Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


  • 21.07. 14:18 Turnaj dvojic
    3. ročník nohejbalového turnaje dvojic ve Výrovicích (u Znojma) 25.7.2020, ...
Zkrácení utkání. A co prodlevy? Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Čtvrtek, 11.02.2016

2016 zkraceniprodlevy 1Pro mnohé účastníky prosincového semináře extraligových a prvoligových zástupců byly noční můrou radikální návrhy na zkrácení doby trvání ligového utkání, uvedené v pozvánce na akci. Poté, co se ukázalo, že radikálnost návrhů měla spíše účelový charakter k vyvolání reakcí, vše se vrátilo do vyjetých kolejí.

Zástupci klubů dali v Nymburce jasně najevo, že zkrácení utkání prostou redukcí počtu dílčích zápasů v utkání není na programu dne. V diskuzi ale padl i zajímavý návrh na redukci těch částí utkání (zápasu, setu), kdy se nehraje. Odhady hovoří o možnosti zkrátit touto metodou utkání o cca 10%. Zkusme se bez ohledu na to, zda jakkoli zkracovat či nezkracovat utkání, zamyslet nad tím, jak ligové utkání současného modelu zbavit pro diváka nudné „mrtvé" doby.

První a největší časová lhůta připadá na přestávky mezi jednotlivými dílčími zápasy (240 s). Souboj s tímto druhem prodlevy znají dobře především pořadatelé jednorázových soutěží, kde se během dne dá uspořit více než hodina času. Zde se tedy teoreticky utkání natahuje o celkem 1.680-2.160 s (28-36 minut). Čtyřminutová prodleva se zdá poměrně luxusní. Výjimkou je úprava hřiště. I tady ale při pohledu na leckdy jediné koště a lajnovačku v akci napadne, zda by díky více pomůckám v akci nešlo prodlevu zkrátit. Pokud budeme počítat s minutovou úsporou na zápas, vychází celková úspora na 7-9 minut. Do této čtyřminutové prodlevy je třeba započítat čas pro rozhodčího (zapsání výsledku předchozího zápasu, zapsání sestav dalšího zápasu, losování...). Zde v minulém roce při novelizaci předpisů ČNS proběhl návrh na redukci losování na pouze jediné před prvním zápasem (v dalších zápasech by mělo volbu vždy domácí družstvo). I tady by se jednalo o celkovou úsporu cca 280-360 s (5-6 min). Návrh však přijat nebyl.

2016 zkraceniprodlevy 2Minimální manévrovací prostor pro změny nabízí lhůta pro změnu stran mezi sety (30 s). Tady o případné úspoře nemá smysl diskutovat. V této oblasti již určitou úsporu přineslo i zkrácení třetího setu. Diskutovat ale už lze o lhůtě pro zahájení hry po pokynu (písknutí) rozhodčího. Stanovená lhůta (5 s) je možná zbytečně dlouhá a její redukce například na 3 sekundy by při průměrném výsledku 2x 10:7 přinesla celkovou úsporu cca 512-640 s (9-10 min). V praxi však málokdy k plnému využité lhůty dochází, proto jako reálná se jeví úspora poloviční, tj. 4-5 min.

Další dvě lhůty přináší oprávněná přerušení hry, tedy střídání hráčů a oddechové časy (shodně 30 s). Lhůta pro střídání (není však oddechovým časem) se také zdá zbytečně dlouhá, zejména v porovnání právě s oddechovým časem. Bohužel praxe často ukazuje stav, kdy střídající hráč je zcela nepřipraven a teprve při ohlášení střídání rozhodčímu začíná s úpravou výstroje a sháněním taktických informací. Při střídání s připraveným hráčem by stačila lhůta o 10 sekund kratší. Druhým limitujícím faktorem je doba pro zapsání změny rozhodčím do zápisu o utkání a tady existuje pochybnost, zda by taková redukce odpovídala možnostem rozhodčích. Střídání se během historie nohejbalu měnila a je otázkou, zda jejich současný počet nepřispívá k dalšímu kouskování průběhu hry.

Samostatnou kapitolou je oddechový čas. Současná lhůta (30 s) je z hlediska trenéra naprosto nedostatečná pro kvalitní předání klíčových informací. Víceméně spíše slouží k vykolejení soupeře z herního rytmu, či zklidnění vlastních hráčů. Reálný čas na předání informací je cca 15-20 s. V tomto kontextu je jakákoli redukce nepřijatelná. I tady je otázkou k diskuzi počet přerušení, vezmeme-li v úvahu, že během jednoho utkání můžeme být svědky až 60(!) oddechových časů.

