Ostatní

2020 lppulka 01(Praha) Už v neděli se rozběhnou republikové soutěže v nohejbalu. Ligový pohár, jenž letos nahradí klasickou ligu rozehrají jako první dorostenci, o týden později se přidají i muži. Jenže… Právě mužské soutěže budou trpět nízkou účastí. Mezi startujícími nenajdete úřadující mistry z Čakovic, Čelákovice, Šacung ani Žatec. Z prvoligových celků potvrdily svoji účast jen dva a chybějí i některé druholigové týmy. Jejich důvody? Jsou podobné a najdete je uvnitř článku.

STK ČNS rozdělila původních 29 ligových celků do třech výkonnostních divizí a čekala na přihlášky do dvoukolové soutěže s následným play-off. Těch ale dorazilo pouhých 14. „Nezájem tolika družstev mne mrzí. I když jsem to trochu očekával po přečtení rozvášněných reakcí některých členů Rady ČNS. Přesto jsem věřil ve vyšší odhodlání hrát nohejbal i v tak nepřehledné životní situaci,“ okomentoval nevelkou ochotu oddílů k zapojení do náhradní soutěže prezident ČNS a předseda STK ČNS KAMIL KLENÍK. Zároveň připojil výsledky hlasování ligových klubů o hracím modelu Ligového poháru. „Z oslovených 29 ligových družstev vůbec nehlasovaly čtyři. Pro dvoukolovou základní část bez play-off se vyjádřilo 16 družstev, z nichž navíc 11 podpořilo modřický návrh rozšíření dvoukolové základní části o krátké play-off - dva víkendy semifinále a jeden víkend superfinále. STK ČNS totiž ve svém průzkumu umožňovala oddílům navrhnout vlastní model. Pro variantu poháru napříč soutěžemi bylo také 16 družstev. Čísla nesedí přesně na počet hlasujících proto, že některá družstva se vyjádřila kladně k oběma variantám.“

Zůstává ovšem otázka, proč VV ČNS nezvolil jednu z původních variant, ale jejich kombinaci. Řada oddílů tento fakt kritizovala a poukazovala na velkou termínovou náročnost takové soutěže. I pro to má ale první muž českého nohejbalu vysvětlení. „Ano, je to o něco časově náročnější než původně navržený model dvoukolové základní části bez play-off. Ale překvapil nás velký počet družstev, který se k modřické variantě přikláněl, z tohoto důvodu jsme také tuto variantu nakonec zvolili. Ještě jednou musím zopakovat, že volba kombinace z předložených variant vznikla na základě přání družstev,“ říká Kleník.

Kdo se tedy v Ligovém poháru představí a jak budou vypadat jednotlivé výkonnostní divize? Slovo má opět prezident Kleník: „Do první divize se přihlásilo pět družstev – Modřice A, Karlovy Vary A, Vsetín A, Holice a Žatec. Právě Žatec ale vzal svoji přihlášku zpět. Severočechy tak nahradil Prostějov, kterému bylo místo nabídnuto z důvodu nízkého počtu přihlášených do druhé divize. Druhý přihlášený druhodivizní celek – Modřice B jsme naopak přesunuli do třetí skupiny a druhou divizi zrušili. V  nejnižší divizi bylo přihlášeno osm družstev a společně s Modřicemi B jich tedy nakonec bude hrát devět. STK ČNS posunula původně třetí divizi na úroveň druhé a družstva rozdělila do dvou regionálních skupin. S tím také souvisí i vyšší prémie za umístění. Takzvanou západní skupinu tvoří Karlovy Vary B, Dynamo České Budějovice, Radomyšl a Solidarita Praha. Východní skupina bude hrát ve složení Modřice B, Přerov, Kroměříž, Žďár nad Sázavou a Zbečník. Divize dorostu má 11 účastníků ve dvou regionálních skupinách v tomto složení: Západ - Radomyšl, Stříbro, Šacung Benešov, Dynamo České Budějovice, Karlovy Vary a Zruč-Senec. Východ - Přerov, Čelákovice, Holice, Peklo nad Zdobnicí a Modřice. Divizi žen budou hrát družstva Českého Brodu, Vršovic, Santošky a Čelákovic.“

Stanoviska některých extraligových a prvoligových oddílů, které nepřihlásily svá družstva do Ligového poháru 2020:

TJ AVIA Čakovice, ONDŘEJ PACHMAN (předseda oddílu nohejbalu): „Dlouhodobě deklarujeme, že naším názorem je, vzhledem k situaci v ČR, letošní soutěže nehrát a dát hráčům, trenérům a činovníkům prostor na zotavení. A to ať v klubech samotných, rodinách nebo zaměstnáních. V tomto duchu také proběhlo hlasování v Radě ČNS, kde bylo s převahou odhlasováno zrušit ligové soutěže bez náhrady a svolat diskuzi ohledně systému podzim - jaro. Následně vytvořený dvoukolový model jakéhosi ligového poháru se startem 30.5., kdy má extraliga běžně odehráno deset kol, je časově nesmyslně zatěžující. Považuji ho celkově za velký, nedomyšlený paskvil, do kterého ani náš tým A, ani tým B nehodlá zasahovat. Dovolím si za náš oddíl popřát všem pevné zdraví a těším se na start soutěží v roce 2021.“

