Turnaj trojic Výrovice(Pablo)
    26.ročník nohejbalového turnaje trojic o putovní pohár, startovné 150 Kč ...
Školní pohár hlásí návrat Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Úterý, 21.01.2020

2020 pcnszsnavrat 1Co mají společného 4. ZŠ Louny, znovu 4. ZŠ Louny, ZŠ Trhové Sviny a Gymnázium Sušice? Jedná se o vítěze jednotlivých ročníků dvoustupňové soutěže, kterou pod názvem Pohár ČNS základních škol ve školních ročnících 2006/07 až 2009/10 ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů ČR organizoval Český nohejbalový svaz. Čtvrtý ročník soutěže byl ale posledním, ve kterém se školní sestavy utkaly v republikovém finále. Po deseti letech se opona znovu zvedá a první okresní kola už znají své vítěze.

Pamětníci vzpomenou, že vznik vícestupňové soutěže, tak jak to bývá, provázely jak velké otazníky, tak zádrhele. I přesto se podařilo zorganizovat několik okresních a krajských kol. Na republikové finále do Prahy dorazili zástupci škol z Prahy, Rudné, Průhonic, Benešova, Čelákovic, Českého Brodu, Žatce, Loun, Chabařovic, Ústí nad Orlicí, Teplice nad Metují, Brna a Jablonce nad Nisou. Finále bylo součástí větší akce - Memoriálu Josefa Bicana.

"Memoriál nesl jméno průkopníka nohejbalu a světového fotbalisty Pepiho Bicana. Jeho syn Ivan pak předával vítězné sestavě ceny. Kromě turnaje základních škol obsahoval i mezistátní utkání české a slovenské reprezentace, exhibici sportovních legend a volně navazovalo i vyhlášení nohejbalisty roku. Byla to zajímavá akce s rozpočtem kolem 200 tisíc korun," řekl DUŠAN MARAT z pořadatelského ITD Sport.

O rok později už se o účast v republikovém finále hrálo v celkem 21 okresech ČR a do Prahy na dvoudenní turnaj dorazilo 30 trojic.  S podobnými počty pracovala soutěž v dalších dvou ročnících. Všechny ročníky byly odehrány ve společné kategorii IV. dle všeobecných podmínek AŠSK ČR, tedy žáci a žačky z 8. a 9. tříd. Ve školním ročníku 2010/11 už ale nohejbal v "Bílé knize AŠSK" chyběl, zejména kvůli neshodě orgánů ČNS o účelnosti soutěže.

"Pohár základních škol byla před léty dobře rozjetá a fungující soutěž s celostátní působností. Při dobré vůli mohla obsáhnout širokou masu žáků, kteří se mohli seznámit s nohejbalem jako sportem soutěžním a ne jen pláckovým. V historii se v různých stupních soutěží objevilo i několik známých jmen, jako třeba Vedral, Rypka, Tůma, Anděl, Medkové, Sehrig, Matějka, Fík, Burian, Voruda nebo Kubínové, která se v pozdější době objevila v ligových soutěžích," říká místopředseda KTR ČNS ANTONÍN STEHLÍK. 

2020 pcnszsnavrat 2V době, kdy v letech 2006-09 probíhal Pohár ČNS základních škol, se v rámci AŠSK k nohejbalu hlásilo 450-500 škol. Takové počty jej vynesly na 15.-17. příčku mezi cca 60 v  AŠSK evidovanými sporty. V redukovaném pořadí kolektivních sportů držel parádní 5.-7. příčku. Lichotivá umístění ale skrývala i zádrhele a tím hlavním bylo, že nohejbal většinou neměl šanci ve školních klubech proniknout i do hodin tělesné výchovy. Pouze šest hráčů na ploše a těžké ovládnutí míče pro začátečníky jej hendikepují už od začátku. Dnešní situace už vykazuje o něco slabší čísla - 370-400 škol a 20.-21. příčka mezi ostatními sporty. Co je však podstatně horší, výrazně ubylo krajských a okresních kol nohejbalu, resp. jejich pořadatelů. Tam už úbytek činí okolo 80%.

"I po ukončení fungování celostátních finále se našly okresy nebo jen samotné oddíly nohejbalu, které bez jakýchkoliv přispění AŠSK nebo ČNS dále pořádaly a někde ještě doteď pořádají okresní přebory pro žáky základních škol. Jejich počet se však výrazně zmenšil. Na jejich práci chceme navázat a resuscitovat soutěže základních škol v plném rozsahu. Téměř všechny nitky však byly za tu dobu nečinnosti zpřetrhány a dalo by se říct, že po organizační stránce začínáme vlastně od samého začátku. Budeme proto rádi, když se do dvou let dostaneme s počty na původní úroveň," potvrdil Stehlík nelehkou situaci.

