Ostatní

Nejkulatější výročí, kterého se většina z nás dožije. To je meta půlstoletí, tedy 50 let. A kdo je tím oslavencem? Přece Český nohejbalový svaz (*29. 5. 1971)! Právě v rámci tohoto jubilea vám přinášíme seriál celkem 50 článků, mapujících hlavní činnosti a prvky, které utvářely nebo dodnes utvářejí Český nohejbalový svaz. V dalším článku se podíváme na výchovu a rozvoj mládeže.

Výchova nástupců je jedním z poslání každého spolku. Tak je tomu i v rámci ČNS a pamatují na to také Stanovy ČNS. Počty rozvíjené mládeže musí být úměrné množství klubů, zejména těch soutěžních. Dojde-li v některých letech k přebytku mládeže, tím lépe. Problémy ale nastanou, když dojde k úbytku. Mládež – to totiž nejsou jen potenciální hráči, ale i potenciální trenéři, rozhodčí, funkcionáři, sponzoři… Klub totiž nejsou jen hráči, jak by fungoval bez funkcionářů nebo příjmů? Neprojeví se to ihned, ale třeba s dvacetiletým odstupem. Proto je  nutné postupovat obezřetně při různých změnách ovlivňujících kvantitu mládeže.

Zásadní je pochopit, co je při výchově a rozvoji mládeže důležité. Jeden čas se zdálo, že pro některé funkcionáře je to pouze honba za medailemi v této kategorii. Ale většinový pohled – a i praxe z jiných sportů potvrzuje, že zásadní je fakt, aby mladý hráč úspěšně zvládl přechod do dospělých a v této kategorii třeba dvě desítky let působil.

Jedním z mechanizmů, kterými svaz zajišťoval určité procento mládežnické základny, byla povinnost zařazení mládežnického družstva do svazových soutěží pro účastníky mužských soutěží. Ligových i krajských. Tato povinnost byla dána Soutěžním řádem ČNS už od počátků republikového svazu. U oddílů vojenských a vysokoškolských tělovýchovných jednot postačovala patronátní dohoda s civilním oddílem nebo kroužkem.

V novém tisíciletí se díky záměru rozvoje ženských soutěží rozšířila povinnost o možnost jejího plnění ženským družstvem. O této alternativě se však velmi často na valných hromadách svazu diskutovalo, takže se někdy v soutěžním řádu objevila, jindy naopak byla zrušena. Ve stejné době se začalo mluvit i o desítky let v soutěžním řádu zakomponované povinnosti mládeže. Hlavní část odpůrců směřovala svou kritiku na povinnost pro účastníky krajských soutěží. Určitou úlitbou se stala možnost vyplatit se z této povinnosti, která platila pouze pro krajské (nejvyšší) soutěže a objevila se v soutěžním řádu v roce 2004. Částečně se tak vyhovělo těm, kteří povinnost mládeže považovali za překážku pro přihlášení se potenciálních zájemců do krajské mužské soutěže. Je však otázkou, nakolik byl tento důvod jen zástupným.

Soutěžní řád také jasněji definoval, co je považováno za soutěž mládeže ke splnění povinnosti. Došlo tak ke zrovnoprávnění klasických dlouhodobých soutěží se soutěžemi hranými jako seriál jednorázových turnajů a ke stanovení minimálního počtu těchto turnajů.

2021 50letCNS15 3nLigové kluby, od extraligy po druhou ligu mužů, ale stále neměly jinou volbu, než plnit povinnost mládeže zařazením družstva mládeže do soutěží. Vzhledem k uvolněnější době i rozdílným možnostem jednotlivých oddílů se začalo hovořit o vůli svazu zohlednit tyto rozdíly. Proto v roce 2015 došlo k největší novelizaci soutěžního řádu v této oblasti. Zásadní změnou bylo, že klub dostal možnost plnit povinnost buď mládežnickým nebo (opět) ženským družstvem, či vyplacením se, nebo splněním povinnosti tzv. farmářským mládežnickým nebo ženským družstvem. Podle soutěžní úrovně mužského i mládežnického družstva se určil počet kreditních bodů, které oddíl potřeboval ke splnění povinnosti získat, resp. kolik jich v sezoně obdržel. Tento stav je platný i v současnosti, až na dvě výjimky. Tou první je zrušení možnosti plnit povinnost ženským družstvem, druhou pak zrušení povinnosti mládeže pro účastníky neligových mužských soutěží.

Právě odebrání povinnosti rozvoje mládeže krajským družstvům znamená redukci povinnosti asi na třetinu klubů. Je otázkou, zda počty mládeže, vychovávané pouze ligovými kluby, jsou pro zachování dnešního rozsahu nohejbalu dostatečné. Kromě potenciálního snížení počtů rozvíjené mládeže se kvůli této novele snížil i příjem krajských územních článků svazu, kam směřovaly platby za vykoupení se z povinnosti.