2020 lppulka 02TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice, MARTIN SPILKA (předseda oddílu): „Náročná soutěž, termínově a ekonomicky téměř plnohodnotná a přitom s o dva měsíce posunutým začátkem i s malou motivací pro většinu týmů, je pro nás neakceptovatelná. Předpokládali jsme, že v roce, kdy oddíly řeší šrámy po koronavirové pandemii a s ní spojenými omezeními, bude ČNS vypsána oddechová soutěž pro vyplnění zbytku roku a nikoliv de facto plnohodnotná liga. Pokud by ČNS zvolil jednu ze dvou variant soutěží, které oddílům byly rozeslány, tak bychom takovou soutěž rádi hráli. Bohužel ČNS se nakonec rozhodl pro soutěž, která mezi navrženými variantami vůbec nebyla. S vysokou pravděpodobností se s dalšími nepřihlášenými oddíly dohodneme na nějaké rozumné podobě náhradní soutěže, která by mohla mít velmi dobrou úroveň.“

SK Šacung Benešov 1947, MILOSLAV ZIEGLER (předseda oddílu): „Máme za sebou první kola v krajském a okresním přeboru. V těchto soutěžích řídící orgány zvolily rozumný kompromis vzhledem k téměř o dva měsíce zpožděnému začátku. To neplatí o ligových soutěžích mužů, kde v extralize startuje naše A družstvo. Nejprve jsme se v prvním kole neztotožnili s návrhem ČNS, kde byla práva klubu, zaručená přihláškou do soutěže a platnými předpisy, i přes změnu podmínek jednostranně ČNS vymáhána. Ve druhém kole jsme uvítali změněný a korektní přístup ze strany ČNS, kdy jsme obdrželi tři možné varianty podoby ročníku. Výsledkem je ale soutěž, která klubům vůbec nebyla předložena jako možná varianta. Navíc se v podstatě jedná o stejný počet hracích dní jako v normální soutěži, která ale měla v loňském roce  k 25.5.  za sebou deset odehraných kol. Pro řadu klubů, jejichž hráči, funkcionáři nebo partneři si méně či více prošli koronavirovou krizí, je toto jistě obtížně pochopitelné a akceptovatelné. Náš klub stál u zrodu organizovaných soutěží, patří k inventáři a má nějaké zkušenosti. Proto nás mrzí, že ČNS nesáhl po návrzích, které přitom sám ve druhém kole předložil, nebo již před měsícem obdržel od svých poradních orgánů.“

SK START Praha, MIROSLAV SACHL (trenér A týmu): „Rozhodli jsme se soutěžní „paskvil“ - přiléhavější slušný název nenalézám - navržený ze strany VV ČNS nepřihlásit z několika důvodů. Celkově jsme zklamáni přístupem výkonných složek svazu. Komunikace s ligovými oddíly byla podceněna, třeba s naším družstvem nikdo nekomunikoval. V první fázi přenesl VV ČNS zodpovědnost alibisticky na Radu ČNS, a když nerozhodla podle jeho představ, až následně nechal hlasovat ligové oddíly, přičemž nakonec zvolil variantu, která dokonce ani nebyla předmětem hlasování. Ostatně s výsledky hlasování jsme nebyli vůbec seznámeni. Přihlášením se do takové soutěže bychom de facto legitimizovali bezprecedentní postoj VV ČNS. Bylo jsme připraveni akceptovat výrazněji zkrácenou verzi soutěže se zohledněním regionálních vazeb, s cílem minimalizace cestovních nákladů. Pro případné přihlášení bychom museli dopředu znát termínový kalendář soutěže. Nadto jsme měli pochybnost o zájmu o tento typ soutěže ze strany nám blízkých oddílů, což se nakonec skutečně potvrdilo.“

TJ SLAVOJ Český Brod, JAN SÝKORA (předseda oddílu): U nás se pro účast v Ligovém poháru, tak jak byl předložen, vyslovil jen jediný hráč. Trochu mě to překvapilo, ale podle mě si hráči uvědomili, že najednou mají o víkendech dost volného času pro sebe. Navíc náhradní soutěži chybí náboj a motivace. Hráčům se nechce jezdit po celé republice na přátelská utkání. Je také škoda, že dosud nás ze strany ČNS nikdo nekontaktoval s dotazem, jaké jsou naše požadavky na podobu soutěže, abychom ji přihlásili. Hráči nám stárnou a zařadit dvoukolovou soutěž s play-off a začátkem na konci května pro nás už není. Myslím si, že ČNS měl v promarněném roce vypsat méně náročnou soutěž. Nevadí, oddíl nic neztratí a naopak ušetří prostředky.

