Tříbodové výhry bez vloženky? Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pátek, 13.12.2013

2013 bezvlozenky 01(Praha) Ligový seminář nebude, doškolení trenérů se z důvodu malého zájmu překládá. Titulky aktualit za stránek ČNS jen zapadají do předchozích, ne zrovna povzbudivých zpráv o udělení rekordní výše pokut nebo o vyloučení ze soutěže či prodeji soutěže. Připočteme-li mizerný zájem o nedávné mistrovství Evropy juniorů a žen, je zřejmé, že atmosféra v nohejbalu houstne.

Do jindy poklidného předvánočního času přichází i nepochybně hodně diskuzí vzbuzující zápis ze zatím posledního zasedání Výkonného výboru ČNS. Kromě řady dalších problematik přináší i poměrně revoluční body v oblasti soutěží. „Z 31 ligových družstev jen osm projevilo zájem zúčastnit se ligového semináře. Proto nebyl svolán. V nohejbale to funguje tak, že činovníci reagují až na předložené návrhy. Možná i tyto návrhy proberou činovníky k aktivitě,“ posteskl si na téma seminář prezident ČNS KAMIL KLENÍK. Právě na semináři bylo záměrem organizátora diskutovat návrhy na změny v soutěžních dokumentech.

Pravdou ovšem je, že vinit jen pasivitu činovníků by bylo nespravedlivé. Vždyť na předchozích ligových seminářích nebyl účastníkům předem zaslán návrh rozpisu soutěží na další rok. Tedy obdobně, jako jsou delegátům valných hromad nebo konferencí předem předkládány návrhy na aktualizaci dlouhodobějších sportovně-technických dokumentů. I u těch s roční platností by bylo žádoucí, aby případné návrhy změn oproti předchozímu dokumentu mohli zástupci klubů projednat ve svých klubech a fundovaně pak na semináři přednést stanoviska klubů, které tam zastupují. Nelze se pak divit nezájmu.

Co tedy VV na svém zasedání k rozpisům soutěží na rok 2014 rozhodl? První zásadní změnou je sjednocení skladby utkání pro základní část a play-off. A to na 9 utkání, tj. zrušení třetí (nepárové) dvojice. „Hlavním důvodem je připravovaná změna skladby utkání dlouhodobých ligových soutěží se záměrem zkrácení celkové délky utkání a stabilizace délky utkání s ohledem na TV přenosy, možnosti odehrání dvou ligových utkání v jednom hracím dni z důvodu fluktuací a startu mládeže, zefektivnění delegace rozhodčích a návštěvnosti zejména extraligových utkání,“ píše se ve zdůvodnění, ve kterém však chybí informace, zda se jedná o všechny soutěže, či jen některé.

Druhou velkou změnou je poměrně obecná informace o změně bodování dle návrhu STK. Doslova se v zápisu píše: „S ohledem na předchozí bod vypuštění nerozhodného výsledku utkání a vyšší motivaci obou týmů uhrát co nejpříznivější výsledek utkání, který může ovlivnit zisk bodů do tabulky.“ Návrh STK není k zápisu přiložen a dle kusých informací by měl obsahovat bodové zvýhodnění vysoké výhry ku výhře s menším rozdílem.

2013 bezvlozenky 02Z těchto dvou rozhodnutí lze vydedukovat, že obě opatření bez dalších návazných kroků nepřinesou jen pozitiva. Nepochybně ztíží již tak nijak silnou pozici extraligovým a prvoligovým družstvům, protože každý z obou návrhů ještě více prohloubí rozdíly ve vytíženosti hráčů družstva. Otázkou je, zda v drtivé většině amatérském prostředí extraligové a prvoligové kluby zajistí na pozici šestých, sedmých či osmých hráčů hráče odpovídajících kvalit. Ochotných absolvovat cesty po republice s vidinou zahrání v jediném zápase (když o soutěž níže si mohou zahrát výrazně více) utkání není tolik ani dnes a po realizaci změny se jejich počet ještě zmenší. Zejména u dorostenecké ligové soutěže lze mít oprávněné připomínky.

„Výše uvedené, hlasované úpravy RDS a RJS zapracuje STK do finálního návrhu těchto soutěžních dokumentů k hlasování v rámci RMJ. Nejpozději do 13.12.2013,“ vynáší diskuzi nepřipouštějící finální ortel zápis z jednání. Stojí za připomenutí, že podobné rozhodnutí již na scéně před desetiletím bylo a výsledkem bylo svolání mimořádné valné hromady, která rozhodnutí VV zrušila.

Změna přichází i u řadu let zavedených jmenovek v extralize mužů. Původní myšlenka aktualizace v podobě povinného používání dresů na teplém oblečení v nevlídném počasí vzala za své a jmenovky byly odeslány do historie. Naopak neprošel poměrně jednotný návrh ligových klubů, které požadovaly přenesení odpovědnosti za nahlášení výsledku ligového utkání na rozhodčí utkání. „Hlášení výsledku utkání přes SMS není dle názoru VV zásadní komplikací domácího družstva. Jedná se o jednu z nejméně náročných částí povinností domácího družstva vedoucí ke zdárnému a důstojnému průběhu ligového utkání. Komise rozhodčích by byla nucena nařídit všem ligovým rozhodčím vlastnit a mít u sebe mobilní telefonní přístroj, což není v tuto chvíli podmínkou,“ je uvedeno ve zdůvodnění.

VV se také zabýval nedůstojným stavem, kdy na některých mistrovstvích republiky jsou udělovány medaile a tituly, přitom počet účastnických sestav lze spočítat na prstech. Nově bude podmínkou pro přiznání statutu mistrovství republiky účast minimálně 12 sestav z minimálně čtyř oddílů. „VV tímto ustanovení stanoví podmínku za jaké je možné uznat titul mistra ČR a zamezit tak situacím, kdy může vzejít domácí mistr z malého počtu účastníků a startujících oddílů. V současné podobě může nastat situace, kdy hráči z jednoho oddílu startující na MČR mohou mezi sebou soutěžit o mistra ČR a tato situace není zájmem našeho sportu s více než padesátiletou tradicí,“ zní zdůvodnění.