Nejčtenější články - Ostatní

Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


Nohejbal dostal výjimku, kurty ožijí! Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Čtvrtek, 09.04.2020

2020 covidstanoviskocus1Někdy je člověku smutno, když nohejbal nenalezne mezi v médiích uváděnými sporty. O to radostněji jej ve výčtu povolených aktivit nalezl čtenář aktuálního Usnesení vlády ČR ze dne 6.4. č. 395 (dále jen „Usnesení 395“) a jeho příloh č. 1 a 2 (Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - nohejbal uveden na straně 4). Nohejbalové kurty konečně ožijí! Byť zatím v omezené míře.

Výjimka z panujícího obecného zákazu pohybu osob se týká venkovních sportovišť a nohejbal je zde uveden ve výčtu povolených sportů, avšak s omezením na hru max. dvou hráčů na každé straně sítě. Další podmínky se vztahují na využívání zázemí venkovního sportoviště, zejména šaten, WC a sprch.

Pro zjednoznačnění textu Usnesení vlády ČR č. 395 vydala Česká unie sportu prostřednictvím advokáta JUDr. Daniela Viduny, LL.M. výkladové stanovisko. Z jeho závěrů pro nohejbalisty vyplývá následující:

1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích.

2. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze pouze za současného splnění stanovených podmínek.

3. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je výjimka potvrzena zatím jen ústně a je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.

4. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, dodržet přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.

 

Komentáře   

 
#1 VondrasekV 2020-04-13 18:24
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/policiste-rozprasili-turnaj-v-nohejbale-a-resili-dve-tragedie-20200413.html