Až příliš poklidné zasedání Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Pondělí, 04.03.2019

2019 vhcns 1(Nymburk) Hodně formální. Tak lze snad nejvýstižněji definovat Valnou hromadu ČNS, která se uskutečnila první březnovou neděli v Nymburce.  I přesto zasedání přineslo některé významnější změny.

Z celkem 50 oprávněných delegátů jich do Nymburka dorazilo 26. Košem daly zasedání především prvoligové, dorostenecké a ženské kluby a také některé KNS, včetně Prahy.

Bez jakékoli připomínky se obešly zprávy hospodáře či dozorčí rady, stejně tak i schválení rozpočtu na letošní rok. U změn stanov se větší aktivní zapojení delegátů čekat nedalo, proto také prošly poměrně jednoznačně. A to včetně nahrazení stávajícího druhého nejvyššího orgánu ČNS - konference. Její funkci po navolení nově převezme Rada ČNS. Tento návrh posvětilo 19 hlasů (k přijetí bylo třeba získat alespoň 14). Hlavními argumenty bylo zjednodušení a zrychlení rozhodování na vyšší úrovni. VV však musí vypracovat postupy pro způsob volby do tohoto orgánu. 18 hlasů pak posvětilo návrh na úpravu struktury nižších organizačních článků svazu do více kategorií.

U návrhů komise rozhodčích se jednalo vesměs o formální záležitosti, schválené všemi nebo téměř všemi hlasy. Větší diskuze se logicky vybudila až u návrhu pravidel, umožňujícímu hru v mimoherním (nově okolním) prostoru. I tento návrh se ale dočkal schválení, podporu získal od 15 delegátů. Tím, že došlo ke změně členění svazové struktury, byl návrh komise tuzemského rozvoje z projednání předkladatelem stažen, stejně tak i druhý návrh. Z návrhů komise mládeže uspěl 20 hlasy ten, který posouval horní hranici věkové kategorie u žaček. Naopak druhý návrh, rušící povinnost rozvoje mládeže a žen pro krajská družstva, přesvědčil jen 10 delegátů a to na schválení nemohlo stačit. Jen 5 hlasů znamenalo také stopku návrhu oddílu Modřic, týkajícího se posunutého začátku utkání v případě dopravních komplikací.

2019 vhcns 2Protože některé návrhy změn základních předpisů, předložených na této i předchozích valných hromadách a konferencích, vykazovaly formální chyby či nedopracované návaznosti, tato valná hromada schválila usnesení, požadující od VV ke každému předkládanému návrhu vyjádření od legislativní komise, resp. odborného poradce pro legislativu.

Jestliže v některých minulých letech se zásadnější témata diskutovala alespoň v závěrečné diskuzi, letos to neplatilo. Jako by ani nebylo co řešit.

"Mimořádná valná hromada, která nahradila původní konferenci, se menší účastí nevymykala předchozím zasedáním a počet pro usnášeníschopnost splnila jen tak tak. Jsem rád, že valná hromada proběhla rychle, hladce a se smysluplnými vystoupeními a závěry. Hlavním důvodem svolání byla novelizace stanov a jsem rád, že všechny předložené návrhy v této oblasti prošly. Spolu s odborným poradcem pro legislativu připravujeme navazující směrnice, které by měly přijaté změny uvést v praxi," okomentoval zasedání prezident ČNS KAMIL KLENÍK.

"Po poněkud apatickém dopoledním přístupu delegátů ke zprávám o výsledku hospodaření, zprávám dozorčí rady a návrhu rozpočtu na rok 2019 s menším výpadkem na příjmové stránce oproti minulém roku, se valná hromada diskuzně rozběhla až po obědě, kdy se projednávaly změny svazových předpisů. Z pohledu dozorčí rady není ideální, že se delegáti více nezajímají o chod a hospodaření našeho spolku," přidal svůj postřeh zástupce DR ČNS JIŘÍ MATYÁŠEK.