AREÁL CLUB Zruč-Senec, JAKUB BOČEK (předseda oddílu): „Do Ligového poháru jsme se nepřihlásili, protože naším cílem bylo zkrácení soutěže, nikoliv jen její posunutí o dva měsíce, kdy už bývá polovina utkání odehraná. Při přihlášení všech družstev by počet střetnutí zůstal téměř stejný jako každý rok a termínový kalendář by byl zbytečně nahuštěný. Pokud by prošla navržená varianta každý s každým bez odvet s následným vyřazovacím pavoukem, do poháru bychom se rádi přihlásili.

NK AUSTIN Vsetín, VÍT ZGARBA (místopředseda oddílu): „Náš B tým se do ligového poháru nepřihlásil, protože si to nepřál ani jeden z jeho hráčů. Jako činovník klubu to vcelku vítám, rozeslaný Rozpis Ligového poháru se mi jeví jako naprosto nepřiměřený situaci. Při plné účasti by to vlastně byly kompletní ligové soutěže, jen napresované do o dva měsíce kratšího času, s přísnými sankcemi. Jsem rád, že do soutěže postavíme alespoň jeden důstojný tým.“

TJ Plazy, LADISLAV OBORNÍK (trenér družstva): „Rozhodli jsme se neúčastnit se Ligového poháru hned z několika důvodů. Nejzásadnější pro nás bylo malé množství navíc stále se měnících informací. Původní nápad s pohárem, kde by se potkala družstva napříč startovním polem všech ligových soutěží se nám líbil. Bohužel z tohoto modelu sešlo a horkou jehlou byl ušit nápad klasické soutěže bez postupů a sestupů. V takovém případě nám nepřipadá soutěž dostatečně motivující a nechápeme, proč se nezachovala klasická ligová soutěž, která by se zvládla bez větších komplikací odehrát v termínech stanovených pro pohár. Z těchto uvedených důvodů se náš klub rozhodl letošní ligový pohár vynechat a ušetřit prostředky nutné k chodu klubu na další, doufejme již plnohodnotnou ligovou sezónu."

Komentáře  

#6 ČP 2020-06-02 19:48
❗️první dvojice určil dnešní los ❗️

Plazy vs. Žatec
Zruč-Senec vs. Čakovice "A"

Začínáme již tuto sobotu od 10:00 ⏰
Sportovní areál TJ Plazy ⚽️

Těšíme se na vás ! ✅
Citovat
#5 Pavel S. 2020-06-01 06:59
žatec vůbec se vám nedivím. Jezdit takové dálky kvůli přátelákům to je lepší strávit víkend s dětmi než vyrostou. A sem tam zajet na turnajek tam u vás a dát si přátelák s někým blízko. Pro každého správného tátu je víkend s dětmi nejvíc.
Citovat
#4 SKN Zatec 2020-05-31 07:20
Jen pro uplnost bych doplnil, ze SKN Zatec byl pripraven hrat soutez, ale ve chvili, kdy se neprihlasili vsichni ucastnici a zustala krome Varu jen vice mene moravska skupina tymu, stahli jsme svou prihlasku.
Citovat
#3 ČP 2020-05-29 14:50
ROZLOSOVÁNÍ:
6.6. pořadatel TJ PLAZY
13.6. pořadatel START PRAHA
20.6. pořadatel ZRUČ-SENEC
27.6. pořadatel ČAKOVICE B

05.09.2020 čtvrtfinále 1 (1A-4B, 2A-3B, 1B-4A, 2B-3A)
12.09.2020 čtvrtfinále 2
13.09.2020 čtvrtfinále 3
19.09.2020 semifinále
26.09.2020 finále

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WEBOVÉ STRÁNCE, KTERÁ BUDE SPUŠTĚNA O VÍKENDU.
Citovat
#2 ČP 2020-05-29 14:49
Účastníci:
8 týmů:
TJ AVIA Čakovice A (1), TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice (2), SK Šacung ČNES Benešov 1947 (3), SKN Žatec (4), SK Start Praha (5), Areál Club Zruč-Senec (6), TJ Plazy, z.s. (7), TJ AVIA Čakovice B (8)

Forma:
Dlouhodobá soutěž družstev, základní část hraná formou dvou kvalifikačních turnajů. Soutěž je hrána jako soutěž družstev s min. počtem 6 hráčů pro utkání.
Rozdělení do skupin A a B proběhlo dne 28.05.2020 losem.
skupina A: TJ AVIA Čakovice A, SKN Žatec, Areál Club Zruč-Senec, TJ Plazy, z.s.
skupina B: TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice, SK Šacung ČNES Benešov 1947, SK Start Praha, TJ AVIA Čakovice B
Citovat
#1 JS 2020-05-28 07:13
Překvapil nás velký počet družstev, který se k modřické variantě přikláněl. Tím už se začíná všechno vysvětlovat. 38 % je podle nich velký počet. Normálně bych čekal, že se jako velký rozumí 75 % a víc. Taky by mě zajímalo kde se vůbc modřická varianta vzala, když na tom co přišlo od svazu nic takového nebylo. Posílali snad ještě vybraným klubům něco dalšího? Dá se někde najít tabulka jak kdo hlasoval, aby si mohli lidi svoje hlasy zkontrolovat?
Citovat