(Praha) „Chcete mě? Druhá liga na scestí“. Takový byl před pěti lety titulek našeho článku o mužské druhé lize. Od té doby se toho příliš nezměnilo. Naopak. VV ČNS tak na svém posledním zasedání posvětil návrh STK ČNS k vypracování rozpisu soutěže pro rok 2022, ve kterém je pro druhou ligu mužů a  ligu žen snížen stanovený minimální počet hráčů pro utkání ze šesti na čtyři. Skladba utkání je shodná s dosavadním modelem v dorostenecké lize. Navržený koncept ale zdvihl odpor většiny zainteresovaných oddílů, takže se nakonec změní nejspíš jen regionální členění třetí nejvyšší mužské soutěže. Nutno podotknout, že kompletní Rozpis dlouhodobých soutěží VV ČNS bude STK ještě na dalším jednání předkládat VV k definitivnímu schválení.

„Na posledním zasedání výkonného výboru jsem z pozice předsedy sportovně-technické komise předložil návrh na změnu Rozpisu dlouhodobých soutěží VV ČNS 2021 v tom smyslu, že pro příští  ročník by  kluby měly možnost přihlásit se do druhé ligy bez nutnosti odehrání kvalifikace. V podstatě jde o systém, ve kterém se odehrál již letošní zkrácený soutěžní ročník. Efekt v podobě nově přihlášených se ale bohužel nedostavil. V této otázce nastala mezi členy výkonného výboru jasná shoda a řídící orgán pro ročník 2022 znovu otevřel možnost přihlášení se do druhé ligy všem klubům. Současně nelze odhlédnout od faktu, že druholigová soutěž je dlouhodobě nenaplněna a také z regionálního pohledu není skutečné obsazení skupin z hlediska dojezdových vzdáleností optimální. Z tohoto důvodu vznikla myšlenka zabývat se možnostmi reorganizace této nejnižší ligové soutěže. Ostatně reorganizace ligových soutěží byla jedním ze stěžejních a předem deklarovaných bodů v rámci programu členů výkonného výboru na poslední volební valné hromadě. Jeho členové se jednomyslně shodli na tom, že zřejmě nejlepším řešením by bylo pro účely druhé ligy nasadit dorostenecký model, což by mohlo ve výsledku přivést vyšší zapojení klubů a také méně rozvinutých regionů, kde se již takzvaný systém na čtyři hráče praktikuje. STK byla následně pověřena zpracováním variant nových modelů této soutěže,“ informoval předseda STK ČNS MIROSLAV SACHL.

2021 2lmreforma1 03První nástřel ale vybudil reakci některých klubů, účastníků dotčených soutěží. Za  ligu žen zaslala VV ČNS hromadné stanovisko LENKA CIBULKOVÁ z TJ Slavoj Český Brod. Mimo jiné se v něm uvádí: „Chápeme, že tato změna by možná mohla přivést do nejvyšší soutěže jeden až dva druholigové týmy, ale přijde nám absurdní dopustit při tom poškození dlouho fungujících a zároveň nejlepších týmů v republice, které první ligu celá léta drží. Mělo by být smyslem rozvoje nohejbalu tohle bránit a ne ničit...“ Nebo:  „Jsme přesvědčeni, že změna na čtyři hráčky zdecimuje stávající fungující družstva, která už nikdy nepostaví tým na šestkový nohejbal. To povede k zániku ženských týmů jako takových a přesunu hráček do mužských soutěží. I přes možné zvýšení počtu družstev by to mohlo vést ke snížení počtu hráček v první lize.“

Za pětici druholigových účastníků  - Karlovy Vary, Radomyšl, Hradecko, Legendy ČB, Slaný - plus další dvě neligová družstva zaslal VV ČNS stanovisko FRANTIŠEK VESELÝ z SK Liapor Karlovy Vary. „Je jasné, ž účast družstev v posledních dvou ročnících byla ovlivněna celospolečenskými problémy spojenými s pandemií Covid 19. A otázkou samozřejmě je, zda by nenaplnění možných osmi míst v každé skupině druhé ligy nebylo podobné. Přesto se domníváme, že soutěž i s nižším počtem účastníků splňuje při kompletním odehrání ročníku velmi dobře svůj účel. Tím je podle nás stále slušná prezentace ligové soutěže před místními partnery - samosprávou, sponzory a diváky, možnost návaznosti při výchově mladých hráčů a jejich zabudovávání do vyšších soutěží při přechodu do mužské kategorie a nutnost udržování širšího kádru pro možnost kvalitního tréninku i zachování klubové soudržnosti. Případný přechod na čtyři hráče všechny tyto léta prověřené benefity potírá. Celou soutěž tak, místo jejího povznesení, degraduje na úroveň nižších soutěží, kde musí každý KNS situaci řešit vždy podle místních a v jednotlivých letech proměnlivých podmínek a problémů s počty týmů, hráčů a jejich nezájmu hrát o víkendech,“ píše se v hlavní části.

Třetí nejvyšší mužská soutěž stále hledá své místo v soutěžní hierarchii. Její pozice na rozhraní vyšších a nižších výkonnostních soutěží skýtá příliš mnoho rozdílných zájmů jednotlivých účastníků a občas i v rámci každého účastníka. Tím, že je svazová dlouhodobá koncepce v přípravě, ještě nějaký pátek musíme vycházet z původních záměrů jejího vzniku. Jenže regionálně členěná druhá liga vznikla v roce 1993, a to byla situace od té dnešní docela odlišná. Zejména vzhledem k počtu družstev v krajských a nižších soutěžích.