A závěr našeho výpočtu? Během utkání lze výše uvedeným způsobem uspořit cca 16-20 minut, což reprezentuje asi 8-10% doby trvání utkání. Tedy nikterak zásadní změna současného stavu. Pro výše uvedený výpočet byl vzat v úvahu jak nejčetnější výsledek, tak největší možný počet dílčích zápasů v utkání. U soutěží mužů je to 8 zápasů (6:2/2:6) a 10 zápasů (6:4/5:5/4:6). Též bylo uvažováno s utkáním, hraným za běžných podmínek. Utkání, kde dochází k četnějším úpravám hrací plochy (např. kropení za velkého sucha a horka, lajnování v silném větru, vysušování mokrých ploch za dešťových přeháněk) mají obecně mnohem delší prodlevy.

 

Komentáře   

 
#21 Trenér mládeže 2016-02-13 13:43
Je třeba nejdřív vyřešit pravidla, která jsou nejednotná nejen v Česku, ale ani ve světě. Vy chcete posouvat nohejbal tím, že se bude hrát v hale. Kdo do teďka budoval venkovní areál, tak ho může zavézt třeba veřejnou skládkou, ne? Nemluvě o tom, že to bude stát samozřejmě víc peněz.
 
 
#22 mb 2016-02-13 13:50
Pravidla jsou vyřešená!

Futnet - jednoskok
nohejbal - dvojskok
 
 
#23 Kašpárková 2016-02-13 22:00
Trojskok - a kdo se přidá?
 
 
#24 mb 2016-02-13 22:08
okres trojskok
kraj a ligy (nohejbal) dvojskok

FUTNET - jednoskok
 
 
#25 Kašpárková 2016-02-13 23:46
Ten jednoskok, to musí být ale borci. Prosím vás, kde se to naučili a kde to hrají?
 
 
#26 MAREK 2016-02-14 00:35
..nevím, nedokážu přesně odpovědět. Hraju už jen rekreačně na žízen doma a turnajích, timeouty si nebereme, takže neumím posoudit, zda jich je moc či málo:)))
Ale zkrátka, ať se to týká prostojů, dopadů, financování, já nevím čeho, tak sakra, proč se neudělá funkce PLACENÉHO PŘEDSEDY svazu, ale takvoého, který bude mít rozum, bude mít výsledky, bude mít zájem něco vybudovat, sjednotit, změnit, prostě bude to člověk s duší hráče srdcaře a s hlavou s chopnostmi manahera, top managera.
Tady se pořád někdo naváží do Kleníka-někdy i já, ano uznávám. Ale fak je ten a musím být soudnej, že dokud se mu někdo nepostaví-a je jedno jestli uspěje enbo ne, to už je z části něco, co se někdy ani nedá díky mnoha faktorům ovlivnit, taknikdo jiný se o pozici Prezidenta neuchází, není koho jiného volit, tak na co nadáváme?
 
 
#27 MAREK 2016-02-14 00:36
Každý u nás komu je proti vůli arogance a neplnění slibů vedení ČNS bysme se měli vlastně stydět za to, že jsme s tím zatím nic neudělali.
Ani já, ani nikdo jinej nemáme právo kritizovat, když jsme nebyli doposud schopni se o nějakou změnu k LEPŠÍMU POCTIVĚJŠÍMU vedení nohejbalu, postarat..
 
 
#28 Pane 2016-02-14 12:17
Marku.Vzít si na „hrb“ tuto funkci úzce souvisí s časovými i profesními možnostmi. Co jste věděl o nějakém Kleníkovi, než profesně přesídlil do Nymburku? Jak moc pana Kleníka nohejbal zajímal? Pokud jej hrál, tak nejspíš na 3 a na žízeň – dle možností a o nějakém funkcionaření ani zdání. Dnes pro to má úžasné podmínky a pochopitelně z toho těží. Prezidentuje domácímu troj a dvojdopadovému i tomu světovému paskvilu, který se doma hrát neodváží. Kdo z ev. nástupců na tom bude podobně?
 
 
#29 Coach 2016-02-14 17:06
Zase bych to tak nedramatizoval s tím zatížením. Nikdo přece nenutí KK, aby se věnoval tolika věcem najednou na úkor kvalitní práce pro český nohejbal, což je to jediné, na co nemá díky všem ostatním činnostem čas. Všechny ostatní funkce si sám vymyslel, vytvořil a postupně na vrcholném postu sám obsadil, protože má pocit, že by to nikdo jiný v jeho duchu nezastal.