Podpůrným prvkem rozvoje mládeže se stala soutěžním řádem umožněná neomezená fluktuace do vyššího družstva pro hráče do 21 let (s omezením počtu takto fluktuantů v utkání). Kromě zabezpečení počtů mládeže formou určité vypsané povinnosti ČNS rozvoj mládeže zajišťoval a nadále zajišťuje spektrem mládežnických soutěží – republikových i krajských, dlouhodobých, jednorázových i kombinovaných. V současnosti se vypisují pro tři  kategorie – mladší žactvo, starší žactvo a dorost. Mimo tyto běžné soutěže probíhají i jednorázové propagační a náborové aktivity, a to jak na úrovni klubové, tak i svazové. Svou úlohu v dřívějších dobách sehrály i poměrně mohutné nohejbalové postupové soutěže pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže (SSM), které však koncem 80. let zanikly. Mládežnické nesvazové akce, zejména jednorázové, také pořádaly a pořádají jednotlivé kluby.

V novém tisíciletí se také ukázalo, že pro nábor základny je stěžejní prosadit se do hodin školní tělesné výchovy nebo alespoň do školních sportovních kroužků. Některé sporty proto začaly se školami a Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) intenzivně spolupracovat. Nohejbal se, i přes svůj hendikep (mj. malý počet hráčů na hřišti, těžká pravidla pro začínající), o spolupráci úspěšně pokusil v letech 2006-09. V současnosti probíhají aktivity k obnovení.

Svou motivační úlohu v současnosti hraje i dotační podpora z rozpočtu MŠMT či NSA, krajů, měst a obcí či sponzorů, která je čím dál tím více cílena právě na mládež. Kluby tak začínají tuto někdy dříve opomíjenou kategorii brát vážněji nebo i preferovat.

2021 50letCNS15 benesStarost o výchovu a rozvoj mládežnických kategorií nohejbalu byla dlouholetým posláním RICHARDA BENEŠE (*1951), předsedy TJ Sokol I Prostějov a někdejšího předsedy Komise mládeže ČNS.

Pane Beneši, v mužských kategoriích pociťuje ČNS poslední roky pokles členské základny. Projevuje se to i na obsazenosti ligových i krajských soutěží. Co je hlavní příčinou?

Myslím, že existuje hned několik důvodů poklesu. Jedním z nich je určité stárnutí hráčské základny a současně menší příliv mladých hráčů. Starší borci si raději objedou několik turnajů, kdy se jim to časově hodí. Naopak jim vadí být rukojmími ligových termínů. Další příčinou je časté cestování po celé republice, přestože jsme amatérským sportem. Část hráčů dává přednost rodině  či dalším zájmům. Možná by se mohla hrát druhá liga bez kvalifikace. Myslím si totiž, že většina krajských soutěží již  vyčpěla a nemůže nabídnout  účastníkům to, co od soutěže očekávají – kvalitu, dramatičnost a radost ze hry.

Před pár lety měla namále i dorostenecká liga, která připomínala spíše kopii mužské extraligy než smysluplnou výchovnou a rozvojovou soutěž. Souhlasíte s tím, že u mládeže nejde ani tolik o tituly jako o zvládnutí přechodu mezi dospělé a získání správných návyků?

V tomto směru jsem trvale spíše zastáncem bývalé dorostenecké ligy se šesti hráči. Tahle soutěž měla ve svých dobách velkou kvalitu. Vyrůstalo zde mnoho výborných mladých hráčů, z nichž někteří jsou ozdobou současné extraligy  i reprezentace. Pokud bych měl alespoň namátkou jmenovat některé z nich, tak to byli třeba Rosenberk, Topinka, Pachman, bratři Kalousové, bratři Chadimové, Hron, Ftačnik, Macurek, Tůma, Klaudy, Musil, Vít, Kaděra, Vanke, bratři Miklíkové, Pavelka a další. Právě vzhledem k tehdejší kvalitě soutěže si myslím, že byla smysluplná a zachovávala i výchovné prvky. Je pravdou, že jednotlivé týmy byly mnohdy poskládány z  hráčů více klubů, ale to nebylo vůbec na závadu, spíše naopak. Co se týče titulů u mládeže, tak jsem jako dlouholetý trenér přesvědčen o tom, že zejména u žákovské kategorie jde o  tituly a medaile. Mladí kluci jsou totiž soutěživí a úspěchy jim dodávají  chuť do tréninků a přípravy. Jinak je důležité, aby se v těchto kategoriích naučili správným návykům pro přechod mezi dospělé hráče.

Jak se vám líbí kreditní systém, který ligovým klubům dává možnost výběru, jak s mládeží pracovat nebo se z povinnosti vykoupit?

