Ostatní

2012_anketasportcentral_01Zajímavou anketu vyhlásil internetový portál SportCentral.cz, věnující se především rekreačnímu sportu. Účastníci hlasování měli možnost vyjádřit se k tomu, který sport považují za svůj nejoblíbenější a který rádi provozují. Ankety s názvem Sport roku 2012 se zúčastnilo přes tři tisíce respondentů z celé republiky, což už je vypovídající vzorek společnosti. Byť se zde nejedná o reprezentativní vzorek, ale o ty, kteří sami se rozhodli v anketě hlasovat. Co je důležité, mezi hlasujícími uváděnými sporty se objevil i nohejbal. A jak si v konkurenci ostatních sportů vedl?

"Průzkum se konal v období 30.7. - 9.9.2012, zúčastnilo se jej 3.437 lidí všech věkových kategorií z celé ČR. Respondenti odpovídali v samostatných otázkách, tzn. pořadí v některých kategoriích se může lišit (např. jako nejoblíbenější sport uvedli fotbal, nejoblíbenější letní sport cyklistiku - oba sporty patří do kategorie letních i všech sportů, přesto je pořadí v obou kategoriích rozdílné). Tato metodika vede k větší variabilitě, než kdybychom z otázky na celkově oblíbené sporty odvodili výsledky jednotlivých kategorií (to by naopak podporovalo několik málo sportů na úkor rozmanitosti, přičemž řada lidí často dělá sportů několik)," uvádí ROMAN STERLY, ředitel společnosti, provozující portál.

V hlavní vyhlašované kategorii, Nejoblíbenější sport roku 2012, nohejbal do elitní desítky podle očekávání nepronikl. Výhru si odnáší fotbal (podíl 12,6%), stříbro patří cyklistice (9,99%), bronz připadl lednímu hokeji (6,83%). Na dalších příčkách se umístily čtvrté plavání (6,22%), pátý volejbal (6,22%), šestý tenis (5,91%), sedmý běh (3,57%), osmé lyžování (3,06%), devátý badminton (2,65%) a desátý florbal (2,55%). Nohejbal skončil na 24. místě s podílem 0,82%. Posledním individuálně hodnoceným sportem byl bowling na 27. místě (0,61%), další sportovní odvětví (celkový podíl 18,14%) už skončila v kolonce Ostatní. U některých sportů lze však polemizovat o vhodnosti dělení na více velmi blízkých odvětví (viz např. cyklistika - kolo, či fitness - posilování). Určitě za zaznamenání stojí 13. místo požárního sportu (2,04%), 18. místo basketbalu a až 25. místo poslední dobou mediálně protlačovaného golfu (0,71%).

V kategorii Nejčastěji provozovaný sport roku 2012 si prohodil pořadí fotbal s cyklistikou. Ta vyhrála s podílem 15,50% respondentů, stříbro bral fotbal (10,77%), bronz volejbal (7,23%). Propad oproti hlavní kategorii zaznamenal především "až" desátý lední hokej, naopak do elitní desítky proniklo inline bruslení (8. místo, 3,17%). Nohejbal je evidován na 20. místě s podílem 0,89%, což není špatný počin, protože dva další olympijské kolektivní sporty házená (21., 0,81%) a basketbal (24., 0,74%) jsou až za nohejbalem.

2012_anketasportcentral_02Vysoko se k naší radosti nohejbal držel v dalších dvou kategoriích. Mezi nejoblíbenějšími letními sporty roku 2012 vyhrála cyklistika (podíl 17,37%) před fotbalem (15,51%) a tenisem (10,42%). Nohejbal si zapsal 14. pozici s podílem 1,25%, tedy prakticky shodným podílem s o místo výše stojícím basketbalem. Protože nohejbal je sportem kolektivním, jako stěžejní se z tohoto pohledu jeví kategorie Nejoblíbenější týmový sport roku 2012. Tady nečekaně zvítězil volejbal (podíl 28,95%) těsně před fotbalem (28,10%) a s velkým odstupem třetím beach volejbalem (11,08%). Sloučíme-li oba druhy odbíjené, dostaneme zisk přes 40% respondentů. A tady také nohejbal bodoval nejlépe, podíl 3,27% respondentů ho vynesl na lichotivou sedmou příčku.

K dispozici jsou i dílčí údaje o tom, jak v jednotlivých anketních kategoriích hlasovaly různé skupiny respondentů dle věku a pohlaví. V anketě Nejoblíbenější sport roku 2012 (celkově 24. místo, celkový podíl 0,82%) se pro nohejbal rozhodlo 1,55% hlasujících mužů (16. místo), u žen však zcela propadl. Z pohledu věkové skladby jej podpořilo 1,38% hlasujících ve věku do 25 let (18. místo), 1,01% ve věku 26-39 let (25. místo). V kategorii nad 35 let už nohejbal nedosáhl podílu ani 0,5%.

