Ostatní

Nejkulatější výročí, kterého se většina z nás dožije. To je meta půlstoletí, tedy 50 let. A kdo je tím oslavencem? Přece Český nohejbalový svaz (*29. 5. 1971)! Právě v rámci tohoto jubilea vám přinášíme seriál celkem 50 článků, mapujících hlavní činnosti a prvky, které utvářely nebo dodnes utvářejí Český nohejbalový svaz. V dalším zastavení se podíváme na členskou základnu svazu, její velikost a strukturu.

Komplikace s evidencí členů svazu způsobuje už její metodika, resp. změny, které přichází od střešních sportovních sdružení – Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), České unie sportu (ČUS), Národní sportovní agentury (NSA). Kvůli tomu tak v některých letech nalézáme v evidenci členů ČNS skokové rozdíly, které spíše souvisí právě se změnami evidenční metodiky než s reálným stavem. Není to však záležitost jen ČNS, ale prakticky všech sportovních svazů. Komplikace s evidencí způsobovaly i různé databáze členské základny, kterými disponovaly jednotlivé střešní sdružení. I v nohejbale některé kluby (většinu) zastřešovala ČUS, některé jiná sdružení (ČOS, Orel…) a některé v žádném střešním sdružení nebyly.

Podle členské základny se ČNS dlouhodobě nachází na 30.-35. příčce mezi sportovními svazy v ČR. Členská základna ČNS tak v poslední dekádě vykazuje v průměru cca 7200 registrovaných členů (5392 v roce 2020, 7963 – 2019, 6577 – 2018, 6828 – 2017, 7198 – 2016, 6631 – 2015, 7251 – 2014, 7801 – 2013, 8267 – 2012, 8229 – 2011) v cca 370 klubech. Velký nárůst základny byl patrný v počátcích ČNS: Zatímco v roce jeho vzniku (1971) bylo evidováno jen 103 klubů s 1 295 členy, v roce 1980 už to bylo 319 klubů s 4 809 členy. Na přelomu tisíciletí to bylo 347 klubů s 6 784 členy. Většinou se však jednalo o údaje z evidence ČUS (dříve ČSTV), tedy bez započtených členů klubů z ostatních střešních sdružení a nesdružených. Takových je podle odhadů asi 20-25 %. Teprve poslední rok (2020) se jedná o evidenci v rámci NSA.

2021 50letCNS14 3Na členskou základnu ČNS se můžeme dívat z různých úhlů. Z hlediska pohlaví je nohejbal stejně jako většina kolektivních sportů, kde je herní činnost realizována jinou činností než rukou, doménou mužské části populace. Poměr žen (včetně žákyň a dorostenek) v nohejbale v současnosti dosahuje 5-6 % základny, před rokem 2000 to ale bylo jen polovina. Právě v této kategorii tak můžeme hledat největší potenciál rozvoje.

Ani z hlediska mládeže nepatří nohejbal mezi sporty, které se o tuto kategorii opírají. Důvody jsou nasnadě – pro začínající mládež těžká pravidla, pro malý počet aktérů na hřišti těžce uchopitelný ve školách, sport bez dlouhodobější vrcholové poloprofesionální či profesionální složky, malá medializace v celostátních médiích, malá ekonomická podpora mládeže, obecná malá společenská prestiž… Dlouhodobě mládež tvoří 9-13 % základny ČNS. Pro srovnání – fotbal v poslední dekádě vykazoval cca 32 % mládeže, volejbal cca 37 %, basketbal cca 42 %, házená cca 30 %.

Z pohledu procenta registrovaných ku všem tomuto sportu se věnujícím hráčů nepatří nohejbal mezi úspěšné svazy. Tedy ty, které dokáží nemalou část své rekreační základny převést pod svá křídla. Dle odhadů registrovaná základna ČNS představuje jen asi 3-5 % všech nohejbalistů. Je to dáno zejména jak nižší aktivitou (danou menšími možnostmi neprofesionálního aparátu) svazu samotného, tak dlouhodobým postavením nohejbalu mezi ostatními sporty.

V minulosti proběhly v některých regionech aktivity k převedení dosud neoficiálních soutěží a klubů pod svazová křídla s cílem zvětšit členskou základnu ČNS. Přinesly sebou však i nešvary z nesvazových soutěží (hra bez jednotného úboru, neohlášené změny specifikace utkání, neoprávněné starty hráčů…), které se řídím orgánům velmi těžko potírají. Dokonce některé nižší územní články ČNS vědomě porušování platných předpisů s celorepublikovou působností tolerovaly a ještě tolerují.

Medvědí službu odvádí ČNS i regionální funkcionáři, kteří nejsou schopni vnímat svou úlohu prodloužené ruky celorepublikového svazu do regionů a podléhají lokálním zájmům. Zejména právě tolerancí tzv. okresních manýrů. Je velmi snadné přizpůsobit se lenosti a šlendriánu, ale je velmi těžké s nimi bojovat. Ono stačí vzpomenout, jakou službu odvedlo svazu nepromyšlené zrušení registrací a registračních poplatků, resp. jejich opětovné zavádění.

