Ruší se turnaje Poháru ČNS i Austin Cup Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Úterý, 10.03.2020

2020 koronavir 1SARS-CoV-2 a COVID-19. Tyto podivné zkratky nyní plní titulní stránky všech médií v Česku i zahraničí. Podivný koronavir se ukazuje jako velezdatný soupeř i pro sportovní prostředí. Jeho fungování je nyní v republice zásadním způsobem ovlivněno aktuálním (10.3.) mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, které bylo vydáno na základě doporučení Bezpečnostní rady státu.

Zejména mládežnické aktivity (pořádání soutěží, kroužky apod.) postihuje první mimořádné opatření, které zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Druhé mimořádné opatření postihuje akce, které navštěvují diváci. Zakazuje s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Je logické, že tato opatření (a doufejme, že už žádná případná další) mají vliv i do nohejbalové obce. Na opatření tak urychleně reagoval prezident ČNS, který ve spolupráci s pořadateli vydal rozhodnutí o zrušení pořádání vybraných akcí.

"S ohledem na rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10.3.2020 a mimořádné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR upozorňuje Český nohejbalový svaz na mimořádná opatření ve vztahu ke konání sportovních akcí. V reakci na toto prohlášení je zrušen víkendový Pohár ČNS mladších žáků a dorostenců, který se měl uskutečnit v Holicích a Hronově. ČNS doporučuje vzhledem k možnému vývoji situace sledovat aktuální informace Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR. S případnými dotazy doporučujeme se obracet na oficiální úřady - nonstop infolinky Vlády ČR, Krajské hygienické stanice, popřípadě Státní hygienický ústav," je uvedeno na stránkách ČNS.

2020 koronavir 2V Hronově a Zbečníku se měl v neděli 15.3. konat druhý turnaj Poháru ČNS dorostenců. Vzhledem k současné situaci je ovšem zrušen, stejně jako sobotní pohárová akce mladších žáků v Holicích. "Dnes jsme celý den řešili, jestli turnaj uspořádat, nebo odvolat. Několikrát jsme to propočítávali a nejspíš bychom se vešli do požadovaného počtu stovky lidí, vše jsme telefonicky řešili s šéfem komise mládeže Michalem Hostinským i dalšími. Mírně jsme se klonili k variantě, že do toho půjdeme, vše jsme měli připravené. Nakonec za nás vše vyřešilo vedení města Hronova, jež rozhodlo o okamžitém uzavření tělocvičen ve městě. Nařízení respektujeme i vzhledem k současné značné obavě o zdraví všech hráčů a účastníků, které by mělo být na prvním místě" uvedl LUKÁŠ VLACH z pořádajícího oddílu TJ Sokol Zbečník.

Naopak pořadatelé dalšího pohárového klání starších žáků v Modřicích se hodlají poprat s osudem a akci by rádi uspořádali. "Vzhledem k tomu, že na 22.3. máme u nás v Modřicích naplánován Pohár ČNS dvojic starších žáků, chci všechny informovat, že pokud bude situace stejná jako nyní, tzn. hranice 100 zúčastněných osob, jsme připraveni tuto akci uspořádat. Aktuálně dle propozic platí termín přihlášek do 16.3. Pokud tedy bude dostatečný počet přihlášených a platit omezení jen nad 100 osob pohromadě, nevidíme důvod proč akci neudělat. Samozřejmě když se situace nebo předpisy změní, budeme reagovat," řekl předseda MNK Modřice PETR JAHODA.

Je také jasné, že stěží lze predikovat další vývoj, který může do soutěží zasáhnout ještě citelněji. "Pokud nám to dovolí rozhodnutí kompetentních orgánů státu, budeme v organizaci dlouhodobých i jednorázových soutěží normálně pokračovat dle rozpisů. Budeme pozorně sledovat aktuální situaci a pokud by trvalo současné mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, museli bychom přijmout ještě další opatření," řekl KAMIL KLENÍK, prezident ČNS.

2020 koronavir 3Kromě svazových akcí musí vzít na vědomí ministerské opatření i pořadatelé nesvazových soutěží. Mezi ty elitní patří mezinárodní turnaj mužů AUSTIN CUP ve Vsetíně. Tady už před pár dny tušili, jak se další vývoj koronavirové kauzy bude vyvíjet a letošní 19. ročník ve fáze finální organizace byli nuceni poslat k ledu.

"Nohejbal klub AUSTIN Vsetín sděluje všem příznivcům nohejbalu, že tradiční mezinárodní nohejbalový turnaj AUSTIN CUP Vsetín se v roce 2020 neuskuteční. Přijmout toto rozhodnutí pro nás bylo mimořádně obtížné. Do přípravy turnaje jsme investovali velké úsilí, a máme ho po všech stránkách připraven tak, jako ve všech předchozích letech. Pečlivě však sledujeme vývoj kolem epidemie COVID-19, a na základě toho jsme nabyli přesvědčení, že plánovaný termín konání turnaje, 28.březen, připadne do období, kdy s vysokou pravděpodobností nebude rozumné, a nejspíš ani možné, takovou mezinárodní akci  náležitě uspořádat. Po konsultaci s titulárním partnerem i vedením Města Vsetína jsme se odhodlali k rozhodnutí po osmnácti letech každoročního konání tradici na rok přerušit. Věříme, že v příštím roce už bude na světě lépe natolik, abychom se na 19. ročníku AUSTIN CUPu Vsetín mohli sejít 27. března 2021," píše se v tiskovém prohlášení ze 7.3., podepsaném za NK AUSTIN Vsetín VÍTEM ZGARBOU.

Ten dále popsal kroky, které musely být učiněny. "Je mi to hodně líto, hromada naší práce přišla vniveč. Spousta lidí se na turnaj těšila, ale zároveň byly ve vzduchu obavy. Ty se bohužel naplnily. Oddalovali jsme nevratná rozhodnutí na nejpozdější termín a myslím, že jsme vůči všem postupovali seriózně. Sledovali jsme vývoj situace a poslední dva týdny jsme tušIli, že by se musel stát zázrak, aby ke zrušení turnaje nedošlo. Atmosféra houstla a 7.3. jsme byli nuceni vydat tiskové prohlášení. Zahraniční účastníky jsme také informovali, protože u nich je to vždy otázka delší doby. Tím, že se turnaj hraje těsně před začátkem ligových soutěží, není už k dispozici žádný náhradní termín. Takže se uvidíme až za rok a věřím, že si to ještě předtím ve Vsetíně vynahradíme 11.6. na letním Valach Openu."