Příliš se mi nelíbí, ale současně jej považuji z hlediska výchovy mladých nohejbalistů za potřebný. Nelíbí se mi z několika důvodů. Jednak částečně zatěžuje oddílový rozpočet v případě, že klub nemá mladé hráče. Zároveň však některé ligové týmy mají poměrně nízký věkový průměr. To znamená, že mohou hrát ligovou řadu let, aniž by jim hrozil konec existence. Přesto musí hradit kredity za to, že momentálně nemají mládež. Myslím, že  podmínky by se měly částečně upravit. Na druhou stranu dřívější vylučování družstev ze soutěží z důvodu, že neměly mládež, bylo velmi nesprávné. Poškodilo to v řadě případů na mnoho dalších roků dotčený oddíl a mnohdy i celý region.

Co říkáte na zrušení povinnosti mládeže pro krajská družstva? Je pro udržení alespoň současného početního stavu dostatečné, když rozvoj mládeže bude vyžadován jen od ligových mužských klubů?

Zrušení povinnosti mládeže pro krajská družstva jsem uvítal, neboť celá řada z nich by hrála i nadále, pokud by nemusela vychovávat své nástupce. V řadě regionů došlo, náš Olomoucký kraj je toho zářným příkladem, během pár roků k totální absenci krajských soutěží, což je určitě velká škoda. Vzpomínám si, že jednu dobu hrálo v Olomouckém kraji soutěž i devět družstev se šesti hráči potřebnými pro utkání. Dnes už je to minulost. Myslím, že podobné to bylo i v dalších krajích. Jsem přesvědčen, že pro udržení početního stavu je dostatečné, když rozvoj mládeže bude vyžadován jen od ligových klubů.

V dávné minulosti svaz spolupracoval při organizaci mládežnických soutěží se Socialistickým svazem mládeže. Není škoda, že už tato mládežnická organizace neexistuje?

Pro rozvoj nohejbalu není důležité a podstatné, že již neexistuje. Je pravdou, že pod hlavičkou SSM byly organizovány různé sportovní soutěže včetně nohejbalu, ale na růst, propagaci a oblibu nohejbalu to nemělo výrazný vliv. Naopak si vzpomínám, že se při těchto soutěžích příliš nedodržovaly propozice. Někdy v roce 1972 jsem hrál finále SSM v Piešťanech, kam jsme postoupili jako školní tým Oděvní průmyslovky. Tam jsem nastoupil proti tehdejší nohejbalové elitě reprezentované Žaludem, Divišem, Jakoubkem, Opravilem, Charyparem, Fabiánem a dalšími borci.

2021 50letCNS15 4nŘada sportů spolupracuje se školami či Asociací školních sportovních klubů. Není právě toto cesta k oslovení a podchycení mládeže?

Je to určitá cesta. Otázkou zůstává, kdo se může v jednotlivých klubech této iniciativě, která stojí spoustu času, věnovat. Nějaká forma jednotlivých hracích kol mezi školami celé republiky by mohla pomoci rovněž. Ale jednu dobu se to pořádalo, nějaký výsledek i úspěch to mělo, ale za několik dalších roků se to již nepodařilo zorganizovat znovu. Myslím si, že v dnešní době by rozvoji mládeže hodně pomohlo, kdyby mohli být trenéři  v jednotlivých klubech výrazně finančně ohodnoceni. Jen zdarma a pro radost, podobně jako já celých asi 22 let, to již v dnešní době nikdo dělat nebude…

Který váš osobní úspěch na poli mládeže považujete za největší?

Podařilo se mi vychovat hráče, kteří v dnešní době poměrně úspěšně hrají za ligový celek Sokola Prostějov. Bez toho by město Prostějov již mnoho roků nebylo na nohejbalové mapě ČR. Nic na tom nemůže změnit ani asi 37 titulů mistrů republiky a dalších asi 70 medailí z republikových šampionátů mládeže v různých mládežnických kategoriích a disciplínách. Důležitá je skutečnost, že alespoň malá část kluků u nohejbalu vydržela a reprezentuje i dnes oddíl a město. A jsem přesvědčen, že i ti, kteří postupně z přípravy odešli, mají na své účinkování dobré vzpomínky.

50 let… Co popřejete oslavenci?

Samozřejmě jen to nejlepší. Kdybych byl velmi naivní optimista, což nejsem, tak bych přál nohejbalu, aby se zprofesionalizoval a dostal tam, kde jsou dnes volejbal, basketbal, házená a další kolektivní sporty. Jelikož jsem realista, tak přeji nohejbalu, aby v budoucnu nezanikl, aby měl tisíce dalších mladých pokračovatelů a nadšenců. Není nejdůležitější, zda někdy bude či nebude na olympiádě, ale je žádoucí a potřebné, aby byl s námi minimálně dalších 50 let.