Mezi některými činovníky se šíří i poměrně zásadní názor na větší redukci členské registrované základny ČNS, spojený se zavedením výrazně vyšších členských poplatků. Záměrem by bylo zmenšit základnu a zároveň zmenšit počet potřebných svazových činovníků k řízení. Oboje při zachování vlastních příjmů ČNS v dnešní výši. Cílem pak vytvoření kvalitních soutěží, řízených poloprofesionálním či profesionálním aparátem. Tento názor je ale zatím výrazně menšinový. Také velikost členské základny svazu vždy byla a je jedním z nejdůležitějších kritérií klíče pro přidělování prostředků ze státního rozpočtu a ostatně i z prostředků z krajů či měst.

2021 50letCNS14 hajekNa ustavujícím jednání první nohejbalové sekce v Praze v roce 1961 reprezentoval mladší generaci  MILAN HÁJEK (*1937), jedna z opor pražských Vršovic v Trampské lize a později v pražských oficiálních soutěžích.

Pane Hájku, byl jste u organizovaných začátků nohejbalu. V té době byla Praha v nohejbale fenoménem. Jezdili jste ale hrát někam mimo Prahu a okolí?

Protože v Praze a na osadách v jejím okolí byla velká nabídka akcí, nikam dál jsme neměli potřebu jezdit. Až na výjimky. Co si vzpomínám, první takovou akcí byl turnaj v Hronově. Tam už to hráli velice dobře.

Po 60 letech od vzniku první nohejbalové sekce má nohejbal v registrované základně cca 7500 členů. Je to očekávaný počet, nebo byste v mateřské zemi očekával početnější základnu?

Přiznám se, že bych očekával více. Od prvních organizovaných soutěží uplynulo skutečně už šedesát let a něco se pro nohejbal za tu dobu udělalo. Navíc je to nenáročný sport, nestojí tolik peněz. Proč nemá víc hráčů, netuším.

Nohejbalu hodně dlouho trvalo, než do své soutěžní struktury začlenil i ženskou složku. Máte povědomí o tom, že by ženy alespoň rekreačně hrály nohejbal už před vznikem svazu?

Nemám. Nikdy jsem o tom ani neslyšel. Ale nevylučuji to.

Jak to v 50. a 60. letech vypadalo s mládeží?

Nebylo jí mnoho. Jednalo se hlavně o syny samotných nohejbalistů. Nepamatuji si ale, že by se v té době někde pořádaly speciální akce pro mládež.

Měl by se podle vás nohejbal dál rozvíjet především s důrazem na vrcholnou a výkonnostní složku, či naopak na masově-rekreační? Nebo by měl všechny tyto složky rozvíjet rovnoměrně?

Tak to je otázka! Myslím si, že pokud sportovní odvětví má být respektované, musí mít všechny tři složky v rovnováze. Nelze nějakou z nich opomenout. Když bude sport zaměřený jen na úzkou špičku, nebude zajímavý pro širší vrstvy. Když bude naopak zaměřený jen na rekreační úroveň, bude z toho osadní zábava, nic jiného.

2021 50letCNS14 4Ve Vršovicích váš klub pořádal v 60. letech největší turnaj své doby. Co vám z této akce utkvělo v paměti?

Velká cena Prahy byl mimořádný turnaj, největší nohejbalová akce v Čechách. Jestli se nemýlím, rekord byl 52 zúčastněných družstev. Pamatuji hodně věcí, tady ale nevím, co bych extra vypíchnul. Kromě hraní jsem měl na starosti i pořadatelské aktivity.

Pořadatelsky jste byl činný i na své osadě Orlík na Libřici. Nejen tam, ale i na řadě dalších osad nohejbal umřel. Proč?

Není to jen záležitost nohejbalu, dneska umřel veškerý osadní sport. U nás na Orlíku byla dvě hřiště, dnes tam roste tráva. Každý „hamtá“ jen pro sebe a lidi na osadě se ani neumí kolektivně bavit. Navíc umřeli tahouni. Vždy je to o schopnostech jednotlivce, který strhne ostatní. Nechci se nijak chlubit, ale kdybych nebyl já a poté i Karel Stejskal, na osadě by žádný nohejbal nebyl. Už ale nevěřím, že se sport na osadách ještě někdy obnoví.

50 let… Co popřejete oslavenci?

Aby nohejbal zůstal sportem pro široké vrstvy lidí. Aby nezůstal jen nějakou zábavou pro omezený okruh lidí. A aby se jednou zase vrátil na osady.

Komentáře  

#1 Petr 2021-09-20 14:22
Nemohly by být ty obrázky klikací nebo aspoň v normálním rozlišení?
Citovat