Co výsledku nohejbalu naznačují? I přes despekt řady samotných jeho provozovatelů se nohejbal mezi kolektivními sporty v ČR stále drží na velmi slušné pozici (pochopitelně hovoříme-li o jeho mužské složce). Není to jen tento průzkum, který to potvrzuje. Prakticky shodné nebo velmi blízké výsledky přináší i další průzkumy a ankety. Zmiňme např. shodné a dlouhodobé umístění mezi kolektivními sporty dle počtu školních sportovních klubů v rámci AŠSK ČR nebo též podobné umístění ve výzkumu, prováděném v rámci analýzy stavu nohejbalového hnutí z roku 2005. Je proto velmi smutné, že tyto poměrně průkazné údaje nekorespondují s vnímáním nohejbalu státními institucemi. Pro nohejbal např. zcela zásadní kritéria MŠMT ČR pro rozdělování finančních prostředků již dlouhodobě určují nohejbalu pozici až v osmé(!) desítce sportů (cca 16. místo mezi kolektivními sporty). Zatímco dosavadními sportovními úspěchy nohejbal předčí řadu výše postavených sportů, dolů jej v těchto kritériích sráží především neúčast v olympijské rodině, malý počet národních federací, nízký koeficient popularity a malý poměr registrované členské základny k té neregistrované. Hovorově řečeno, nohejbal doma není prorokem. Alespoň ne tedy na papíře. Výsledky zde zmíněných i podobných nezmíněných průzkumů a anket tak alespoň dávají energii těm, kteří věří, že může být lépe.

 

Komentáře  

#5 Petr 2012-10-19 11:54
Záleží na tom jestli nohejbal má zůstat hospodským sportem k pivu nebo má z něj být sport na úrovni. Spolu to moc zatím nefunguje a bude se to prát pořád víc. Když lidi nepochopí že registrace a všechny řády a nařízení jsou stejně zase pro ně a budou jenom trucovat, tak jim to nechte u těch hospod. Nebo to rodělte jak házenou.
Citovat
#4 M.Šnídl 2012-10-18 13:41
Mám obavu, že dokud nolejbalisté sami nepochopí, že zaplacením registrací přispívají pouze sami sobě, nemůže se nikdy nic k lepším výsledkům změnit. Podívejte se jen pro příklad na kvalifikaci o druhou ligu. Opět bude hrána mužstvy, která hrála jakési neregistrované krajské přebory a to prosím po třech letech jejich povinných registrací. Domnívám se, že nic podobného v žádném jiném sportu, kde to myslí trochu vážně nenajdeme.
Citovat
#3 Martin Maršálek 2012-10-18 10:33
Marku, pochopitelně to absolutní číslo není moc vysoké. Zejména jak uvádíš, pokud na server chodí spíše ti rekreační, než registrovaní sportovci. Relativní poměření ale tak špatně nevyznívá. Také je třeba vzít v potaz, že vyjma fotbalu a hokeje ve všech ostatních výše umístěných týmových sportech je výrazně vyšší podíl ženské složky (vždyť třeba v evidenci ČSTV tvoří ženy jen cca 4-5% základny nohejbalu). Pokud vezmeme jako bernou zejména anketní kategorii Nejčastěji provozovaný sport, tak např. k fotbalu se hlásí 10,77% dotazovaných, tj. pokud bychom to přepočetli na cca 6 mil. aktivních obyvatel ČR, vychází počet 646.000 hráčů. Toto číslo je jen o málo vyšší, než počet, který se objevoval ve statistikách ČSTV (obsahují registrované i neregistrované sportovce). Analogicky by k nohejbalu vyšel počet 53.000 hráčů. Ve statistikách ČSTV však nohejbal operoval s cca 6x nižší hodnotou. To je obrovský rozdíl. Z toho plyne poměrně věrohodná teorie, že nohejbal hraje mnohonásobně více neregistrovaných sportovců, než těch registrovaných. Zatímco řada jiných sportů tento poměr dokázala úspěšně zredukovat.
Citovat
#2 Petr S. 2012-10-16 22:13
Vypadá to jako málo. Zase když vezmeme i jiné sporty, třebas ten basket s házenou. Tak to není zlé. Důležité budou hlavně pořadí mezi sebou. Když skončil 7. v týmových hrách, dá se to brát jako úspěch.
Citovat
#1 Marek HORÁK 2012-10-16 20:56
No já nevím jestli čtu dobře, ale přijde mi, že z více jak 3tisíc lidí zmínilo nohec cca 30lidí.
To jsou podle tebe MARTINE výborný, dobrý, uspokoivý výsledky?
Tady se tedy neshodneme, podle mne je to propadák, zejména v kolonce Rekreační sport...
Citovat