Nejnovější příspěvky v Nohec fóru


Zasedne rada, nahradí konferenci Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Sobota, 29.02.2020

2020 radacnsjednani 1(Praha) Je lepší vyříkat si problematiku z očí do očí, nebo postačí komunikace přes internet? Je lepší zasedání orgánů složených z pevně daných osob, nebo z proměnné skupiny delegátů? Každý ze způsobů bude mít své zastánce a těžko lze rozsoudit, co přinese vyšší kvalitu rozhodování. Každopádně Český nohejbalový svaz sáhl k revoluční změně a svůj druhý nejvyšší orgán, konferenci, nahradil ve stanovách radou. Ta má před sebou své první zasedání.

Ve zkratce je hlavním rozdílem mezi oběma orgány právě systém obsazení. Zatímco konferenci tvořilo jednání osob, které byly aktuálně delegovány jak ligovými oddíly tak krajskými nohejbalovými svazy podle určeného klíče, radu tvoří nezastupitelné osoby, které byly zvoleny krajskými nohejbalovými svazy. Jako pojistka proti hlasování malého počtu členů rady je zavedena povinnost schválení usnesení nejméně 15 hlasy. Novinkou je možnost hlasování formou per rollam, tedy hlasování po internetu.

Proč tato změna? Kritici poukazují na fakt, že byť se konference scházela v nikterak oslňujícím počtu (poslední roky účast dosahovala jen málo nad minimální 50procentní hranici, potřebnou pro usnášeníschopnost orgánu), stále dávala možnost ligovým oddílům a krajským svazům vyslat podle potřeby svého delegáta a v případě jeho zaneprázdněnosti jej nahradit jiným delegátem. Zejména však poukazují na hlasování internetovou formou, které dle jejich názoru nikdy nemůže kvalitativně nahradit přímou osobní diskuzi.

Odlišný názor má i prezident ČNS KAMIL KLENÍK. "Rada je orgánem, nepostavený na delegátech, ale na konkrétních osobách. Radě nic nebrání, aby se scházela osobně. Ale zejména u drobných rozhodnutí se předpokládá rozhodování formou per rollam. Tím se domnívám, že orgán bude více akceschopný, než dřívější konference."

Své první řádné zasedání má Rada ČNS naplánováno na první březnový den. K hlavním projednávaným bodům patří rozpočet ČNS, výroční zpráva, úpravy směrnice pro hospodaření a změny soutěžního a disciplinárního řádu - viz  projednáváné dokumenty.

Kromě možné diskuze nad rozpočtem lze očekávat i větší diskuzi k návrhu soutěžního řádu, týkajícího se povinnosti rozvoje mládeže. Předkladatel (odborný poradce pro legislativu) totiž navrhuje zrušení povinnosti pro krajská družstva mužů. V jeho zdůvodnění se dočítáme: "Jedním z důvodů, proč je problém krajské dlouhodobé soutěže mužů organizovat, je povinnost podpory mládeže a žen. Až na výjimky v řádu jednotek účastníků, je plněna koupí kreditu. Přesto, že jde o příjem KNS, je pro účastníky krajských soutěží cena kreditu nejméně 3 000 Kč vysoká. Návrh proto povinnost pro účastníky krajských dlouhodobých republikových soutěží vypouští. Podpora hráček kategorie žen postrádá smysl, proto navrhovatel tato ustanovení z kreditního systému vypouští."

VV ČNS návrh podpořil, což okomentoval i prezident Kleník. "Při zavedení nového kreditního systému jsem byl zastáncem skončit s povinností směrem dolů u 2. ligy mužů. A nechat na jednotlivých krajských svazech, zda si povinnost dají do svých rozpisů s ohledem na rozdílnost podmínek v jednotlivých krajích."

Povinnost rozvoje či výchovy mládeže a žen je ožehavým tématem již delší dobu a v minulosti se předpisy nakláněly jednou na stranu zastánců, podruhé na stranu odpůrců. Asi nejvíce cirkulující v této problematice je ženská kategorie (tj. pouze dospělé ženy), která byla někdy stavěna na úroveň mládeže (ve které jsou zastoupeny i nedospělé ženy), někdy nebyla a pokud vítězili odpůrci povinnosti obecně, pak se svezla s mládeží stejně. Tady se dlouhodobě o nějaké koncepčnosti rozhodně mluvit nedá.

 

 

 

 

 

 

Komentáře   

 
#1 Vláďa 2020-03-03 10:07
Martine, ženský si za všecky ústrky můžou hlavně samy. Když umřel Pepik Lošťák nikdo z ženského okruhu není schopný pořádně zalobovat. Včera byla povinost ženských zrušená o dva hlasy. Nikdo za ženský proti tomu ani nepíp.