Valná hromada plná změn Tisk
Napsal Martin Maršálek  |  Čtvrtek, 28.02.2019

2019 vhcnspozvanka 1(Nymburk) Úprava stanov v návaznosti na novelizaci Občanského zákoníku, to je hlavní důvod, proč místo klasické konference ČNS svolal na první březnovou neděli do Nymburka rovnou valnou hromadu.

"Jedná se o mimořádnou valnou hromadu, svolanou v termínu březnové konference. Hlavním důvodem svolání je úprava a modernizace Stanov ČNS, kde jejich základní verze byla přijata v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. Tyto úpravy jsou obsaženy ve čtyřech návrzích, které předkladá Odborný poradce pro legislativu ČNS. Ostatní body valné hromady jsou klasické - tj. zpráva o hospodaření, uzávěrka, rozpočet na letošní rok a projednání změn základních předpisů, předložených oddíly, orgány nebo nižšími články ČNS,"  vysvětlil prezident ČNS KAMIL KLENÍK.

Z komentáře rozpočtu roku 2018 vyplývá, že v tomto roce ČNS pracoval s celkovými příjmy ve výši 5.895 tisíc Kč a celkovými výdaji ve výši 5.674 tisíc Kč. Hospodaření tak probíhalo podle schválení. Na rok 2019 je navržen rozpočet s příjmy i výdaji ve výši 5.487 tisíc Kč. 

Celkem pět změn pravidel nohejbalu navrhuje Komise rozhodčích ČNS. První návrh se týká snížení počtu losování v utkání. Druhý upravuje terminologii článku o nástupu k utkání. Třetí zjednodušuje a sjednocuje terminologii článku o nevhodném chování. Čtvrtý opravuje přechozí novelizaci se zřízením juniorské fluktuace, resp. její návaznosti. Asi nejvíce diskutovaným bude pátý návrh, který umožňuje hru v mimoherním prostoru.

Dva návrhy předkládá Komise mládeže ČNS. První navrhuje zrušení povinnosti rozvoje mládeže a žen pro krajská družstva a bude to zřejmě další těžká váha. Tou lehčí bude druhý návrh, který u mladších a starších žákyň zvyšuje horní věkovou hranici o jeden rok.

Stejný počet návrhů vzešel od Komise tuzemského rozvoje ČNS. První sjednocuje schvalovací systém novelizace základních předpisů u konference s Valnou hromadou. Druhý zavádí část ochranných prvků pro jednání za ČNS.

Jediný návrh má autorství z oddílové dílny, a to návrh z Modřic, umožňující odehrát utkání v plném rozsahu při zpoždění hostujícího družstva vzniklém při dopravních komplikacích.

Čtveřici návrhů změny stanov vypracoval Odborný poradce pro legislativu ČNS. První se týká článku o základních údajích a účelu svazu. Druhý se týká svazového členství. Třetí upravuje členění nižších organizačních článků ČNS na více druhů. Nejvíce diskutovaný bude zřejmě čtvrtý návrh, který současnou konferenci, jako druhý nejvyšší orgán svazu, nahrazuje novým stálým orgánem - radou.

Na valé hromadě dojde i k předání ročenek nohejbalu 2018, zhotovených naší redakcí. Veškeré podklady k valné hromadě naleznete zde