Snižující se zájem o výkonnostní nohejbal se zde v posledních pěti letech začíná projevovat. V malém sportu je to logické. Jestliže extraligová nebo prvoligová mužská družstva mají „jen“ problém sehnat dostatečný počet kvalitních hráčů, na úrovni druhé ligy a krajského přeboru ze stejné věty už můžeme vypustit slovo „kvalitních“. Ještě v roce 2016 byla druhá liga naplněna (2 x 8 družstev), pak ale nastal úbytek. Problémem soutěží tohoto typu je, že pokles není alespoň částečně nahrazován přírůstkem, ale je lineární. Letos už soutěž hrálo jen 11 družstev. Specifikem soutěže je požadavek na regionalitu, ten je však odvislý právě od počtu zúčastněných celků. A příklady z krajských soutěží dřívějších hlavních bašt? Třeba ve středních Čechách zbylo z 16 družstev v roce 2014 letos jen sedm týmů. Plzeňský krajský přebor čítal v roce 2014 osm družstev, v roce 2019 už ale nebyl pro nezájem ani vypsán. Je tedy zřejmé, že hlavním důvodem současného stavu není jen covidová pandemie, ale dlouhodobější příčiny.

Výskat si rozhodně nemohou ani ženy. Ještě v roce 2017 se v první lize prohánělo devět družstev. Letos? Čtyři, tedy minimum pro vypsání soutěže! Podobnou cestou prošla i dorostenecká liga, jež musela na přelomu let 2014 a 2015 projít zásadní úpravou (změna stanoveného minimálního počtu hráčů pro utkání ze šesti na čtyři), aby soutěž bylo možné vůbec vypsat. Specifikem soutěže je jak požadavek na regionalitu, tak zejména nároky na věkové rozpětí hráčů (zhruba pět let). Tady se ale změna osvědčila a třeba letos v „Botasce“ působilo 14 družstev.

J2021 2lmreforma1 1e třeba říci, že svazové orgány nevolí mezi dobrým a špatným řešením, ale mezi menším a větším zlem (bude tolik účastníků, aby šla soutěž rozdělit do více regionálních skupin?) a někdy řeší i dilema „změnit a vypsat“ nebo „nevypsat“. Případ padlé plzeňské bašty je až příliš čerstvý. Svazové orgány se v nedávných dlouhých a přitom jalových jednáních s kluby o reorganizacích vysílily a také znovu přesvědčily, že místní klubové zájmy někdy prostě neuhnou ani o píď, byť je vyšší zájem nohejbalu jakýkoli. Stačí se podívat i na výsledek zhruba patnáctileté snahy o rozložení utkání všech soutěží ČNS do více hracích dní.

Někdy je třeba si bez emocí projít  dřívější návrhy, týkající se řešení problémových částí. I když třeba neprošly, obsahovaly i dílčí řešení, jež by mohla být užitečná. Za všechny vzpomeňme například snížení nároků na účastníky druhé ligy mužů v oblasti zajištění náhradní haly (umožnění odehrání utkání v hale menších rozměrů) či zejména dva návrhy na propojené řešení druhé ligy mužů s další soutěží se záměrem dosažení větší regionality. Slabinou prvního z nich bylo, že řešení vztahoval i na první ligu. Tedy na soutěž, která funguje od začátku bez problémů, z většiny plní svůj účel a není důvod ji narušovat. Druhý návrh posouval podobné řešení do druhé ligy a krajských přeborů, což je přesně vymezená problémová oblast. A mimochodem, už v roce 2004 se hovořilo o možnosti vytvoření třetí ligy formou divizního uspořádání. Více propojit skomírající druhou ligu se skomírajícími krajskými přebory při zachování rozumné regionality (maximálně tři kraje spolu), takové řešení by bylo cílené a zřejmě i přínosné.

Vraťme se ale na začátek článku. STK ČNS na došlá stanoviska klubů zareagovala a dál komunikovala s potenciálními účastníky soutěží. „V mezidobí reagovalo několik druholigových účastníků a ozývali se též potenciální zájemci o účast v této soutěži. V návaznosti na to jsem oslovil i další účastníky druhé ligy a celou záležitost s nimi konzultoval. Mohu konstatovat, že v zásadě téměř všichni mají zájem na zachování herního systému pro minimální počet šesti hráčů. Tento většinový názor bude STK při tvorbě rozpisu respektovat. Většinová shoda panovala také na tom, že je vhodné nastavit systém na tři samostatné skupiny, čímž lze dosáhnout zkrácení dojezdových vzdáleností a snížení celkového počtu zápasů v soutěži. V posledních mnoha letech bylo vždy nutné zařadit do „moravské“ skupiny některý z klubů, který tam svojí polohou nepatřil, což odrazovalo některé možné zájemce o účast v soutěži. Rozdělení na tři skupiny je tedy rozhodně správnou cestou, ale je nezbytné, aby se přihlásilo minimálně dvanáct družstev. Ve skupině totiž musí být přítomna přinejmenším čtyři družstva. Nadstavbový systém připraví STK ve více variantách, které se budou odvíjet od počtu  přihlášených,“ uzavřel předseda Sachl.


Top odkazy

odkaz_botas
odkaz_gala
odkaz_pokornysite
odkaz_anytrade

Logo ke stažení

ikonka_nohecmagazin_160

Vstup redaktoři