Obnovená třístupňová pohárová soutěž má v dalších letech sehrát významnou roli i v náborové činnosti. Zcela zásadním prvkem jsou však nohejbalová pravidla soutěže. V době jednoduchých sportů jako je florbal si ve školách u žáků i učitelů nohejbal se stávajícími pravidly moc příznivců k většímu využití nezíská. Proto je nezbytné je modifikovat tak, aby se stala když ne atraktivními, tak alespoň stravitelnými právě pro začínající žáky - budoucí členy ČNS. Ulevit pro začátek je třeba také pořadatelům, proto rozpis soutěže změkčuje i pravidla v oblasti rozměrů hracího prostoru pro okresní kola.

"Všechny sporty se tlačí do škol, kde je ovšem pro nohejbal velmi nevýhodná situace. Podle pravidel nohejbalu hrají maximálně tři hráči proti třem. Bohužel pro naší soutěž máme ztíženou pozici i striktními podmínkami AŠSK. V každém sportu je sice zvykem, že talentovaní mladí mohou startovat mezi staršími, ale našem případě tomu tak od krajských kol po celostátní není a je to rozpisem AŠSK zakázáno. Naše komise s ohledem na perspektivu zvolila kategorii 6. a 7. tříd, neboť s žáky kteří budou starší, už se dá dále pracovat při zájmu nohejbalových oddílů na klubové linii. Proto jsme také přistoupili v nejnižším stupni soutěží k určitým zásahům do pravidel, jako je třeba vyšší počet dopadů mezi jednotlivými doteky i celkově. Není to úplně košér ve vztahu ke schvalování podle stanov ČNS, ale nedovedu si představit, že kvůli tomu budeme nyní svolávat valnou hromadu. Věřím, že to rozumní pochopí a my se budeme snažit při nejbližší možné příležitosti to zlegalizovat," objasnil Stehlík

2020 pcnszsnavrat 3Také doplnil informaci o dalších záměrech s budoucími úpravami pravidel pro začínající nohejbalisty.  "Na to jsme pro školy vypracovali také stručnou metodiku. Předpokládáme totiž, že většina chlapců nebo i děvčat je v této věkové kategorii nohejbalem částečně nebo úplně nepolíbena. Mj. je už odzkoušena hra s větším než současným počtem hráčů. Tuto metodiku určitě zkonzultujeme s komisí mládeže, případně dalšími orgány. Chceme se pokusit udělat z nohejbalu sport, který se bude také trénovat na některých školách, protože se tím nohejbal dostane do podvědomí mládeže. Pokud byli někteří pedagogové v minulosti v nohejbalu činní, mohou vlastně pokračovat v trénování mladých i když už nejsou hráčsky aktivní. Budou pro ně mít soutěž s celorepublikovým vyvrcholením a oddíly budou mít kam sáhnout, když v jejich okrese bude podobná škola působit, ať už s nohejbalem v hodinách TV a nebo s nohejbalovým kroužkem."

Úspěch či neúspěch obnovené soutěže bude mít dopady i do formy další spolupráce s AŠSK, tedy zda nohejbal pronikne do vyšší kategorie sportů, přímo podporovaných z krajských nebo republikových zdrojů. Svůj komentář přidal muž z obou stran spektra, pořadatel nohejbalových turnajů a zároveň dlouholetý funkcionář AŠSK, v současnosti předseda jihočeské KR AŠSK OTAKAR KINŠT.

"V jižních Čechách jsme dříve pořádali jak okresní, tak krajské kolo a účast škol nebyla špatná. Jeden ročník finále dokonce náš zástupce dokázal vyhrát. Mám radost, že se nohejbal vrací do škol a znovu bude spolupracovat s naší asociací. Nebude to ale vůbec jednoduché. Školních soutěží je stále více, ostatní sporty - i ty málo rozšířené, se snaží do škol protlačit a podchytit si tak budoucí základnu. Struktura podporovaných soutěží se změnila. Áčkové jsou zrušené, v B kategorii MŠMT ČR pověřilo organizací krajské úřady, které zase dál pověřují buď AŠSK nebo centra volného času nebo DDM. Záleží na každém kraji jak to má zaběhnuté. AŠSK nedostává prostředky na okresní a krajská kola, ale zajišťuje republiková finále. Někdy to ale vede ke dvoukolejnosti. Další jsou soutěže kategorie C, kde AŠSK organizuje soutěže se sportovními svazy. Na ty ale prostředky nedostává. Nohejbal si nepochybně pozici ve školním sportu zaslouží, byť zatím není zařazen v první linii. To stanovuje MŠMT a mezi podporované sporty se mohou dostat i soutěže neolympijských sportů, příkladem třeba florbal. Důležité je aby proběhlo co nejvíce okresních a krajských kol a struktura soutěže se podobala podporovaným soutěžím."